Tłumaczenia z języka niemieckiego – wcale nie taka prosta sprawa

21 grudnia 2019
Tłumaczenia z języka niemieckiego

Tłumaczenia z języka niemieckiego – Kongres USA, מאַמע־לשון, Namibia, a może gotyk ?

tłumaczenia z języka niemieckiego

Tłumaczenia z języka niemieckiego to po niemiecku: Übersetzungen aus dem Deutschen. Język niemiecki to po prostu „Deutsch”. Posługuje się nim około 200 milionów ludzi na całym świecie. Jest językiem ojczystym dla Niemców, Austriaków, Luksemburczyków, a także około 65% Szwajcarów. Niemieckie społeczności występują również w Argentynie, Australii, Brazylii, Czechach, Chile, Kanadzie, Francji, Hiszpanii, Holandii, Południowej Afryce, Rumunii, Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe tłumaczenia z języka niemieckiego przydadzą się również w Namibii, gdzie język niemiecki ma status języka narodowego, a w przeszłości był językiem urzędowym.

Mało brakowało, a tłumaczenia z języka niemieckiego i odwrotnie na dobre zagościłyby w kulturze amerykańskiej. W roku 1795 Kongres Amerykański rozważał translację swoich wszystkich ustaw na język niemiecki( Legenda Muhlenberga). Głosowanie jednak przepadło, a rząd amerykański zaoszczędził od tego czasu mnóstwo pieniędzy. Nie każdy również wie, iż język niemiecki brał udział w kształtowaniu się takiego języka jak na przykład jidisz (מאַמע־לשון‎ ).

Tłumaczenia z języka niemieckiego – zwracajmy dużą uwagę na pisownię

Alfabet niemiecki to alfabet łaciński, składający się z 30 liter. Oprócz klasycznych liter łacińskich, zawiera tzw umlauty ä, ö i ü, a także ß (tzw. Es-Zett lub scharfes S). Jeżeli brakuje nam czcionek na klawiaturze, lub maszynie do pisania, możemy je zastąpić. Wówczas ä to ae, ö to oe, ü to ue, wreszcie ß to ss. Ponadto w języku niemieckim wszystkie rzeczowniki piszemy wielką literą.
Osoba realizująca tłumaczenia z języka niemieckiego musi o tym pamiętać.

Co ciekawe w roku 1998 wprowadzono reformę, polegającą między innymi na: zniemczaniu pisowni niektórych wyrazów obcych, zwiększaniu częstotliwości używania litery ä oraz wyrażeń pisanych rozdzielnie i wielką literą.

Należy tutaj nadmienić, że nie pierwsza to reforma i pewnie nie ostatnia w języku Goethego. Do 1941 roku obowiązywało przepiękne gotyckie lub poprawnie neogotyckie  pismo.

Pismo to rodem z baśni zaczęło pojawiać się w literaturze europejskiej już w XI wieku. Zastąpione pismem humanistycznym, jakie mamy dzisiaj w Niemczech, przetrwało najdłużej. I gdyby nie naziści, którzy twierdzili, iż pismo neogotyckie pochodzi od Żydów, pewnie cieszylibyśmy się nim dalej.

tłumaczenia z języka niemieckiego

 

Niektóre aspekty  gramatyczne

Podobnie jak w angielskim, w języku niemieckim występuje wiele rzeczowników złożonych. Również, podobnie jak w angielskim, hiszpańskim, czy włoskim – mamy tutaj styczność z dużą liczbą rodzajników, takich jak np: “die”, “der”, czy “das”. Dla przykładu w słowie “Haus” użyjemy rodzajnika “das”, ponieważ słowo to jest rodzaju nijakiego.

Język Goethego to precyzja w konstruowaniu zdań, która przez wielu odbierana jest jako sztywność językowa, blokująca swobodę wypowiedzi.

Jednakże tłumacz, realizujący tłumaczenia z języka niemieckiego, na pewno doceni te właściwości mowy naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego, że ma możliwość w bardzo prosty, niemal intuicyjny sposób wyodrębnić części zdania. Podobnie jak w polskim, liczba pojedyncza posiada rodzaj męski, żeński i nijaki. Liczba mnoga nie ma natomiast podziału na rodzaje.

Występują cztery przypadki: biernik, celownik, dopełniacz i mianownik. Biernik (der Akkusativ) odpowiada na pytanie „kogo?” „co?”, czyli „was?” i „wen?”.  Celownik (der Dativ) odpowiada na pytanie „komu?”, „czemu?”, czyli „wem?”.  Dopełniacz jest najrzadziej używany ze wszystkich. Odpowiada na pytanie „kogo?”, „czego?” i „czyj?” – po niemiecku po prostu „wessen?”.  Mianownik (der Nominativ) odpowiada na pytanie „kto?”, „co?”, czyli „wer?” i „was?”.

Czasowniki odmieniają się przez czasy, liczby, osoby, strony i tryby. Nie występuje rodzaj gramatyczny. Czasownik zawsze występuje wraz z podmiotem jako druga część zdania.

Pisemne tłumaczenia z języka niemieckiego mogą wydawać się [polem minowy, ale tak naprawdę język niemiecki jest jednym z ulubionych języków do tłumaczenia w naszym Biurze Tłumaczeń.

Ach to Brzmienie

język niemiecki jest obecny na całym świecie

Podobnie jak inne języki z grupy języków germańskich niemiecki ma wyraziste, twarde, a nawet dla niektórych, „szorstkie” brzmienie.  Występuje tutaj aż 20 samogłosek. Jedne z najbardziej popularnych, wymawianych z tzw. „umlautem” to na przykład:

ä – wymawiane jak polskie e, np. Getränk (getrenk);
ö – wymawiane pomiędzy o a e, np. Lösung (loesung);
ü – wymawiane pomiędzy i a u, np. Bücher (biucher)

ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs)

Należy też od razu wspomnieć o dialektach, które dzielą się na wysokoniemieckie (Hochdeutsch) i dolnoniemieckie (Niederdeutsch).

Oczywiście historycznie i geograficznie dialekty związane są z położeniem – wyżej na południu – tak jak np regiony alpejskie i niżej jak np: na północy. Niemcy na północy np: Schleswig, Holstein, Brandenburgia, czy Nadrenia-Westfalia mówią [dat], [wat] und [Water]. Na południu usłyszymy [was], [das] i [Wasser].

Ustne tłumaczenia z języka niemieckiego powinny uwzględniać te różnice, jeżeli jest to oczywiście możliwe.

Całe to brzmienie może wydawać się na pierwszy rzut oka trudne – ale cóż – nikt nie mówił, że będzie łatwo.

Słowa niemieckie, które raczej znamy!

Ajerkoniak, Arsenal(Arsenał), Dach, Fach, Farbe (Farba), Fuhrmann (Furman) Handel, Hochsztapler, Kabel, Kakao, Kartofell (Kartofel), Kneipe (Knajpa) Kotelett, Marmelade (Marmolada), i dalej:

Paprika (Papryka), Rathaus (Ratusz), Regal (Regał), Rohr (Rura), Salat (Sałata), Schinken (Szynka), Schnur ( Sznurek), Schokolade (Czekolada), Sofa, Spital, Spachtel (Szpachla), Statystyka,  Ziel (Cel), Zucker (Cukier) i wiele, wiele innych:

Brzmią znajomo?  No właśnie tych słów nie trzeba raczej tłumaczyć – są takie same, bądź łudząco podobne i większość z nich w języku polskim znaczy to samo.

Tłumaczenie  przysięgłe z języka niemieckiego

Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego to tłumaczenie wykonywane przez osobę posiadającą uprawnienia wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Aby uzyskać takie uprawnienia trzeba spełniać wymogi zawarte w art. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.  Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • zna język polski;
 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Dodatkowo ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu. 

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Po zdaniu egzaminu, którego koszt to 800 PLN tłumacz zamawia pieczęcie oraz zakupuje specjalny rejestr zwany „ Repertorium” w którym zapisuje  każdą  czynność związaną z wykonaniem tłumaczenia lub jego kopii.  Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego powinno być opatrzona pieczęcią i podpisem tłumacza.  Możliwe jest też wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którym za pomocą elektronicznego nośnika danych można podpisywać każdy dokument.  Należy jednak nadmienić, że tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego podpisywne drogą elektroniczną nie cieszy się ( luty 2020) wielką popularnością.  Urzędy, osoby, a także tłumacze przyzwyczajeni są do oznakowywania i wykonywania tłumaczenia przysięgłego z języka niemieckiego tradycyjnym sposobem.

Tłumaczenia  przysięgłe z języka niemieckiego to takie dokumenty jak:

 • akt własności, testament,
 • dokumenty pojazdu sprowadzonego zza granicy,
 • akt urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • akt własności, testament,
 • faktury zakupu
 • pisma urzędowe
 • zaświadczenia o niekaralności z KRK
 • inne:

Tłumaczenia z języka niemieckiego od zawsze cieszą się dużą popularnością

Nie powinno nas to wszakże dziwić. Język niemiecki jest językiem ojczystym naszego największego sąsiada. Niemcy są największym partnerem gospodarczym Polski i pomimo wielu historycznych zawirowań, znaleźliśmy obecnie wspólną przestrzeń do rozmów i życia w przyjaźni. Bardzo wielu obywateli Niemiec zamieszkuje, pracuje i inwestuje w Polsce. Z sukcesem prowadzą tu międzynarodowe biznesy, przyczyniając się w dużej mierze do wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Z kolei wielu obywateli Polski znalazło swój dom, lub zatrudnienie za zachodnią granicą. Niektóre familie rezydują w Niemczech już od kilku pokoleń i często radzą sobie doskonale. Nadeszły czasy, że cieszymy się w końcu swoim sąsiedztwem. Dlatego też tłumaczenia z języka niemieckiego są, zaraz po tłumaczeniach z języka angielskiego, najczęstszymi zleceniami w naszej codziennej pracy. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo wbrew stereotypom, język niemiecki jest naprawdę pięknym językiem.