Proces tłumaczenia

11 grudnia 2023
Proces tłumaczenia

Proces tłumaczenia obejmuje szereg kroków mających na celu przekład tekstu z jednego języka na inny język obcy. Dobre tłumaczenie zachowuje jego sens, znaczenie i kontekst. Oto poszczególne etapy procesu tłumaczenia, z jakimi mierzy się każdy tłumacz:

1. Analiza tekstu źródłowego

Zaczynamy od dokładnego zrozumienia treści tekstu źródłowego. Obejmuje to uwzględnienie specyfiki języka, kultury, kontekstu oraz zamysłu autora.

2. Badanie terminologii

Tłumacz identyfikuje specjalistyczną terminologię lub wyrażenia charakterystyczne dla dziedziny tekstu, co może wymagać użycia słowników terminologicznych lub konsultacji z ekspertami w danej dziedzinie.

3. Wybór odpowiedniego stylu i tonu

Tłumacz dostosowuje tekst do docelowego języka i kultury w tym kultury korporacyjnej, zapewniając, że tłumaczenie brzmi naturalnie i zrozumiale dla odbiorców.

4. Tłumaczenie

To proces właściwego przekładu, gdzie tłumacz dokonuje konwersji tekstu z jednego języka na drugi, starając się zachować oryginalny sens, znaczenie i intencję.

5. Rewizja tłumaczenia

Tłumacz lub inny specjalista przeprowadza przegląd tłumaczenia, sprawdzając poprawność gramatyczną, stylistyczną i terminologiczną, a także upewniając się, że tłumaczenie jest zgodne z zamysłem oryginalnego tekstu.

6. Korekta

Ostatnia kontrola mająca na celu wyłapanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i wszelkich nieścisłości.

7. Weryfikacja jakości

Często wykonywane przez zewnętrzne podmioty lub zespół, aby zapewnić wysoką jakość tłumaczenia.

W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć dwa z wymienionych etapów procesu tłumaczenia, a mianowicie analizę tekstu źródłowego oraz badanie terminologii

Analiza tekstu źródłowego

To proces badania lub oceny pierwotnego tekstu w celu zrozumienia jego treści, kontekstu, struktury lub cech szczególnych. Ten proces może obejmować kilka kroków, w zależności od kontekstu, takie jak:
1. Zrozumienie treści: polega na przeczytaniu tekstu w celu zrozumienia głównych pomysłów, informacji i przekazu zawartego w tekście źródłowym.
2. Analiza struktury: badanie struktury tekstu, czyli sposobu, w jaki informacje są ułożone, organizowane i prezentowane. Może to obejmować identyfikację wstępu, głównej treści i zakończenia, jak również podział tekstu na sekcje, akapity, czy rozdziały.
3. Identyfikacja kluczowych elementów: wyszukanie istotnych informacji, kluczowych terminów, głównych tematów, przykładów, argumentów lub dowodów zawartych w tekście.
4. Kontekst kulturowy i historyczny: jeśli tekst zawiera odniesienia do kultury, historii lub specyficznych wydarzeń, analiza może wymagać zrozumienia tych kontekstów, aby pełniej zrozumieć treść.
5. Interpretacja i wnioskowanie: ocenianie i rozumienie znaczenia tekstu, wyciąganie wniosków, dokonywanie interpretacji na podstawie analizy zawartości tekstu.
6. Podsumowanie: tworzenie skróconego podsumowania lub streszczenia tekstu, aby wyeksponować jego najważniejsze punkty lub przekaz.

Badanie terminologii jako drugi etap procesu tłumaczenia

Proces obejmuje następujące kroki:
1. Zbieranie terminologii: polega na identyfikacji i gromadzeniu terminów używanych w konkretnej dziedzinie. Może to obejmować analizę literatury, dokumentów, artykułów, specjalistycznych tekstów, czy rozmów z ekspertami z danej dziedziny.
2. Kategoryzacja terminów: po zebraniu terminów, następuje ich klasyfikacja lub grupowanie według różnych kategorii, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie i znaczenie.
3. Analiza terminologiczna: polega na badaniu znaczenia, struktury, powiązań i używania poszczególnych terminów w kontekście danej dziedziny. To pomaga zrozumieć precyzyjne znaczenie terminów i ich wzajemne relacje.
4. Tworzenie terminologii: proces opracowywania zestawu terminów w formie słownika, bazy danych lub zasobu terminologicznego dla ułatwienia porozumiewania się w danej dziedzinie.
5. Standaryzacja terminologii: celem jest ujednolicenie i standaryzacja terminów w celu uniknięcia niejednoznaczności i zapewnienia spójności komunikacji w danej dziedzinie.
6. Aktualizacja terminologii: terminologia podlega zmianom wraz z rozwojem dziedziny, dlatego ważne jest regularne aktualizowanie terminów oraz ich znaczeń.

Firma Lingua Nova od 1991 roku świadczy kompleksową obsługę językową. Przeprowadzimy cały proces tłumaczenia w twojej firmie ujednolicając stosowaną terminologię specjalistyczną. Zapraszamy do współpracy tel 584 10 35; mail: tłumaczenia@linguanova.com.pl lub do wypełnienia formularza:

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności