Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

12 stycznia 2020
Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności
5/5 - (57 votes)

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności – jak to zrobić ?

 

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności jest bardzo często wymagane za granicą, ale także w Polsce. Może być potrzebne do:

  • zdobycia pracy w Polsce (jeśli pracodawca jest np. obcokrajowcem) lub za granicami naszego kraju
  • uzyskania koncesji na obrót paliwami
  • uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  • otrzymania wizy lub obywatelstwa
  • zdobycia pozwolenia na broń
  • brania udziału w postępowaniach przetargowych

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Gdzie zdobyć zaświadczenie o niekaralności i gdzie wykonać jego tłumaczenie?

Jeżeli potrzebujemy tłumaczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) musimy najpierw o takie zaświadczenie wystąpić. Wniosek o udzielenie informacji o osobie (najczęściej o sobie samym) możemy złożyć na kilka sposobów. Korzystając z internetu, robiąc to osobiście (ewentualnie przez pełnomocnika) lub listownie.

Najprostsza droga, czyli złożenie wniosku przez Internet ,może okazać się wcale nie taka prosta, gdyż załatwiając cokolwiek online drogą urzędową, musimy potwierdzić swoją tożsamość. Jesteśmy zobowiązani założyć profil zaufany bądź certyfikat kwalifikowany.

Profil zaufany to podpis elektroniczny, który założymy bezpłatnie przez Internet bądź w jednym z punktów potwierdzających. Przez Internet możemy również założyć konto np. na stronie swojego banku.

Certyfikat kwalifikowany to podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).  Obecnie jest to najbardziej zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia (np: pendrive czy karta kryptograficzna) do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Jest wiele firm, które za opłatą założą nam taki certyfikat kwalifikowany.

Co dalej?

Jeśli zatem mamy już profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany, wówczas możemy już wniosek do KRK złożyć drogą elektroniczną.  Koszt zaświadczenia wydanego w ten sposób to 20 PLN. Zaświadczenie powinniśmy otrzymać w ciągu 7 dni od złożenia wniosku na konto otworzone w Krajowym Rejestrze Karnym.  Proces może potrwać dłużej, jeśli okaże się, że w rejestrze i dokumentach występują jakieś niespójności, które trzeba będzie wyjaśnić.

Osobiście lub przez pełnomocnika wniosek o zaświadczenie o niekaralności składamy w ponad 50 punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. Wszelka pomoc w wypełnianiu formularza, jak również druki do wypełnienia powinny być na miejscu. W przypadku procedury stacjonarnej opłata za uzyskanie zaświadczenia to 30 PLN.  Zaświadczenie powinniśmy otrzymać również pocztą w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Listownie pobieramy wniosek z Internetu – np. z tego miejsca, drukujemy i wypełniamy. Opłata,  którą należy wnieść na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, to w tym wypadku 30 PLN. Wniosek wysyłamy do Krajowego Rejestru Karnego, mieszącego się na ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie lub też wysyłamy do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Gdzie i jak wykonać tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności?

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności można na przykład wykonać w biurze tłumaczeń Lingua Nova. Jeśli powołacie się Państwo na ten przygotowany przez nasz zespół artykuł, to cena za pełne tłumaczenie zaświadczenia z KRK wyniesie 80 PLN netto + 23%VAT. Tłumaczenie dotyczy pierwszej grupy językowej, czyli tłumaczenia zaświadczenia z języka polskiego na angielski, niemiecki, rosyjski czy francuski.

Przy tłumaczeniach z innych języków stawka może być nieco wyższa. Zawszeprzed przystąpieniem do realizacji dokonujemy bezpłatnej wyceny. Termin wykonania to dzień, góra 2 dni robocze. Znajdujemy się jedynie 160 kroków od Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, gdzie znajduje się punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego. Jeśli chcecie Państwo zamówić usługę tłumaczenie zaświadczenia, zapraszamy do naszego biura na ulicę Wspólną 41 róg Marszałkowskiej. Telefon 225841035, e-mail: tlumaczenia@agencjatlumaczen.com.pl.

A jak są uzyskiwane i do czego potrzebne są zaświadczenia o niekaralności w Niemczech i Wielkiej Brytanii?

Dla przykładu tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności w Wielkiej Brytanii jest niezbędne jeśli ktoś znajdzie pracę w szkole, przedszkolu, świetlicy, domu dziecka. Wiele instytucji finansowych, w tym banki, będzie również wymagać takiego zaświadczenia.

W Niemczech urzędowe zaświadczenie o niekaralności to Führungszeugnis – przyda się nam, jeśli staramy się o pracę. Niektórzy pracodawcy mogą go zażądać. To zaświadczenie przyda się również, jeśli chcemy założyć działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że zaświadczenie z Polski może zostać zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poprzez opatrzenie go certyfikatem apostille.