Tłumaczenie stopni naukowych ? czy powinno się tłumaczyć?

18 września 2023
Tłumaczenie stopni naukowych

W dzisiejszych czasach możliwości związane z krótszymi i dłuższymi wyjazdami, a także studiami i pracą za granicą są praktycznie nieograniczone. Do wyjazdów wakacyjnych wystarczy tylko paszport lub inny dowód tożsamości, natomiast w przypadku chęci znalezienia pracy lub też uczenia się w innym kraju wymagania są nieco bardziej szczegółowe. Przede wszystkim trzeba potwierdzić swoje dotychczasowe wykształcenie i kwalifikacje ? w Polsce po prostu przedstawiamy dokumenty ukończenia szkoły lub studiów, ale za granicą dyplom czy świadectwo ukończenia szkoły sporządzone w języku polskim niewiele powie przyszłemu pracodawcy, czy też instytucji edukacyjnej. Dlatego też niezbędne jest przetłumaczenie takich dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Nasi tłumacze przysięgli chętnie dokonają przekładu wszystkich dokumentów związanych z uzyskanymi tytułami naukowymi. Tłumaczenie stopni naukowych – nigdy nie było tak proste – wystarczy zadzwonić tel.: 225841010. Można także napisać e-mail: tlumaczenia@agencjatlumaczen.com.pl lub wypełnić poniższy formularz:

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Najważniejszym elementem dokumentu potwierdzającego wykształcenie jest wskazanie posiadanego przez posiadacza poziomu wykształcenia. Jeszcze niedawno istniała pewna dowolność w zakresie tłumaczenia tych informacji, co powodowało wiele konfliktów i nieporozumień na linii klient ? tłumacz. Działo się tak dlatego, że w każdym kraju kwalifikacje, program studiów oraz prawa związane z danym tytułem akademickim są nieco inne pomimo, że mogłoby się wydawać, że poziom wykształcenia jest taki sam. Osoba zlecająca tłumaczenie w oczywisty sposób wymagała, aby posiadany przez nią tytuł czy stopień naukowy był określony jak najdokładniej, ale jednocześnie w sposób w pełni zrozumiały dla odbiorcy, więc pozostawienie go w języku oryginału nie było mile widziane. Z kolei tłumacz często obawiał się, że tłumaczenie poziomu wykształcenia, który zasadniczo jest zbliżony do swojego odpowiednika w innym języku, ale z całą pewnością nie jest identyczny, będzie nadużyciem.

  Obecnie wszystkie zasady dotyczące tłumaczenia tytułów i stopni naukowych zostały uregulowane w odpowiednich przepisach, które jasno mówią, że nazwy stopni czy tytułów naukowych i zawodowych należy pozostawiać w oryginalnym brzmieniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tłumacz przysięgły nie posiada uprawnień do potwierdzenia równoważności tytułów lub stopni naukowych, które to prawa przysługują wyłącznie odpowiednim organom zajmującym się uznawalnością wykształcenia w danym kraju. Natomiast przykładowo przetłumaczenie polskiego stopnia licencjata na język angielski jako ?bachelor?, oznaczałoby, że tłumacz oficjalnie potwierdza ich równoważność, co po pierwsze nie jest zgodne z prawdą, a po drugie oznaczałoby przekroczenie uprawnień przez tłumacza.

  Aktualnie zarówno Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego, jak i zasady opracowane przez Komisję Europejską, UNESCO i Radę Europy, jednoznacznie stwierdzają, że tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe powinny być podawane w języku źródłowym, tak samo jak nazwy uczelni, szkół czy innych instytucji edukacyjnych. Tłumacz nie może również wyrażać żadnych opinii na temat równoważności poziomu wykształcenia, ani też podawać informacji wartościujących. Jeżeli osoba zlecająca tłumaczenie wymaga potwierdzenia równoważności posiadanego stopnia naukowego, powinna zgłosić się w tym celu do organu uprawnionego na podstawie umowy międzynarodowej, a jeżeli taka umowa nie została zawarta pomiędzy Polską a odpowiednim krajem, niezbędna będzie nostryfikacja dyplomu.

  W celu ułatwienia porównania poziomu wykształcenia w zakresie krajów europejskich, od kilku lat stosuje się Polską Ramę Kwalifikacji dotyczącą kwalifikacji nadawanych w Polsce, oraz Europejską Ramę Kwalifikacji dla wykształcenia uzyskanego za granicą. Są one stosowane w sposób jednolity, w związku z czym pracodawca czy uczelnia może z łatwością sprawdzić poziom wykształcenia pomimo, że w dokumentach stopień naukowy nie został przetłumaczony.

  Wbrew pozorom, tłumaczenie tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych może sprawiać wiele problemów. Dlatego też tłumacz powinien regularnie zapoznawać się z oficjalnymi wytycznymi w tym zakresie i zawsze postępować zgodnie z nimi.