Tłumaczenie ustne online

27 czerwca 2020
Tłumaczenia ustne online

Tłumaczenie ustne online to nic innego jak tłumaczenie ustne z wykorzystaniem platformy zewnętrznej np.: Microsoft Teams, Zoom, Webex czy Skype. Platforma każdorazowo może być dobrana pod kątem preferencji tłumacza czy firmy, w której tłumaczenie się odbywa.

Lingua Nova świadczy tłumaczenia ustne we wszystkich językach świata, w każdej dziedzinie i na każdym poziomie. Wykonujemy tłumaczenia: symultaniczne, konsekutywne oraz asystenckie standardowe i uwierzytelnione (przysięgłe). Współpracujemy z tłumaczami specjalizującymi się w danej branży np.: ekonomicznej, finansowej, prawnej, medycznej, farmaceutycznej, technicznej, marketingowej, reklamowej i wielu innych.

Tłumaczenie ustne online, oprócz rzecz jasna doskonałego przygotowania językowego tłumacza, będzie wymagało sprzętu elektronicznego w postaci komputera z szybkim łączem internetowym, oprogramowania do przeprowadzenia tłumaczenia, kamery, głośników i mikrofonu lub też słuchawek zintegrowanych z mikrofonem.

Oprócz sprzętu komputerowego tłumacza ustnego musi cechować przede wszystkim szybkość:

Tłumaczenia ustne online a szybkość

Tłumaczenia ustne online wymagają od tłumacza wielu niezwykłych umiejętności takich jak refleks, czujność, a także zdolności szybkiego reagowania na nietypowe sytuacje oraz na niecodzienne zwroty. Tłumacz błyskawicznie musi określić kontekst wypowiedzi, zwrócić uwagę na ton, a często także nawet na mimikę wypowiadającej się osoby. Wszystkie te elementy są niezwykle istotne, aby tłumaczenia ustne wykonywać poprawnie.

Umiejętności te na pewno można szlifować, pracując długo w zawodzie, natomiast aby móc wykonywać pracę tłumacza ustnego musimy także pracować nad swoim rozwojem osobistym, bystrością i swobodą działania w sytuacjach stresogennych.

Tak zdecydowanie nie wykonujemy tłumaczeń ustnych

Kultura i elegancja

Tłumacze ustni powinni być także w pewnym sensie dyplomatami w jeszcze większym stopniu niż osoby zajmujące się tłumaczeniami pisemnymi. Znajomość protokołu dyplomatycznego bądź zasad savoir-vivre są w tym zawodzie niezbędne.

Tłumaczenia ustne online wymagają także szerokiej wiedzy ogólnej i znajomości kodu kulturowego, którym posługują się obsługiwane przez nas osoby. Wiedza na temat obyczajów, ale też historii i złożoności relacji sąsiedzkich danych nacji winna być  standardem w pracy tłumacza.

Nieznajomość zasad panujących w danym kraju i nieuwzględnienie przykładowo obyczajowości w nim panującej w najlepszym przypadku doprowadzi do nieporozumienia, ale może mieć też poważniejsze konsekwencje. Inaczej będziemy tłumaczyć wypowiedzi osób z kręgu kultury euroamerykańskiej, a inaczej osób z Dalekiego lub Bliskiego Wschodu.

Tłumaczenie ustne online wymaga też przygotowania odpowiedniego miejsca do wykonywania tłumaczeń ustnych przez tłumacza ustnego. Podczas takiego tłumaczenia na pewno niewskazane jest, aby w pomieszczeniu przebywały osoby trzecie. Ponieważ w większości tego typu przekładów tłumacz widoczny jest w zasięgu kamery należy zadbać o porządek i ład w miejscu pracy oraz odpowiedni, stosowny do tłumaczenia ubiór ? podobnie zresztą jak w przypadku tłumaczeń na żywo.

Jako Biuro Tłumaczeń Lingua Nova mamy świadomość jeszcze większych wyzwań, które stoją przed osobami zajmującymi się tłumaczeniami ustnymi online. Tłumacz dodatkowo musi zapanować nad kwestiami technicznymi, związanymi z działaniem sprzętu oraz łącza internetowego. Mimo niecodziennych i nowatorskich warunków nasi tłumacze świetnie radzą sobie z tymi bądź co bądź nowymi wyzwaniami.

Wycena tłumaczenie ustne online

Generalnie tłumaczenie ustne w kombinacji językowej polski na język obcy wyceniane jest w następujący sposób:

 • cena za 1 godzinę zegarową tłumaczenia ustnego zależy od języka, na jaki wykonujemy tłumaczenie;
 • zamówienie minimalne obejmuje  blok 4- lub 8-godzinny z zastrzeżeniem, że każda następna rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako pełna godzina;

Tłumaczenia objęte są 23%-ową stawką VAT.

W celu dokładnej wyceny „tłumaczenie ustne online” zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza  Zapraszamy!

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   


  21 czerwca 2020
  Tłumaczenia Węgierski

  Tłumaczenie przysięgłe węgierski albo tłumaczenia przysięgłe z języka węgierskiego. Język węgierski (węg. magyar nyelv) powstał w XVI wieku i posługuje się nim co najmniej 14 mln osób ? przede wszystkim na Węgrzech, Słowenii (Prekmurje) i północnej Serbii (Wojwodina). W tych 3 miejscach ma status języka urzędowego. Tłumaczenia z węgierskiego przydadzą się również na Słowacji, w Rumunii (Siedmiogród),  na Ukrainie (Zakarpacie) i w Austrii (Burgenland). Jest to język pochodzenia ugrofińskiego, a pisownia oparta jest na alfabecie łacińskim. Alfabet języka węgierskiego składa się aż z 40 liter!: z czego 26 to spółgłoski, a 14 samogłoski :

  a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs

  W języku węgierskim występuje więc wiele liter nieistniejących w języku polskim.

  Tłumaczenie węgierski online zaplanujmy tłumaczenie wcześniej

  W Polsce tłumaczenia na język węgierski nie są tak popularne jak na język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski. Dlatego proponujemy, aby prace związane z tłumaczeniami na węgierski planować odpowiednio wcześniej.

  Przed zleceniem tłumaczenia na język węgierski musimy wiedzieć, ile zapłacimy za jego wykonanie. Służy do tego stworzony przez nasz zespół formularz bezpłatnej wyceny. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zawsze informujemy, jaki będzie dokładny koszt tłumaczenia. W formularzu zaznaczamy język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, wybieramy opcję tłumaczenie zwykłe, przysięgłe lub ustne. Przekazujemy dane do kontaktu, takie jak e-mail i telefon oraz zapisujemy ewentualne uwagi: termin, w jakim mamy dostarczyć tłumaczenie, zachowanie układu graficznego tłumaczenia, wybór poszczególnych fragmentów tekstu. Zaznaczamy niezbędne i wymagane zgody (zgodnie z wymogami RODO) i formularz trafia do wyceny przez naszych konsultantów. Wycena tłumaczenia węgierski online może być dokonana także poprzez wysłanie tekstu na nasz adres mailowy tłumaczenia@linguanova.com.pl. Jesteśmy dostępni również pod nr telefonu 22-584-10-35/36 w godzinach 8.00-17.00.  Po przedstawieniu oferty i jej akceptacji przez klienta dokonujemy przekładu na wskazany język. Działamy zawsze tak, aby jak najszybciej dostarczyć informację potrzebną Państwu do zlecenia tłumaczenia.

  Węgry i wino

  Tłumaczenie węgierski

  Dojrzewające winogrona w winnicy

  Jest to pierwszy kraj na świecie, w którym wprowadzono w 1893 roku formalną legislację wina. Najbardziej znanym węgierskim szczepem winogron, który od dawna robi wielką karierę międzynarodową jest furmint. Ta biała odmiana winorośli kojarzona jest głównie z regionem tokajskim gdzie zajmuje 70% winnic.

  Na Węgrzech uprawia się również wiele odmian winogron czerwonych. Do najpopularniejszych należą kadarka, kékfrankosz (blaufränkisch), kékoportó (portugiser) pinot noir. Do najsłynniejszych win węgierskich należy wino Egri Bikavér (?egerska bycza krew?). Na Węgrzech wyróżniamy 7 głównych regionów winiarskich: Tokaj, Eger, Duna, Panonia, Balaton, Észak-dunátúli i Sopron, dzielących się z kolei na 22 mniejsze okręgi.

  Tłumaczenie węgierski przysięgłe online

  Tłumaczenia przysięgłe z języka węgierskiego lub na język węgierski są również nazywane tłumaczeniami sądowymi lub uwierzytelnionymi.  Ważne dokumenty wymagane w urzędach, pisma od zagranicznych pracodawców wykonujemy jako tłumaczenia przysięgłe.

  Dokumenty przygotowywane jako tłumaczenia przysięgłe to najczęściej:

  • świadectwa, zaświadczenia, akty urodzenia czy akty małżeństwa;
  • akty zgonów, akty notarialne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, dokumenty własności pojazdu;
  • akty powołania spółki, apostille, poświadczenia notarialne, świadectwa i certyfikaty, dokumenty rejestracyjne spółki;
  • dyplomy szkół wyższych i uczelni, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty medyczne (zaświadczenia lekarskie, opisy chorób, karty leczenia).

  Tłumaczenie przysięgłe węgierski obowiązkowo zawiera oświadczenie tłumacza o zgodności z oryginałem. Jest opatrzone również pieczęcią urzędową wyrabianą przez tłumacza w mennicy państwowej.

  Dodatkowo, tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest również informacją, czy poświadczony dokument jest zgodny z oryginałem, czy  z kopią. Tak wykonane tłumaczenie musi zawierać numer repertorium tłumacza przysięgłego, a także miejsce i datę  jego wykonania.

  Wszystkie te elementy oddziela się znakami typograficznymi i umieszcza pod tekstem tłumaczenia. Tak przygotowany dokument tłumacz przysięgły podpisuje własnoręcznym podpisem, który musi być tożsamy z podpisem złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Tłumaczenie przysięgłe i jego klasyczna formuła poświadczająca po polsku wygląda mniej więcej tak:

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ?Niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z okazanym oryginałem/kopią dokumentu w języku (np:) angielskim, tłumacz przysięgły języka??., wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem??..

  Nr Poz. w Rep???..                   Data??????.     Pieczęć imienna?????..

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Istnieje również możliwość podpisania tłumaczenia podpisem elektronicznym- więcej na ten temat przeczytacie Państwo w naszym artykule tutaj. Tłumaczenia przysięgłe dostarczamy  na czas, a koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce bierzemy na siebie. Obsługujemy zlecenia z całego świata i dostarczamy przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

   

  Łatwy dojazd

  Tłumaczenie przysięgłe węgierski można wykonać również odwiedzając nas  na rogu Wspólnej i Marszałkowskiej. Ze stacji Metro Centrum dotrzecie Państwo w 4 minuty, ze stacji podmiejskiej kolejki dojazdowej Warszawa Śródmieście dojdziemy w 7 minut. Od dworca PKP Warszawa Centralna w 12 minut.

  Przystanki obok naszego biura to  (Hoża 04) – tramwaje nr 4, 15, 18, 35, 36 i (Hoża 02) – autobus nr 131. Zarówno na ulicy Wspólnej, Marszałkowskiej, jak i Sędziowskiej (na tyłach Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście) możemy zaparkować również samochód w strefie parkowania miejskiego. Dodatkowo mogą Państwo też skorzystać z parkingu na ulicy Krucza 50.

  Wygodne płatności za tłumaczenia

  Osoby, które realizują tłumaczenie pierwszy raz powinny uiścić płatność przed jego wydaniem, a stali klienci, którzy mają podpisane z nami umowy o współpracy, realizują ją standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia płatności stworzyliśmy szybkie narzędzie do dokonywania płatności online:

   

    

   Poznaj Węgierski! Zrozum Ludzi! – to nasze niezmienne od 1991 roku hasło!

   Tłumaczenia węgierski poszczególnych miesięcy:

   január – januárban styczeń – w styczniu;
   február – februárban luty – w lutym;
   március – márciusban marzec – w marcu;
   április – áprilisban kwiecień – w kwietniu;
   május – májusban maj – w maju;
   június – júniusban czerwiec – w czerwcu;
   július – júliusban lipiec – w lipcu;
   augusztus – augusztusban sierpień – w sierpniu;
   szeptember – szeptemberben wrzesień – we wrześniu;
   október – októberben październik – w październiku;
   november – novemberben listopad – w listopadzie;
   december – decemberben grudzień – w grudniu.

   Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe na język węgierski, ale także na wszystkie języki świata w tym na: arabski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński  i inne.

   Serdecznie zapraszamy!Szívesen!

    


   18 czerwca 2020
   Tłumaczenie turecki

   Tłumaczenie turecki online lub, jeśli ktoś woli, tłumaczenia z języka tureckiego. Język turecki (tur. Türkçe i, IPA: [?ty?ct???], türk dili) ? posługuje się nim ponad 83 mln ludzi na całym świecie i jest używany przede wszystkim w Turcji oraz Albanii, Bułgarii, Grecji, Kosowie, Macedonii Północnej, Iraku i Cyprze Północnym. Należy do grupy języków oguzyjskich, do których zaliczamy również między innymi azerski, turkmeński, kaszkajski, gagauski oraz bałkano ? gagauski. Turecki jest używany także przez licznych imigrantów, zwłaszcza w Niemczech,Francji i Holandii. Pierwsze znane zapisy języka tureckiego pochodzą sprzed ok. 1300 lat. W 1928 roku pismo osmańskie w ramach nowych standardów i procesu zwanego ?oczyszczaniem? (sadeleşme) zastąpiono alfabetem łacińskim. Alfabet turecki ma 29 liter. Gramatyka i ortografia są bardzo regularne.  W tureckim nie ma tonów.

   Tłumaczenie turecki na polski najważniejszych świąt państwowych:

   Tłumaczenie turecki

   Polski Turecki
   Wszystkich Świętych Azizler Günü
   Święto Wniebowstąpienia Miraç Kandili
   Wigilia Bożego Narodzenia Noel Arifesi
   Boże Narodzenie Noel Günü
   Wielkanoc Paskalya
   Wielka Niedziela Paskalya Pazartesi
   Wielki Piątek Mübarek Cuma Günü
   Wielki post Büyük Perhiz
   Niedziela Palmowa Palmiye Pazar?
   Nowy Rok Y?lbaş?
   Ramadan Ramazan
   Święto Ofiary Kurban Bayram?
   Święta Noc Kandil Gecesi
   Święto Republiki Cumhuriyet Bayram?
   Dzień Zwycięstwa Zafer Bayram?

   Tłumaczenie turecki bezpłatnie wycenimy

    1

    JĘZYK

     

    2

    ZAŁĄCZ PLIK


    3

    WYBIERZ (*)

    Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

    4

    WYŚLIJ ZAPYTANIE

    (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

    (*) Akceptuję politykę prywatności

     

     

    Kiedy potrzebujemy tłumaczenia dokumentów na język turecki albo z języka tureckiego najlepiej wypełnić prosty formularz dostępny chociażby powyżej. Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie i podamy finalną cenę za tłumaczenie . Gotowy dokument wysyłamy mailem ( zwykle w przypadku tłumaczeń zwykłych lub kurierem jeśli jest to np: tłumaczenie przysięgłe turecki.  Ważnym jest aby wypisać uwagi – może to być prośba o zachowanie układu graficznego albo prośba o pomoc przy załatwieniu sprawy związanej z tłumaczeniem. Należy zaznaczyć niezbędne zgody ( RODO) i wysłać formularz do wyceny. Można również zadzwonić pod nr telefonu 22-584-10-35/36 w godzinach 8.00-17.00.  Po przedstawieniu oferty i jej akceptacji przez klienta dokonujemy przekładu na wskazany język.

    Tłumaczenia turecki są zabronione

    Tłumaczenie turecki

    Są zabronione w przypadku takiego słownictwa eksportowego jak:

    • hummus, jogurt, baklawa,pasza;
    • fez, minaret, szakal, lilak, tulipan;
    • dywan, harem

    Płatności za tłumaczenia turecki

    Za wykonanie tłumaczenia zapłacimy z góry, chyba że mamy z Państwem podpisaną umowę o współpracy . W celu usprawnienia procesu płatności stworzyliśmy szybkie narzędzie online dostępne tutaj:

      

     Tłumaczenie turecki przysięgłe 

     Tłumaczenia przysięgłe z języka tureckiego . Ważne dokumenty wymagane w urzędach, pisma od zagranicznych pracodawców wykonujemy jako tłumaczenia przysięgłe. Tłumacz przysięgły tureckiego podpisuje każdą stronę tłumaczenia tureckiego swoim własnoręcznym podpisem i stempluje  specjalną pieczęcią- w ten sposób poświadcza on zgodność wszystkich danych w tłumaczeniu z treścią oryginalnego dokumentu. Można podpisać również tłumaczenie zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tłumaczeniach języków innych niż angielski, niemiecki, francuski, rosyjski czy hiszpański nadal jest to bardzo mało popularna forma podpisu. Warto również upewnić się ? jakiego rodzaju tłumaczenia będziemy  tak naprawdę potrzebować-  najlepiej zrobić to w urzędzie do którego kierujemy przetłumaczony tekst.  Na uwagę zasługuje również apostille czyli poświadczenie, że dany dokument jest autentyczny. Dzięki klauzuli apostille w tłumaczeniach przysięgłych możemy posługiwać się przetłumaczonymi dokumentami poza granicami Polski. Apostille w Polsce sporządzany jest przez Referat ds. Legalizacji MSZ. Takie apostille możemy załatwić za Państwa. Więcej informacji o apostille – znajdziecie Państwo w naszym artykule tutaj.

     Tłumaczenia przysięgłe na język turecki i tłumaczenia z języka tureckiego wykonujemy od niemalże 30 lat.  Każde wykonane  tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane zgodnie z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości i gwarantujemy poprawność jego wykonania.

     Tłumaczenia zawsze na czas!

     Nasze tłumaczenia dostarczamy zawsze na czas, a koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce bierzemy na siebie.

     W samym centrum Warszawy

     Jak dotrzeć do nas z dowolnego miejsca na świecie znajdziesz tutaj.

     Tłumaczenie  turecki można odebrać lub zlecić 4 minuty  piechotą od Metra Centrum. Ze stacji podmiejskiej kolejki dojazdowej Warszawa Śródmieście dojdziemy w 7 minut. Od dworca PKP Warszawa Centralna w 12 minut.

     Jeżeli dojeżdżają Państwo na Wspólną 41 komunikacją miejską, to nieopodal znajdują się przystanki tramwajowe (Hoża 04) – tramwaje nr 4, 15, 18, 35, 36 – jak i autobusowe (Hoża 02) – autobus nr 131. Dodatkowo mogą Państwo też skorzystać z parkingu na ulicy Krucza 50.

     Poznaj Turecki! Zrozum Ludzi!- to nasze niezmienne od 1991 roku hasło!

     Tłumaczenie turecki najczęściej używanych zwrotów i wyrażeń:

     Günaydin! – Dzień dobry (rano).
     Iyi günler! – Dzień dobry (po południu).
     Görüşürüz! / Allahaismarladik! (wypowiadane przez osobę wychodzącą) / Güle güle! (wypowiadane do osoby wychodzącej) – Do widzenia.
     Iyi akşamlar! – Dobry wieczór.
     Iyi geceler! – Dobranoc.
     Merhaba! – Cześć! (powitanie)
     Haydi bay bay! – Pa!
     Görüşürüz! – Do zobaczenia!
     Pardon! – Przepraszam (np. zaczepiając osobę nieznajomą).
     Affedersiniz. / Özür dilerim. – Przepraszam. Przykro mi.
     Teşekkürler. / Teşekkür ederim. – Dziękuję.
     Rica ederim. / Bir şey degil. – Proszę bardzo. Nie ma za co.
     Lütfen. – Proszę (prosząc o coś).
     Buyurun. – Proszę (podając coś).

     Tłumaczenia turecki

     Serdecznie zapraszamy! Wykonujemy tłumaczenia turecki, ale także tłumaczenia na inne języki między innymi na: arabski, angielski, estoński, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński i inne.

      

      


     17 czerwca 2020
     Tłumaczenie grecki

     Tłumaczenie grecki online albo, jak kto woli, tłumaczenia z języka greckiego. Język grecki to jeden z najstarszych języków pisanych (stworzony około 4000 lat temu). Został zaadaptowany przez cywilizacje zachodnie jako język używany w terminologii naukowej. Należący do grupy helleńskiej rodziny indoeuropejskiej grecki nie jest podobny do żadnego innego języka. Greka (???????? ??????, ellinikí glóssa lub ????????, elliniká) podobnie jak łacina wywarła olbrzymi wpływ na wszystkie znane nam języki starożytne i współczesne. Po grecku, który jest językiem urzędowym dla Greków oraz na Cyprze, mówi około 15 milionów osób. Jest on również językiem mniejszości narodowych w Albanii, Bułgarii, Rumunii, Turcji i we Włoszech. Alfabet grecki jest nam częściowo znany ze szkoły. Skąd? Bardzo często stosujemy różne wielkości greckich liter do oznaczeń w matematyce i fizyce. Alfabet grecki składa się z 24 liter.

     Tłumaczenie grecki

     Wycena tłumaczenie grecki

     Aby wycenić tłumaczenie grecki online wystarczy wypełnić prosty formularz:

      1

      JĘZYK

       

      2

      ZAŁĄCZ PLIK


      3

      WYBIERZ (*)

      Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

      4

      WYŚLIJ ZAPYTANIE

      (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

      (*) Akceptuję politykę prywatności

       

       

      Po otrzymaniu wypełnionego formularza błyskawicznie skontaktujemy się z Państwem, a po uzyskaniu ustnej lub pisemnej akceptacji wyceny wykonamy potrzebne  tłumaczenie. Gotowy dokument przekazujemy za pomocą poczty elektronicznej lub firmy kurierskiej na wskazany adres. Nasze tłumaczenia dostarczamy zawsze na czas, a koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce bierzemy na siebie. Obsługujemy zlecenia z całej Polski oraz z zagranicy.  Mamy możliwości dostarczenia przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

      Tłumaczenie grecki przysięgłe

      Tłumaczenia przysięgłe z języka greckiego lub na język grecki określane są inaczej jako tłumaczenia uwierzytelnione .  Dokumenty sądowe czy urzędowe, pisma od zagranicznych pracodawców wykonujemy jako tłumaczenia przysięgłe.  Tłumaczenia przysięgłe grecki (określane również mianem: sądowe lub uwierzytelnione) mają moc prawną, a przetłumaczone dokumenty traktowane są jako oficjalne i wiarygodne. Przekładów przysięgłych może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, który znajduje się na oficjalnej liście tłumaczy w Ministerstwie Sprawiedliwości, posiada obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe i doskonale zna język polski oraz, w tym przypadku, grecki.

      Tłumaczenia przysięgłe stacjonarne oraz online wykonujemy w naszym biurze od 1991 roku.  Każde wykonane przez nas tłumaczenie uwierzytelnione podlega kontroli jakości zgodnej z najnowszymi wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100.

      Tłumaczenie grecki online przysięgłe co do zasady można zlecić online, natomiast przy odbiorze należy okazać oryginalny dokument.

      Każde tłumaczenie przysięgłe podstemplowywane jest pieczęcią oraz podpisywane własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego. W ten sposób poświadcza się zgodność wszystkich danych w tłumaczeniu z treścią oryginalnego dokumentu. Istnieje również możliwość podpisania tłumaczenia zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      Tłumaczenie grecki ? prosta i przejrzysta wycena

       

       

      Przed zleceniem tłumaczenia grecki najpierw informujemy Państwa jaki będzie koszt takiego tłumaczenia. W stworzonym przez nasz zespół formularzu bezpłatnej wyceny wypełniamy niezbędne dane. Wybieramy język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, zaznaczamy opcję tłumaczenie zwykłe, przysięgłe lub ustne. Podajemy dane kontaktowe takie jak e-mail i telefon oraz zapisujemy ewentualne uwagi. Takimi uwagami mogą być np. termin, w jakim należy dostarczyć tłumaczenie, zachowanie układu graficznego tłumaczenia, wybór poszczególnych fragmentów tekstu. Należy zaznaczyć niezbędne i wymagane zgody i formularz trafi do wyceny do naszych konsultantów. Działamy tak, aby jak najszybciej dostarczyć informację potrzebną Państwu do zlecenia tłumaczenia. Wycena tłumaczenia grecki online może być dokonana także poprzez wysłanie tekstu na nasz adres mailowy tłumaczenia@linguanova.com.pl. Jesteśmy dostępni również pod nr telefonu 22-584-10-35 w godz. 8.00-16.00.  Po przedstawieniu oferty i jej akceptacji przez klienta dokonujemy przekładu na wskazany język.

      Wykonujemy tłumaczenia w Śródmieściu Warszawy

      Tłumaczenia grecki
      Następnie wydajemy je osobiście lub możemy je wysyłać  do każdego zakątka świata. Serdecznie zapraszamy!

      Nie Udawaj Greka

      dzień dobry (do ok. 12:00) -???????? [kalimera]

      dzień dobry (od ok. 12:00) -????????? [kalispera]

      dobry wieczór -????????? [kalispera]

      dzień dobry/witam (przez cały dzień) -???? ??? [ja sas]

      dobranoc -????????? [kalinihta]

      do widzenia -????? [adio]

      dziękuję -????????? [efharisto]

      przepraszam -??????? [signomi]

      cześć (poufale, do znajomych) -???? ??? [ja su]

      proszę -???????? [parakalo]

      smacznego -???? ????? [kali oreksi]

      ile to kosztuje? -???? ????? ????; [poso kani afto?]

      gdzie jest…? -??? ?????…; [pu ine..?]

      co to jest…? -?? ????? ????…; [ti ine afto…?]

      która jest godzina? -?? ??? ?????; [ti ora ine?]

      jak się nazywasz? -??? ?? ????; [pos se lene?]

      nazywam się… -?? ????… [me lene…]

      jak się czujesz? (jak ci leci, co u ciebie?) -?? ??????; [ti kanis?]

      ile masz lat? -????? ?????? ?????; [poson hronon ise?]

      mam… lat -?????… ?????? [ime… hronon]

      tak -??? [ne]nie -??? [ohi]mały -?????? [mikros]

      duży -??????? [megalos]

      ładny -?????? [oreos]

      brzydki -??????? [ashimos]

      nie rozumiem -??? ??????????? [den katalaweno]

      na zdrowie! (toast) -???? ???! [ghia mas!]

      nie wiem -??? ???? [den ksero]

      otwarte -???????? [anihtos]

      zamknięte -???????? [klistos]

      przerwa -????????? [dialima]

      pan/pani -?????? /????? [kirios/kiria]

      jestem z Polski -????? ??? ??? ??????? [ime apo tin polonia]

      Warszawa -???????? [warsowia]

      Polska -??????? [polonia]

      Poznaj Grecki! Zrozum Ludzi!

      Tłumaczenia grecki

      To nasze niezmienne od 1991 roku hasło! Serdecznie zapraszamy!

       

       

       


      11 czerwca 2020
      Tłumaczenie fiński

      Tłumaczenie fiński online, tłumaczenia z języka fińskiego lub na język fiński. Język fiński (fiń. suomen kieli, suomi [?suomi]) ? jest głównym językiem urzędowym w Finlandii i jednym z 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Posługuje się nim około 5 mln ludzi. Oprócz Finów używa go także niewielka grupa Szwedów (około 300 tys. mieszkańców Szwecji), mieszkańcy Rosji ( Republika Karelii), Norwegowie oraz Estończycy. Język ten różni się znacznie od pozostałych języków używanych w Europie, a w mowie na co dzień znacznie różni się od języka pisanego/standardowego. Niektórzy nawet twierdzą, że to dwa odrębne języki. Fiński jest językiem żywym, należącym do uralskiej rodziny językowej. Ma bardzo złożoną gramatykę ? aż 15 przypadków, przy czym nie ma podziału na rodzaje i  nie ma czasu przyszłego. Za to aż 6 przypadków określa umiejscowienie danego obiektu (wewnątrz, na zewnątrz) oraz poruszanie się z i do danego miejsca. Czas przyszły jest wyrażany za pomocą czasu teraźniejszego w połączeniu z innymi konstrukcjami gramatycznymi.

      Alfabet fiński

      Składa się z 26 liter opartych na alfabecie łacińskim oraz dodatkowych znaków. Znaki  są umieszczane na końcu alfabetu we wskazanym porządku.

      Tłumaczenie fiński online ? łatwa wycena

       

       1

       JĘZYK

        

       2

       ZAŁĄCZ PLIK


       3

       WYBIERZ (*)

       Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

       4

       WYŚLIJ ZAPYTANIE

       (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

       (*) Akceptuję politykę prywatności

        

        

       Przed zleceniem tłumaczenia fiński w Lingua Nova, zawsze będziemy wiedzieć, ile musimy zapłacić. Formularz bezpłatnej wyceny jest bardzo intuicyjny i wypełnienie go wymaga niewielkiego nakładu pracy. Należy wybrać język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, zaznaczyć opcję tłumaczenie zwykłe, przysięgłe lub ustne. Następnie podać dane do kontaktu, takie jak e-mail i telefon oraz zapisać ewentualne uwagi ? to konieczne, aby formularz mógł zostać wysłany. Uwagi są bardzo ważne i mogą wpłynąć na wycenę, dlatego warto poświęcić chwilę i wpisać wszystkie istotne informacje. Należą do nich np. termin, w jakim mamy dostarczyć tłumaczenie, zachowanie układu graficznego tłumaczenia, wybór poszczególnych fragmentów tekstu. Odhaczamy niezbędne i wymagane zgody i wysyłamy formularz do wyceny przez naszych konsultantów. Działamy zawsze tak, aby jak najszybciej dostarczyć informację potrzebną Państwu do zlecenia tłumaczenia.

       Wycena tłumaczenia fiński niekoniecznie poprzez formularz

       Może być również wykonana  poprzez wysłanie tekstu na nasz adres mailowy tłumaczenia@linguanova.com.pl. Jesteśmy dostępni również pod nr telefonu 22-584-10-35 ( 8.00-17.00) lub na ul Wspólnej 41 w Warszawie.  Po przedstawieniu oferty i jej akceptacji przez klienta, dokonujemy szybkiego przekładu na wskazany język.

       Ciekawostki na temat Finlandii, języka fińskiego i tłumaczeń z języka fińskiego:

       Tłumaczenie fiński

       Spektakularna zorza polarna w Finlandii

       • Finlandia zajmuje jedno z pierwszych miejsc na świecie pod względem organizacji edukacji;
       • w Finlandii jest więcej saun niż samochodów – wypada iż jest ponad 2 miliony saun czyli jedna sauna na gospodarstwo domowe;
       • pierwszymi mieszkańcami Finlandii byli Lapończycy. Lapończycy przenieśli się na północ, do części znanej dziś jako Laponia;
       • Finlandia i okolice to ponad 179 000 wysp, co jest światowym rekordem;
       • grzywny za naruszenie przepisów ruchu drogowego zależą od tego, ile zarabiasz;
       • wynalazki pochodzące z Finlandii to pulsometr, Linux, łyżwy, Angry Birds, koktajl Mołotowa, sms i sauna;
       • w Finlandii znajduje się ponad 187 000 jezior. To rekord świata. Saimaa, największe jezioro w Finlandii, jest czwartym co do wielkości jeziorem w Europie;
       • język fiński jest jednym z dziesięciu najtrudniejszych języków na świecie do nauki i tłumaczenia. Nic dziwnego, kiedy rzeczownik może mieć ponad 200 form lub kiedy jednym z najdłuższych słów jest ?epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkän?.

       Tłumaczenie fiński online przysięgłe

       Tłumaczenia przysięgłe z języka fińskiego lub na język fiński wykonujemy od 1991 roku.  Każde wykonywane tłumaczenie przysięgłe jest  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. Co to oznacza w praktyce?

       Oznacza to, iż takie tłumaczenie ma moc prawną i jest traktowane jako oficjalny dokument urzędowy i powinien być zaakceptowany przez instytucje i organy państwowe.

       Tłumacz przysięgły języka fińskiego podpisuje każdą stronę takiego tłumaczenia własnoręcznym podpisem i stempluje  specjalną pieczęcią- w ten sposób poświadcza on zgodność wszystkich danych  z treścią oryginalnego dokumentu.

       Tłumacz przysięgły języka fińskiego może podpisać także tłumaczenie zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznymWarto upewnić się ? jakiego rodzaju tłumaczenia będziemy  tak naprawdę potrzebować – najlepiej zrobić to w urzędzie, do którego kierujemy przetłumaczony tekst.  Na uwagę zasługuje również apostille, czyli poświadczenie, że dany dokument jest autentyczny.

       Apostille w tłumaczeniach przysięgłych z języka fińskiego

       Dzięki klauzuli apostille w tłumaczeniach przysięgłych możemy posługiwać się przetłumaczonymi dokumentami poza granicami Polski. Apostille w Polsce sporządzany jest przez Referat ds. Legalizacji MSZ.

       Więcej informacji o pomocy jaką świadczymy przy uzyskaniu takiego dokumentu ? znajdziecie Państwo w naszym artykule tutaj.

       Muminki też mieszkają w Finlandii

       Tłumaczenie fiński

       Naantala – bajkowa wioska Muminków

       Muminki to bajkowe istoty z Finlandii o budowie ciała przypominającej dwunożne hipopotamy. Opowieści o Muminkach powstawały jeszcze podczas II wojny światowej. Książki zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków, w tym język polski. Doczekały się swoich ekranizacji oraz wersji teatralnej i stały się fenomenem na skale światową. Wierne odtworzenie domu Muminków możliwe było dzięki największym fanom, którzy stworzyli niezwykłą finlandzką wioskę Muminków. Położona jest  w miejscowości Naantali i z zewnątrz odwiedzić możemy ją zawsze, o każdej porze roku, nawet jeżeli zamknięte są jej bramy.  Muminki odwiedzane są przez około 200 tysięcy osób rocznie.

       Zlecanie tłumaczeń Poznaj Fiński! Zrozum Ludzi!

       Tłumaczenia fiński

       Ostra zima w Finlandii

       Nasze tłumaczenia na  język fiński dostarczamy zawsze na czas, a koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce zawarty jest w cenie usługi. Obsługujemy zlecenia z całej Polski oraz z zagranicy i  dostarczamy przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.


       9 czerwca 2020
       Tłumaczenia holenderski

       Tłumaczenie holenderski lub, jeśli ktoś woli, tłumaczenia z języka holenderskiego, niderlandzkiego lub flamandzkiego. Język niderlandzki (niderl. Nederlands taal), to język, którym posługuje się prawie 27 mln ludzi. Język holenderski jest językiem urzędowym w Holandii, Belgii, Surinamie i byłych Antylach Holenderskich. Należy do grupy języków zachodniogermańskich i jest spokrewniony z językiem niemieckim i angielskim oraz z językami kreolskimi (djavindo i petdjo) i afrikaans (który uważany jest za lokalną odmianę języka niderlandzkiego). Początki tego ostatniego języka sięgają XVII wieku, gdy Kampania Wschodnioindyjska rozpoczęła intensywną kolonizację terenów dzisiejszego RPA. Właśnie tak, na styku kultur holenderskiej, portugalskiej, malajskiej i hotentockiej, powstał język, który w 90% korzysta ze słownictwa holenderskiego. Wiele starych dokumentów i aktów prawnych w Afryce, Indonezji zostało sporządzonych w języku niderlandzkim.

       Bałagan w nazewnictwie – tłumaczenie holenderski, tłumaczenie niderlandzki a może tłumaczenie flamandzki?

       Do lat 70. XX wieku w polskim piśmiennictwie używano nazwy ?język holenderski? na określenie języka używanego w Holandii, zaś ?język flamandzki? na określenie odmiany belgijskiej. W tej chwili najczęściej stosuje się określenie ?język niderlandzki?, choć można również spotkać określenie ?język flamandzki?  (publikacje PWN).

       Tłumaczenie holenderski

       Wiatraki – nieodłączny krajobraz Holandii

       Tłumaczenie holenderski –  zawsze bezpłatna wycena

        

        1

        JĘZYK

         

        2

        ZAŁĄCZ PLIK


        3

        WYBIERZ (*)

        Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

        4

        WYŚLIJ ZAPYTANIE

        (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

        (*) Akceptuję politykę prywatności

         


        Przed zleceniem tłumaczenia na język holenderski informujemy Państwa o cenie za tłumaczenie konkretnego tekstu. Służy do tego stworzony przez nasz zespół powyższy formularz. W formularzu zaznaczamy język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, wybieramy opcję tłumaczenie zwykłe, przysięgłe lub ustne i podajemy  dane kontaktowe. Warto wypełnić także uwagi. Istotne uwagi to termin, w jakim mamy wykonać tłumaczenie, zachowanie układu graficznego, wybór poszczególnych fragmentów tekstu. Zaznaczamy niezbędne i wymagane zgody (wymogi RODO) i formularz trafia do wyceny przez naszych konsultantów. Jesteśmy dostępni również pod nr telefonów 22-584-10-35/36 w godzinach 8.00-17.00.  Po przedstawieniu oferty i jej akceptacji przez klienta dokonujemy przekładu na wskazany język.

        Płatności za tłumaczenia

        Nowi klienci zobowiązani są zrealizować płatność przed wydaniem tłumaczenia, natomiast klienci, którzy mają podpisane z nami umowy o współpracy dokonują jej w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia płatności stworzyliśmy szybkie narzędzie do dokonywania płatności online:

         Ach te sery

         Tłumaczenie holenderski

         Holandia to raj dla miłośników sera

         • Holandia od co najmniej 500 lat produkuje i eksportuje za granicę najlepsze na świecie sery, w Polsce znane głównie pod nazwą handlową „Gouda” lub „Edam”.
         • Najlepszy ser to po prostu ser chłopski tzw (boerenkaas). Boerenkaas produkowany jest tradycyjnie z surowego mleka. Niestety taki ser jest trudno dostępny w samej Holandii, nie mówiąc już o zagranicy. Istnieje 300 gospodarstw rolnych produkujących sery chłopskie. Supermarkety sprzedają sery fabryczne, produkowane na wielką skalę.
         • Holandia produkuje około 700.000.000 kg sera rocznie z czego aż 2/3 z nich eksportuje do 130 krajów świata.
         • Statystyczny Holender zjada 15 kg sera rocznie.
         • Z 10 litrów mleka otrzymuje się 1 kg sera Gouda (przy młodych serach mniej – bo są mokrzejsze –  a przy starych, mocno dojrzałych więcej.
         • Ser Gouda zawiera 32% tłuszczu. Cały krąg sera waży ok. 13-15 kg.

         Tłumaczenie holenderski przysięgłe

         Tłumaczenia przysięgłe z języka holenderskiego lub na język holenderski to inaczej tłumaczenia sądowe albo uwierzytelnione. Ważne dokumenty wymagane w urzędach, pisma od zagranicznych pracodawców wykonujemy jako tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia przysięgłe mają moc prawną, a przetłumaczone dokumenty traktowane są jako oficjalne i wiarygodne. Przekładów uwierzytelnionych może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, który figuruje na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, posiada obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe i doskonale zna język polski oraz obcy.

         Tłumaczenie przysięgłe stacjonarnie oraz online wykonujemy w naszym biurze od 1991 roku.  Każde wykonane przez nas tłumaczenie uwierzytelnione podlega kontroli jakości zgodnej z najnowszymi wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100.

         Wiarygodny podpis tłumacza przysięgłego

         Każde tłumaczenie tłumacz przysięgły podpisuje swoim własnoręcznym podpisem. Istnieje również możliwość podpisania tłumaczenia zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

         Bezpłatna dostawa tłumaczeń!

         Koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce bierzemy na siebie, a nasze tłumaczenia wykonujemy zawsze na czas. Obsługujemy zlecenia z Polski oraz z zagranicy. Dostarczamy przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

         Prosta wycena

         Przy wycenie tłumaczenia dokumentów na język holenderski albo z języka holenderskiego najlepiej wypełnić prosty formularz  https://agencjatlumaczen.com.pl/  lub wysłać na adres tlumaczenia@linguanova.com.pl e-mail z prośbą o wycenę. Po otrzymaniu zapytania kontaktujemy się z Państwem, a po uzyskaniu akceptacji wyceny przystępujemy do tłumaczenia. Gotowy dokument przekazujemy Państwu za pomocą poczty elektronicznej lub przez firmę kurierską na wskazany adres.

         Poznaj Holenderski! Zrozum Ludzi!


         Goedemiddag! – Dzień dobry (po południu).
         Goedenavond! – Dobry wieczór!
         Goedenacht! / Welterusten! – Dobranoc!
         Bedankt. / Dank u wel. – Dziękuję.
         Graag gedaan. – Proszę bardzo. / Nie ma za co.
         Alstublieft. (grzecznościowe) / Alsjeblieft. – Proszę (prosząc o coś).
         Alstublieft . (grzecznościowe) / Alsjeblieft. – Proszę (podając coś).
         Goedemorgen! – Dzień dobry (rano).
         Tot ziens! – Do widzenia!
         Hoi! – Cześć! (powitanie)
         Dag! / Doei! – Pa!
         Tot ziens! – Do zobaczenia!
         Sorry. / Neemt u mij niet kwalijk. – Przepraszam (np. zaczepiając osobę nieznajomą).
         Het spijt me. / Sorry. – Przepraszam / przykro mi.

         Zachęcamy do nauki języka holenderskiego w naszej szkole.  Oprócz języka holenderskiego wykonujemy tłumaczenia między innymi na języki: arabski, angielski, duński, estoński, niemiecki, francuski, hiszpański, norweski, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński, litewski czy łotewski.

          

          

          


         7 czerwca 2020
         Tłumaczenie duński

         Tłumaczenie duński online  tłumaczenia z języka duńskiego to tłumaczenia wykonywane dla blisko położonego od nas kraju. Język duński (duń. dansk, det danske sprog) to język urzędowy Danii, którym posługuje się około 5,2 mln ludzi. Jest to język z grupy skandynawskiej języków germańskich, dlatego Duńczycy dość łatwo mogą porozumieć się ze Szwedami czy Norwegami.  W języku duńskim mówią również mieszkańcy Szlezwiku w północnych Niemczech, Wysp Owczych, Grenlandii czy Islandii. Do zakończenia II wojny światowej Islandia należała do Danii ? dlatego język duński jest tam wciąż bardzo popularny. Duński oparty jest na dialekcie miejskim Kopenhagi i okolic, gdzie mieszka prawie 25% jego użytkowników.

         Duński alfabet jest identyczny z alfabetem norweskim i ma zaledwie 29 liter.

         Tłumaczenie duński

         Aby poprawnie wykonać tłumaczenia pisemne z języka polskiego na duński, tłumacz używa innej klawiatury komputerowej, wyposażonej w znaki ?, ?, ?, które w standardowym układzie klawiatury nie występują. Aby wykonać tłumaczenia z języka duńskiego stosując czcionkę duńską ? tłumacz, jak pisaliśmy przy okazji innych języków – powinien w systemie np. Windows zainstalować dodatek klawiatury dla języka duńskiego i wybrać język klikając odpowiednio w symbole PL (jęz. polski) i DK (jęz. duński). Korzystając z edytora word for windows możemy również, za pomocą przycisku ?Wstawianie? w Menu głównym oraz ikony ?Symbole?, umieszczać znaki duńskie w tekście. Można także za pomocą przeglądarki internetowej korzystać z klawiatury online.

         Tłumaczenie duński bezpłatna wycena

          

          1

          JĘZYK

           

          2

          ZAŁĄCZ PLIK


          3

          WYBIERZ (*)

          Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

          4

          WYŚLIJ ZAPYTANIE

          (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

          (*) Akceptuję politykę prywatności

           

           

          Przed zleceniem tłumaczenia na język duński informujemy Państwa o cenie za tłumaczenie konkretnego tekstu. Służy do tego  stworzony  formularz bezpłatnej wyceny. W formularzu zaznaczamy język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, wybieramy  opcję: tłumaczenie zwykłe, przysięgłe lub ustne. Podajemy swoje dane kontaktowe:  e-mail czy telefon oraz wpisujemy dodatkowe uwagi. Uwagi to np:  termin, w jakim mamy wykonać tłumaczenie duński czy  zachowanie oryginalnego wyglądu dokumentu. Zaznaczamy także niezbędne i wymagane zgody (wymogi RODO) i wówczas formularz trafia do wyceny. Jesteśmy dostępni również pod nr telefonów 22-584-10-35/36 w godzinach (8.00-17.00).  Po przedstawieniu oferty i jej zatwierdzenia Przez Państwa nasi tłumacze dokonują przekładu.

          Tłumaczenie duński niektórych zwrotów i wyrażeń

          • God morgen – Dzień dobry (rano)
          • Jeg er polak – Jestem Polakiem/Polką
          • God dag – Dzień dobry (w ciągu dnia)
          • God aften – Dobry wieczór
          • Hvordan g?r det – Co słychać/Jak sie masz
          • Jeg forst?r intet – Nie rozumiem
          • Fri adgang – Wstęp wolny
          • Farvel – Do widzenia
          • Mange tak/Tusind tak – Dziękuje bardzo
          • Tak for hj?lpen – Dziękuje za pomoc
          • Undskyld/Om forladelse – Przepraszam bardzo (za coś)

          Płatności za tłumaczenia

          Należy zrealizować płatność przed otrzymaniem gotowego tłumaczenia. Istnieje również możliwość podpisania umowy o współpracy i wtedy zobowiązania można regulować w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia płatności można posłużyć się narzędziem do dokonania płatności online, dostępnym pod adresem: https://agencjatlumaczen.com.pl/platnosc-tpay/

           

           Tłumaczenie duński przysięgłe

           Tłumaczenia przysięgłe z języka duńskiego lub na język duński to inaczej tłumaczenia sądowe lub uwierzytelnione. Dokumenty urzędowe, pisma od zagranicznych pracodawców z reguły wykonujemy przysięgle. Tłumaczenia przysięgłe mają moc prawną, a przetłumaczone dokumenty traktowane są jako oficjalne i wiarygodne. Przekładów uwierzytelnionych może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, który figuruje na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, posiada obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe i doskonale zna język polski oraz obcy.

           Tłumaczenia przysięgłe stacjonarnie oraz online wykonujemy w naszym biurze od 1991 roku.  Każde wykonane przez nas tłumaczenie uwierzytelnione podlega kontroli jakości, zgodnej z najnowszymi wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100.

           Wiarygodny podpis tłumacza przysięgłego

           Tłumacz przysięgły opatruje każde tłumaczenie swoim własnoręcznym podpisem, a wszystkie strony przetłumaczonego dokumentu stempluje specjalną pieczęcią, wyrabianą w mennicy państwowej, poświadczając w ten sposób  zgodność wszystkich danych w tłumaczeniu z treścią  oryginalnego dokumentu. Istnieje również możliwość podpisania tłumaczenia zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

           Dostawa tłumaczenia zawsze na nasz koszt!

           Tłumaczenie duński

           Koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce bierzemy na siebie, a nasze tłumaczenia wykonujemy zawsze na czas. Obsługujemy zlecenia z Polski oraz z zagranicy. Jesteśmy  w stanie dostarczyć przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

           Prosty adres: Wspólna 41

           Tłumaczenia duński mogą  albo mogą być zlecone osobiście lub przez internet – jesteśmy tylko 4 minuty  piechotą od Metra Centrum. Ze stacji podmiejskiej kolejki dojazdowej Warszawa Śródmieście dojdziemy w 7 minut. Od dworca PKP Warszawa Centralna w 12 minut.

           To nasza interaktywna mapa:

           Poznaj Duński! Zrozum Ludzi!

           Tłumaczenia duński

           Język duński, głównie z powodów emigracji zarobkowej jest dość popularnym językiem nauczanym w szkołach językowych. Zachęcamy do nauki języka duńskiego. Zapraszamy również do Biura Tłumaczeń. Oprócz języka duńskiego wykonujemy tłumaczenia między innymi na języki: arabski, angielski, estoński, niemiecki, francuski, hiszpański, norweski, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński, litewski czy łotewski.

            

            


           5 czerwca 2020
           Tłumaczenia norweski

           Tłumaczenie norweski lub, jeśli ktoś woli, tłumaczenia z języka norweskiego. Język norweski (norw. norsk) to język z północnej grupy skandynawskiej języków germańskich. Jest językiem urzędowym w Norwegii, używanym łącznie przez około 5 milionów osób, głównie w Norwegii, ale też Szwecji, Danii. Ponadto,  mówią nim norwescy migranci w Stanach Zjednoczonych. Osoba, która zna norweski może łatwiej zrozumieć inny język z grupy skandynawskiej np. szwedzki czy duński (tzw. zjawisko asymetrycznej wzajemnej zrozumiałości). Do zapisu języka norweskiego wykorzystuje się standard piśmienniczy rozwinięty głównie w miastach – tzw. bokm?l (język książkowy) oraz  rozwijany na wsi nynorsk  (dosł. ?nowonorweski?). Niewielu Norwegów zbliża jednak swoją wymowę do standardów, które słyszymy przede wszystkim w radiu czy telewizji, urzędach oraz stosujemy w nauczaniu języka norweskiego jako obcego. Sposoby zapisu tych samych słów w wariantach nynorsk i bokm?l to na przykład: gjere ? gj?re, ljos ? lys, ikkje ? ikke.

           Tłumaczenie norweski

           Alfabet norweski

           Składa się z 29 liter i jest oparty na alfabecie łacińskim. Alfabet norweski jest identyczny z alfabetem duńskim.

           A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ? ? ?
           a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?

           Norweska ortografia jest oparta na zasadzie ?jeden znak ? jeden dźwięk?. W praktyce jednak stworzenie takiej ortografii dla języka nieposiadającego standardu wymowy jako punktu odniesienia jest niemożliwe. W związku z tym, niektóre dźwięki mogą mieć kilka sposobów zapisu, np: s może być zapisywane jako <sj> (sjanger), <skj> (skje), <sk> (ski), <g> (giro) .

            

           Tłumaczenie norweski szybka wycena

            1

            JĘZYK

             

            2

            ZAŁĄCZ PLIK


            3

            WYBIERZ (*)

            Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

            4

            WYŚLIJ ZAPYTANIE

            (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

            (*) Akceptuję politykę prywatności

             

             

            Każde wykonanie tłumaczenia na język norweski wymaga wyceny usługi. Dlatego przed każdym zleceniem informujemy Państwa o cenie za tłumaczenie konkretnego tekstu. Służy do tego stworzony przez nasz zespół powyższy formularz bezpłatnej wyceny. Oferujemy Państwu nie tylko profesjonalne tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, ale także ustne i pisemne. Wykonujemy również tłumaczenia z języka norweskiego oraz tłumaczenia na język norweski techniczne i specjalistyczne. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi języka norweskiego, ale także  specjalistami z danych dziedzin. Tłumacze specjaliści mają ukończone kursy oraz uprawnienia Naczelnej Organizacji Technicznej ( NOT). Są to często inżynierowie, prawnicy, lekarze, którzy oprócz wykonywanego zawodu, doskonale posługują się językiem norweskim. Oferujemy także kompleksową obsługę językową w tym zakresie tj. korekty, redakcje, audyty. Zapewniamy fachową obsługę, konkurencyjne stawki oraz ekspresową finalizację zamówień. Usługę można zamówić również na numery 22-584-10-35 lub 22-584-10-36 w godzinach ( 8.00-17.00).

            Płatności za tłumaczenia

            Nowi klienci zobowiązani są zrealizować płatność przed wydaniem tłumaczenia, zaś klienci, którzy mają podpisane z nami umowy o współpracy dokonują jej w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia płatności stworzyliśmy szybkie narzędzie do dokonywania płatności online, dostępne pod adresem: https://agencjatlumaczen.com.pl/platnosc-tpay/ .

            Tłumaczenie norweski przysięgłe

            Tłumaczenia przysięgłe z języka norweskiego lub na język norweski to  tłumaczenia wykonywane przez uprawnionych przez Ministra Sprawiedliwości tłumaczy przysięgłych. W Polsce mamy ponad 30 tłumaczy przysięgłych języka norweskiego. To niewielka grupa tłumaczy jak na 40 milionowy kraj, choć w porównaniu do niektórych języków, gdzie jest ich kilku, to naprawdę dużo. Ważne dokumenty wymagane w urzędach, pisma od zagranicznych pracodawców wykonujemy jako tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia przysięgłe mają moc prawną, a przetłumaczone dokumenty traktowane są jako oficjalne i wiarygodne. Tłumaczenia przysięgłe  wykonujemy od prawie 30 lat.

            10 ciekawostek  o Norwegii:

            Tłumaczenie norweski

            1.  Flaga Norwegii składa się z niebiesko-białego krzyża skandynawskiego umieszczonego na czerwonym tle. Czerwona barwa widnieje po to żeby nawiązać do ilości przelanej krwi w walkach o niepodległość. Natomiast kolor niebieski symbolizuje położenie kraju nad otwartą wodą
            2.  Aby spędzać więcej czasu z rodziną, w niedziele obowiązuje zakaz handlu, sklepy spożywcze nie mogą być otwarte. Jednak zakupy są możliwe na stacjach benzynowych i w kioskach.
            3. Religią wiodącą jest luteranizm, wyznawany przez 83% społeczeństwa.
            4. Allemansrätten to niepisane prawo obowiązujące w Norwegii (ale także w Szwecji i i Finlandii) mówiące, że każdy człowiek ma prawo do kontaktu z naturą. W praktyce wygląda to tak, że każda osoba może korzystać z lasów (tych państwowych, jak i prywatnych) korzystając z nich na swój sposób.
            5. Do 2009 roku w Norwegii zabroniona była sprzedaż napoju energetycznego Red Bull ze względu na wysoką zawartość tauryny i kofeiny.
            6. Więźniowie posiadają internet w swoich celach, po to żeby wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz.
            7. Reprezentacja Norwegii w piłce nożnej może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami w starciach z Brazylią. W historii obu tych reprezentacji, w czterech oficjalnych spotkaniach Norwegowie dwa razy odnieśli zwycięstwo, a dwa razy zremisowali. Zatem są dobrymi sportowcami!
            8. Co roku, począwszy od 1947 r., miasto Londyn otrzymuje choinkę w prezencie od Norwegii, ponieważ jest to podziękowanie za uzyskaną pomoc w trakcie trwania II Wojny Światowej.
            9. Blisko 99% energii elektrycznej produkowana jest w elektrowniach wodnych, więc Norwegia stanowi świetny przykład państwa dbającego o środowisko!
            10. Od niedawna w Norwegii, jeśli w jakiejś sytuacji panuje totalny chaos i zamieszane, stosuje się powiedzenie, że „jest jak w polskim rządzie”.

            Wiarygodny podpis tłumacza przysięgłego

            Tłumacz przysięgły opatruje każde tłumaczenie swoim własnoręcznym podpisem, a wszystkie strony przetłumaczonego dokumentu stempluje specjalną pieczęcią, wyrabianą w mennicy państwowej, poświadczając w ten sposób zgodność wszystkich danych w tłumaczeniu z treścią  oryginalnego dokumentu. Istnieje również możliwość podpisania tłumaczenia zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

            Dostawa tłumaczenia zawsze na nasz koszt!

            Koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce ponosi Lingua Nova, a nasze tłumaczenia wykonujemy zawsze na czas. Obsługujemy zlecenia z całego świata. Pracujemy również z firmami, które są w stanie dostarczyć przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

            Poznaj norweski! Zrozum Ludzi!

            Tłumaczenie norweski

             

            Ponieważ dużo osób szuka pracy w Norwegii, język norweski jest dość popularnym językiem nauczanym w szkołach językowych. Studia na kierunkach filologicznych można odbyć między innymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.

            Zatem zachęcamy do nauki języka norweskiego! Zapraszamy również do Biura Tłumaczeń. Oprócz języka norweskiego wykonujemy tłumaczenia między innymi na języki: arabski, angielski, estoński, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński, litewski czy łotewski.

             


            4 czerwca 2020
            Tłumaczenia Łotewski

            Tłumaczenie łotewski lub, jeśli ktoś woli, tłumaczenia z języka łotewskiego.  Język łotewski (łot. latviešu valoda) to język wschodniobałtycki, którym posługuje się łącznie ok. 2 mln osób, głównie na Łotwie. Język łotewski uznawany jest za jeden z najstarszych i stosunkowo najmniej zmienionych języków na świecie. Od 1991 roku jest jedynym językiem urzędowym na Łotwie. Słownictwo łotewskie wykazuje wiele podobieństw do języka niemieckiego, który przez stulecia miał na łotewski silny wpływ, gdyż Niemcy przez długi czas stanowili wyższą klasę społeczeństwa na Łotwie. Duży wpływ na język łotewski miały również języki szwedzki oraz rosyjski. Charakterystyczną cechą łotewskiego jest jego tonalność. Podobnie jak w języku chińskim, znaczenie wielu słów zależy od tonu, jakim są wypowiadane. Istnieją trzy tony: wznoszący, opadający i tzw. łamany (wznoszący, a następnie opadający, z krótką przerwą pośrodku).

            Alfabet łotewski:

            Tłumaczenie łotewski jest wykonywane przy użyciu zmienionego alfabetu łacińskiego. Tłumacz nie posługuje się literami q, w, x, y, używa za to liter ?, č, ?, ?, ?, ?, ?, ?, š, ?, ž.

            A ? B C Č D E ? F G ? H I ? J K ? L ? M N ? O P R S Š T U ? V Z Ž
            a ? b c č d e ? f g ? h i ? j k ? l ? m n ? o p r s š t u ? v z ž

            Tłumaczenie łotewski – zaplanujmy tłumaczenie wcześniej

            Tłumaczenie łotewski

            Przed zleceniem tłumaczenia na łotewski informujemy Państwa o cenie za tłumaczenie konkretnego tekstu. W Polsce mamy niewielu tłumaczy tego niszowego języka, a jeszcze mniej jest tłumaczy przysięgłych. Dlatego prace związane z tłumaczeniami na łotewski trzeba koniecznie zaplanować dużo wcześniej. Najłatwiej wypełnić stworzony przez nasz zespół formularz . Zapewniamy indywidualną i bezpłatną wycenę każdego zlecenia w oparciu o specyfikę tekstu, objętość, jak i termin realizacji tłumaczenia. Wycena tłumaczenia dokonywana jest z tekstu oryginalnego (źródłowego). Zapewniamy krótkie terminy realizacji, uczciwe ceny, brak ukrytych kosztów oraz dożywotnią gwarancję na wykonany tekst. W formularzu dostępnym na naszej stronie:

             1

             JĘZYK

              

             2

             ZAŁĄCZ PLIK


             3

             WYBIERZ (*)

             Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

             4

             WYŚLIJ ZAPYTANIE

             (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

             (*) Akceptuję politykę prywatności

              

             zaznaczamy język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, wybieramy opcję tłumaczenie zwykłe, przysięgłe lub ustne. Jesteśmy dostępni także pod nr telefonów 22-584-10-35 lub 22-584-10- 36 w godzinach ( 8.00-17.00).  Zapraszamy również do naszej siedziby w centrum – Wspólna 41

             Płatności za tłumaczenia

             Osoby, które realizują tłumaczenie pierwszy raz powinny uiścić płatność przed jego wydaniem, a stali klienci, którzy mają podpisane z nami umowy o współpracy, realizują ją standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia płatności stworzyliśmy szybkie narzędzie do dokonywania płatności online, dostępne pod adresem: https://agencjatlumaczen.com.pl/platnosc-tpay/ .

             Tłumaczenie łotewski z polskiego

             Tłumaczenie łotewski

             • Tak – J?
             • Nie – N?
             • Proszę – L?dzu
             • Dziękuję -Paldies
             • Przepraszam (przy pytaniu o coś) – Atvainojiet
             • Przepraszam (za coś) – Piedodiet
             • Dzień dobry (poranne powitanie) – Labr?t
             • Dzień dobry (popołudniowe powitanie) – Labdien
             • Do widzenia – Uz redz?šanos
             • Dobry wieczór – Labvakar
             • Dobranoc – Arlabunakti
             • Witaj (powitanie ogólne) – Sveiki
             • Może – Varb?t
             • Czy mówisz po łotewsku – Vai J?s run?jat latviski?
             • Jak masz na imię? – K? tevi sauc?
             • Jak Pan/Pani ma na imię? – K? J?s sauc?
             • Mam na imię? -Mani sauc?
             • Rozumiem – Es saprotu
             • Nie rozumiem – Es nesaprotu
             • Jestem z Polski – Es emu no Polijas
             • Ile to kosztuje? – Cik tas maks??

             Tłumaczenie łotewski przysięgłe

             Tłumaczenia z języka łotewskiego trzeba czasami wykonać jako tłumaczenia przysięgłe. Tłumacz przysięgły łotewskiego podpisuje każdą stronę tłumaczenia łotewskiego swoim własnoręcznym podpisem i stempluje  specjalną pieczęcią- w ten sposób poświadcza on zgodność wszystkich danych w tłumaczeniu z treścią oryginalnego dokumentu. Można podpisać również tłumaczenie zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Warto również upewnić się ? jakiego rodzaju tłumaczenia będziemy  tak naprawdę potrzebować-  najlepiej zrobić to w urzędzie, do którego kierujemy przetłumaczony tekst.

             Tłumaczenie przysięgłe zazwyczaj będzie droższe niż zwykłe, gdyż nawet jeśli stawka za takie tłumaczenie w cenniku będzie taka sama to liczba znaków zupełnie inna. Ustawowo tłumacz przysięgły i biuro tłumaczeń rozlicza każdą stronę tłumaczenia przysięgłego jako 1125 znaków ze spacjami. Przy czym każda pieczęć czy podpis musi być opisana słowami.  

             Apostille w tłumaczeniu przysięgłym

             Na uwagę zasługuje również apostille, czyli poświadczenie, że dany dokument jest autentyczny. Dzięki klauzuli apostille w tłumaczeniach przysięgłych możemy posługiwać się przetłumaczonymi dokumentami poza granicami Polski. Apostille w Polsce sporządzane jest przez Referat ds. Legalizacji MSZ. Takie apostille możemy załatwić za Państwa. Więcej informacji o apostille ? znajdziecie Państwo w naszym artykule tutaj.

             Bezpłatna dostawa na terenie Polski

             Koszt dostawy przetłumaczonego tekstu w Polsce ponosi Lingua Nova. Obsługujemy zlecenia z całego świata.  Współpracujemy z firmami, które są w stanie dostarczyć przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

             Poznaj łotewski! Zrozum Ludzi!

             Tłumaczenie łotewski

              

             To motto, które towarzyszy nam od niemal 30 lat. Serdecznie zapraszamy! Tłumaczenia wykonujemy między innymi na języki takie jak arabski, angielski, białoruski estoński, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński czy litewski.

              


             3 czerwca 2020
             Tłumaczenie białoruski

             Tłumaczenie białoruski lub, jeśli ktoś woli, tłumaczenia z języka białoruskiego.  Język białoruski (biał. ?????????? ????, biełaruskaja mowa) to główny język urzędowy na Białorusi, używany przez 3 miliony mieszkańców tego kraju. Oczywiście wiele osób na Białorusi posługuje się językiem rosyjskim lub tzw. trasianką (swoistym mixem białoruskiego i rosyjskiego). Język białoruski jest także używany w Polsce, zwłaszcza na Podlasiu i wśród emigrantów w Kanadzie. Ciekawostką jest to, iż język białoruski w XIX w. (po upadku powstania styczniowego) był kształtowany dzięki polskim i białoruskim postaciom literackim. Ponadto, ze względu na zakaz drukowania w języku białoruskim wszystkie teksty w tym języku zapisywano w polskim alfabecie. Dopiero w 1918 roku język białoruski zyskał status języka urzędowego Białoruskiej Republiki Ludowej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a alfabet zastąpiony został cyrylicą. Do 1940 roku oprócz języka białoruskiego na radzieckiej Białorusi językami urzędowymi były również język rosyjski, jidysz i język polski .

             Tłumaczenia białoruski

             Tłumaczenie białoruski – zawsze bezpłatnie wyceniamy

              1

              JĘZYK

               

              2

              ZAŁĄCZ PLIK


              3

              WYBIERZ (*)

              Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

              4

              WYŚLIJ ZAPYTANIE

              (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

              (*) Akceptuję politykę prywatności

               

               

              Przed zleceniem tłumaczenia z języka białoruskiego poinformujemy Państwa o cenie za tłumaczenie konkretnego tekstu.  W powyższym formularzu zaznaczamy język, na który chcemy dokonać tłumaczenia, wybieramy opcję tłumaczenie białoruski zwykłe, przysięgłe lub ustne. Podajemy dane kontaktowe. Możemy wpisać także uwagi co do terminu, zachowania układu graficznego, etc… Zaznaczamy  wymagane zgody ( RODO) i formularz trafia do wyceny . Wycenę można uzyskać także pod nr telefonów 22-584-10-35/36  ( 8.00-17.00).

              Płatności za tłumaczenia

              Dokonywane są standardowo przed wydaniem tłumaczenia a klienci, którzy podpisali z nami umowę o współpracy, uiszczają ją w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia płatności stworzyliśmy szybkie narzędzie do dokonywania płatności online, dostępne pod adresem: https://agencjatlumaczen.com.pl/platnosc-tpay/ .

              Tłumaczenie białoruski – ważne zwroty i wyrażenia pisane cyrylicą:

              ?????? ??????! – Dzień dobry!

              ????? ?????!-Dzień dobry!

              ?????? ????!-Dobranoc!

              ?? ?????????!; ?? ?????????!-Do widzenia!

              ??????!-Dziękuję!

              ???i ?????!– Proszę! (odpowiedź na dziękuję)

              ????????!-Przepraszam!

              ? ?? ?????? ??-????????? – Nie mówię po białorusku

              ???? ? ?? ???????– Nie rozumiem tego

              ?? ???????? ??-Czy mówi pan po…? / Czy mówi pani po…? (m/f)

              Tłumaczenie białoruski przysięgłe

              Tłumaczenia przysięgłe z języka białoruskiego lub na język białoruski to inaczej tłumaczenia sądowe lub uwierzytelnione. Przekładów uwierzytelnionych może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, który figuruje na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły białoruskiego opatruje każde tłumaczenie uwierzytelnione swoim własnoręcznym podpisem i stempluje wszystkie strony przetłumaczonego dokumentu specjalną pieczęcią- w ten sposób poświadcza on zgodność wszystkich danych w tłumaczeniu z treścią oryginalnego dokumentu. Coraz więcej tłumaczy ma możliwość podpisywania tłumaczeń zaufanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warto przed załatwieniem danej sprawy upewnić się – jakiego tłumaczenia będziemy  tak naprawdę potrzebować.  Najlepiej zrobić to w urzędzie, do którego kierujemy przetłumaczony tekst.  My również służymy pomocą, wiedzą i naszym długoletnim doświadczeniem.  Przede wszystkim dokumenty, które potrzebne są nam do załatwienia spraw w urzędach czy instytucjach raczej będzie trzeba przetłumaczyć przysięgle.

              Jak nie tłumaczyć przysięgle

              Przestrzegamy przed tłumaczeniem tekstów przez tłumacza zwykłego i próbach uwierzytelnienia takiego tekstu przez tłumacza przysięgłego. Weryfikacja tekstów i poprawianie ich po kimś jest czasami bardziej czasochłonne, aniżeli stworzenie tekstu od podstaw. Dlatego tłumacz przysięgły nie będzie chciał podjąć się takiego zlecenia – lub też zapłacimy za weryfikację tekstu tyle samo. Tłumaczenia przysięgłe mają moc prawną, a przetłumaczone dokumenty są traktowane jako oficjalne i wiarygodne.

              Tłumaczenia przysięgłe na język białoruski i tłumaczenia z języka białoruskiego wykonujemy w naszym biurze cały czas od 1991 roku.  Każde wykonane przez nas tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane zgodnie z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości i objęte jest dożywotnią gwarancją.

              Największe samochody na świecie

              Tłumaczenie białoruski

              Największy samochód wywrotka na świecie produkowany jest na Białorusi w Białoruskiej Fabryce Samochodowej  (Biełaruski Autamabilny Zawod, BiełAZ, ?????). BelAZ-75710 waży 360 ton, wysokość jego kół wynosi 4 metry, a jeśli ktoś chce kupić taki samochód, to będzie  kosztować około 10 milionów dolarów. Może przewieźć 450 ton ładunku! I wyposażony jest w silnik o mocy 3382 kW (4600 KM). Dla przykładu załadowana wywrotka typu Kamaz wraz z ładunkiem waży tylko 22 tony.

              Dostawa tłumaczenia białoruski zawsze na nasz koszt!

              Tłumaczenia białoruski

              Na terenie Polski dostawa tłumaczenia odbywa się na nasz koszt. Nasze tłumaczenia wykonujemy zawsze na czas. Obsługujemy zlecenia z całego świata współpracując z firmami, które są w stanie dostarczyć przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

              Prosty formularz wyceny

              Przy wycenie tłumaczenia dokumentów na język białoruski albo z języka białoruskiego najlepiej wypełnić prosty formularz  https://agencjatlumaczen.com.pl/  lub wysłać wycenę na adres tłumaczenia@linguanova.com.pl . Zapraszamy również do naszego biura i odwiedzenia nas na Wspólnej 41 w godzinach 8-17. Po otrzymaniu zapytania bezpłatnie wyceniamy daną pracę.

              Kim jest kontrowersyjny Aleksander Łukaszenka ? Fakty

              • Jest   prezydentem  rządzącym na Białorusi  od 1994 roku;
              • urodził się 30 sierpnia 1954, wychowywała go matka. Żyli w trudnych warunkach materialnych;
              • od 1969 roku zaczął działać politycznie, zajmował się propagandą w organizacji Komsomoł;
              • studiował historię w latach 1971?1975;
              • pracował jako nauczyciel i jednocześnie pełnił funkcję sekretarza komitetu Komsomołu;
              • między 1982 a 1987 rokiem Łukaszenka pełnił  funkcje kierownicze w kołchozach. Pracę uznano za efektywną, ale też wszczęto śledztwo w sprawie stosowania przez niego przemocy wobec pracowników;
              • został deputowanym Rady Najwyższej Białoruskiej SRR w 1990 roku;
              • w 1993 roku dołączył do Komisji do Walki z Korupcją i stał się znany;
              • Aleksander Łukaszenka wystartował w wyborach prezydenckich w 1994 roku, wygrywając w w drugiej turze i otrzymując 80 proc. głosów;
              • jest właścicielem Antynobla w dziedzinie pokoju za wprowadzenie zakazu publicznego klaskania.

              Poznaj Białoruski! Zrozum Ludzi!

              Tłumaczenie białoruski

               

              To nasze motto niezmienne od 1991 roku! Serdecznie zapraszamy do nauki i wykonywania profesjonalnych tłumaczeń  z języka białoruskiego i na język białoruski – zarówno  tłumaczeń  zwykłych, jak i przysięgłych! Tłumaczenia  w Lingua Nova wykonujemy między innymi na: arabski, angielski, estoński, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński, litewski.