Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe w przypadku ważnych dokumentów sądowych, urzędowych, a także pism od zagranicznych pracodawców konieczne są tłumaczenia przysięgłe. Jedynie wtedy przekłady mają moc prawna i są traktowane jako oficjalne i wiarygodne dokumenty, dlatego niewątpliwie musi wykonać je licencjonowany tłumacz przysięgły – angielski, niemiecki, holenderski lub inny.

Tłumaczenie przysięgłe w naszym biurze podlega kontroli jakości zgodnemu z najnowszymi wytycznymi norm serii PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100.

Wykonane zlecenia dostarczamy zawsze na czas, a koszt dostawy tłumaczonego tekstu bierzemy na siebie. Obsługujemy zlecenia z całej Polski oraz z zagranicy.  Mamy możliwości dostarczenia przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej

Dlaczego trzeba wykonywać tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe niezbędne jest np.: w przypadku sprowadzenia auta z zagranicy. Uwierzytelnione przekłady dokumentów samochodu są bez wątpienia podstawą do jego zarejestrowania w kraju. Obecnie bardzo popularne jest sprowadzenie pojazdów z Holandii, Niemiec czy USA. W rezultacie tłumacz przysięgły musi być dobrze obeznany w tamtejszym prawie, by właściwie przetłumaczyć wszelkie dokumenty. Dlatego bez tłumaczenia przysięgłego nie obejdziemy się także w przypadku zaświadczeń dotyczących danych osobowych, stanu cywilnego czy też podczas składania obcojęzycznych dokumentów w bankach.

Forma tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe dokonywane są zazwyczaj w formie pisemnej. Istnieje także możliwość przekładów w wersji elektronicznej. Bezsprzecznie dokumenty muszą zostać poświadczone pieczęcią nadaną przez Ministra Sprawiedliwości bądź też kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy przekład wykonywany przez biuro tłumaczeń przysięgłych musi zostać dodatkowo odnotowany w repertorium wraz z opisem usługi i materiału źródłowego, datami przyjęcia i zwrotu dokumentów oraz honorarium pobranym za dokonanie przekładu. Tłumaczenia przysięgłe obejmują również przekłady ustne, np. wypowiedzi uczestników walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Przepisy prawa

Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych podlega szczególnym obostrzeniom prawnym. Przekładów uwierzytelnionych może dokonywać tłumacz przysięgły, który zdał egzamin państwowy, ma obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowskich UE, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wykształcenie wyższe, doskonale zna język polski oraz obcy, a także nie była karana. W związku z tym ma to znaczący wpływ na to, w jaki sposób pracuje tłumacz przysięgły języka angielskiego lub każdego innego.

Więcej : tłumaczenia pisemnetłumaczenia ustne,  tłumaczenia symultaniczne

1

JĘZYK

2

ZAŁĄCZ PLIK


3

WYBIERZ (*)

Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

4

WYŚLIJ ZAPYTANIE


(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

(*) Akceptuję politykę prywatności