Tłumaczenia przysięgłe online

Tłumaczenia przysięgłe czasami określone mianem tłumaczenia uwierzytelnione , to jedno i to samo.  W przypadku ważnych dokumentów sądowych, urzędowych, a także pism od zagranicznych pracodawców, konieczne są tłumaczenia przysięgłe.  Jedynie wtedy przekłady mają moc prawną i są traktowane jako oficjalne i wiarygodne dokumenty, dlatego niewątpliwie musi wykonać je licencjonowany tłumacz przysięgły  języka– angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, holenderskiego lub innego.

Tłumaczenie przysięgłe stacjonarnie oraz online wykonujemy w naszym biurze od 1991 roku.  Każde oddawane przez nas tłumaczenie uwierzytelnione podlega kontroli jakości zgodne z najnowszymi wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100.

Wykonane zlecenia dostarczamy zawsze na czas, a koszt dostawy tłumaczonego tekstu w Polsce bierzemy na siebie. Obsługujemy zlecenia z całej Polski oraz z zagranicy.  Mamy możliwości dostarczenia przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej.

Dlaczego trzeba wykonywać tłumaczenia przysięgłe

Dokumenty z zagranicy takie jak:

i wiele innych, przy załatwianiu spraw urzędowych w Polsce będą wymagały dokonania tłumaczenia na język polski.

Wynika to z faktu, iż językiem urzędowym w Polsce jest język polski (Art 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).  Podobne zapisy znajdziemy w ustawie o języku polskim.  Dlatego trudno się dziwić, iż instytucje i organy państwowe akceptują jedynie tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez osoby zaufania publicznego.

Również przy załatwianiu spraw poza granicami kraju tłumaczenia uwierzytelnione z języka polskiego na język obcy są często niezbędną koniecznością.

Forma tłumaczeń przysięgłych

tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe dokonywane są zazwyczaj w formie pisemnej. Istnieje także możliwość przekładów w wersji elektronicznej. Bezsprzecznie dokumenty muszą zostać poświadczone pieczęcią nadaną przez Ministra Sprawiedliwości bądź też kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla tłumaczy przysięgłych. Każdy przekład wykonywany przez biuro tłumaczeń przysięgłych musi zostać dodatkowo odnotowany w repertorium wraz z opisem usługi i materiału źródłowego, datami przyjęcia i zwrotu dokumentów oraz honorarium pobranym za dokonanie przekładu. Tłumaczenia przysięgłe obejmują również przekłady ustne, np. wypowiedzi uczestników walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Przepisy prawa

Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych podlega szczególnym obostrzeniom prawnym. Przekładów uwierzytelnionych może dokonywać tłumacz przysięgły, który zdał egzamin państwowy, ma obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowskich UE, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wykształcenie wyższe, doskonale zna język polski oraz obcy, a także nie był karany.

Tłumaczenia przysięgłe , tłumaczenia uwierzytelnione – więcej informacji na ten temat można znaleźć w  artykułach naszego autorstwa pt:

Tłumaczenie uwierzytelnione vs tłumaczenie przysięgłe,

Do czego używamy „Apostille” w tłumaczeniach przysięgłych?,

Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym – czy zniszczy tradycje?,

Tłumacz przysięgły – to brzmi dumnie,

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, etapy pracy,

Inne tłumaczenia:

tłumaczenia pisemnetłumaczenia ustne,  tłumaczenia symultaniczne

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności