Jak być dobrym tłumaczem języka angielskiego?

24 grudnia 2019
Tłumacz języka angielskiego

Kim jest tłumacz języka angielskiego?

 

Tłumacz z języka angielskiego na polski to osoba, która dzięki znajomości tych dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (polski lub angielski).

Język angielski (English language) to najpopularniejszy język na świecie. Jako język urzędowy lub półoficjalny używany jest w ponad 60 krajach na wszystkich kontynentach. Swoją popularność język angielski zawdzięcza Brytyjskiej Koronie, która wskutek swoich podbojów wprowadzała język na terytoriach kolonii w urzędach, szkołach, przedszkolach i wszystkich możliwych miejscach użyteczności publicznej.

Australia, Barbados, Fidżi, Filipiny, Nigeria, Nowa Zelandia, Pakistan, Sudan, Stany Zjednoczone. A także: Trinidad i Tobago, Irlandia, Kanada, RPA, Rwanda, Singapur oraz oczywiście Wielka Brytania – to kraje, w których język angielski jest językiem urzędowym (czasami – jak np. w Kanadzie – nie jedynym).

Dobry Tłumacz języka angielskiego?

Tłumacz języka angielskiego

Dlatego dobry tłumacz języka angielskiego to osoba, która na pewno ma i będzie miała dużo pracy. Zawód tłumacza nie podlega żadnym regulacjom prawnym, nie wymaga formalnego przygotowania i podlega regułom wolnego rynku. Nie bez znaczenia są umiejętności pisarskie tłumacza. Lekkie pióro jest niezbędne w tłumaczeniach ogólnych, z zakresu literatury czy tematów humanistycznych.

Należy podkreślić, że wykonywanie dobrych tłumaczeń wymaga przede wszystkim lat praktyki. „ Praktyka czyni mistrza” jak mawiają niektórzy – w tym przypadku trudno się z tym nie zgodzić. Bardzo często przy przekładach wymagana jest wiedza specjalistyczna.  Czym innym bowiem jest wykonywanie na przykład: tłumaczeń technicznych, czym innym tłumaczeń sądowych.

Tłumacz to także mąż zaufania. Bardzo wiele tłumaczeń ma charakter poufny, tajny, zawiera dane osobowe i statystyczne. Wyciek tego typu informacji, czy jakichkolwiek informacji może spowodować olbrzymie straty.

Gdzie możemy zdobyć zawód tłumacza w Polsce

W Polsce, jak i na świecie, istnieje bardzo wiele uczelni, które kształcą osoby chcące wykonywać pracę tłumaczy.

Prawie 30 uniwersytetów i szkół wyższych w naszym kraju oferuje studia dzienne, wieczorowe i zaoczne oraz podyplomowe osobom, które chcą zostać tłumaczem.

Wśród uczelni kształcących tłumaczy możemy wymienić przede wszystkim Instytut Lingwistyki Stosowanej – tak zwany ILS na Uniwersytecie Warszawskim. Instytut należy do konsorcjum piętnastu najlepszych szkół tłumaczy w Europie tzw „European Masters in Conference Interpreting”.

Kierunki tłumaczeniowe znajdziemy również na czołowych Uniwersytetach krajowych takich jak: Jagielloński, Rzeszowski, Toruński, Łódzki, Śląski ,Warszawski, Wrocławski, Warmińsko-Mazurski

A także : Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu czy Wszechnicę Polską w Warszawie.

Studia Podyplomowe organizują między innymi Uniwersytety: Jagielloński, Rzeszowski, Warszawski, Wrocławski, Warmińsko-Mazurski, Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Również na studia podyplomowe zapiszemy się do Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, czy też do Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych .

Jak zdobyć zawód tłumacza zagranicą?

Na  Świecie nauczaniem tłumaczy zajmują się między innymi takie prestiżowe Uniwersytety jak:

Harvard ( Translation Studies, Department of Comparative Literature) w USA

Uniwersytet w:

Edinburghu ( School of Literatures, Languages and Cultures Translation Studies) w Szkocji

Heidelbergu ( Institiute of Translation and Interpreting) w Niemczech

Oxfordzie ( Faculty of Linguistics) w Wielkiej Brytanii

Cambridge( Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics)

A jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest osobą zaufania publicznego. Wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązująca od dnia 27.01.2005 roku.

Do poświadczania tłumaczeń  przysięgłych niezbędna staje się okrągła lub prostokątna pieczęć. Co ciekawe – każda taka pieczęć wyrabiana jest przez Ministra Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej. Czas oczekiwania to minimum 4 tygodnie – natomiast koszt to około 360 PLN( 2019 r). Tłumacz rejestruje też wszystkie tłumaczone teksty w specjalnej księdze zwanej repertorium.

Oczywiście aby zostać tłumaczem przysięgłym należy najpierw zdać Państwowy Egzamin na Tłumacza Przysięgłego, co nie jest taką łatwą sprawą.  Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.  (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „Przewodniczący Komisji wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata”.

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kandydat  na tłumacza może najpierw zdać egzamin, a następnie uzupełnić wykształcenie, czy też uzyskać obywatelstwo. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych – a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego – nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Niezależnie czy wykonujemy pracę jako tłumacz języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego warto mieć formalne wykształcenie, praktykę i wykonywać tłumaczenia z pasją, oddaniem i dużą starannością.