Tłumaczenia techniczne – zdecydowanie warto postawić na jakość

12 grudnia 2019
tłumaczeia techniczne i tłumaczenia tekstów technicznych

 

Tłumaczenia techniczne – nie oszczędzaj!

tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to bardzo ważne zagadnienie w funkcjonowaniu firm i przedsiębiorstw, które swoją podstawową działalność opierają na technologii. Wiadomo nie od dziś, że źle przetłumaczona terminologia techniczna może pokrzyżować plany nawet największym graczom. Dlatego tutaj absolutnie nie należy oszczędzać. Zapłacenie dodatkowo kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych może zaoszczędzić nam mnóstwa kłopotów oraz spowodować, że używana technologia będzie prawidłowo zrozumiana i zastosowana. Dlatego pytanie za ile powinno zostać zastąpione pytaniem o referencje, doświadczenie w tłumaczeniu tekstów technicznych i osobę samego tłumacza.

Tłumaczenia techniczne – kto może je wykonać

Nie każda osoba będąca tłumaczem podejmuje się przekładów technicznych tego typu tekstów. Tłumaczenia techniczne powinny wykonywać przede wszystkim osoby, które oprócz przygotowania filologicznego mają przygotowanie techniczne. Niezwykle istotne przy tłumaczeniu jest zrozumienie funkcjonowania i budowy tłumaczonego urządzenia, lub procesu technologicznego.  Tłumaczenia techniczne  to przede wszystkim tłumaczenie wyrażeń i wyrazów w obrębie konkretnego zagadnienia. Większa specjalizacja i złożoność procesów technologicznych powoduje, iż wśród tłumaczy technicznych występuje coraz bardziej wąska specjalizacja. Czym innym bowiem jest tłumaczenie z zakresu IT, czym innym przemysłu ciężkiego czy motoryzacyjnego. Należy też wspomnieć o prowadzonym w Polsce rejestrze tłumaczy technicznych NOT. Do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych wg NOT mogą być wpisane osoby posiadające między innymi:

  • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym  w Polsce o specjalności tłumaczeniowej. Wymagany jest także 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej.
  • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich za granicą i 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności
  • świadectwo ukończenia podyplomowego studium szkolenia tłumaczy języków obcych, wydany przez szkołę wyższą w kraju
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z umiejętności pisemnego tłumaczenia tekstów technicznych lub innych specjalistycznych.  Komisja powoływana jest przez Naczelną Organizację Techniczną, jeżeli od daty egzaminu upłynęło nie więcej niż 3 lata
  • obcokrajowcy posiadający kartę stałego pobytu. Powinni mieć ukończone studia wyższe za granicą oraz posiadać 3-letni staż pracy zawodowej w Polsce i zostać skierowani do rejestru przez zakład pracy

Warto również zapytać się firmy tłumaczeniowej lub samego tłumacza o doświadczenie czy referencje .

 

Obligatoryjne etapy tłumaczenia

Proces tłumaczenia powinien obejmować przynajmniej cztery obligatoryjne etapy: tłumaczenie, sprawdzenie, weryfikację oraz kontrolę końcową. Etap weryfikacji i kontroli końcowej powinien  zostać wykonany przez najlepiej dwie niezależne od siebie osoby. Te etapy tłumaczenia nazywamy zasadą dwóch, lub niekiedy czterech par oczu. Minimalizują one ryzyko popełnienia błędu i zwiększają również szansę wyłapania nieścisłości na etapie produkcji tłumaczenia. Normy i standardy świadczenia usług tłumaczeniowych oraz sposób weryfikacji tłumaczeń bezpośrednio zostały uregulowane w normach z serii PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100. Normy te generalnie wyznaczają i ujednolicają standardy procedur dotyczących wykonywania oraz weryfikacji tłumaczeń. Również zajmują się standardami rekrutacji i kompetencji tłumaczy oraz  relacjami z klientem. W normach poruszana jest również tematyka standaryzacji i automatyzacji procesów zarządzania bazami terminologicznymi, systemami IT i narzędziami wspomagającymi pracę tłumaczy typu CAT ( ang: Computer-Assisted Translation).

Należy też wspomnieć, iż w tłumaczeniach technicznych ważniejsza jest wierność przekładu, aniżeli piękno używanego języka. Niemniej jednak dokumentacja skomplikowanych maszyn, instrukcje ich obsługi, czy książki serwisowe muszą być tak przetłumaczone, aby nawet osoba nietechniczna mogła na podstawie takiej dokumentacji zrozumieć i obsłużyć dane urządzenie, lub proces technologiczny. Niekiedy te dwie skrajności bywają trudne do pogodzenia