Tłumaczenie dokumentów urzędowych

28 stycznia 2020
tłumaczenie dokumentów urzędowych to z reguły tłumaczenie przysięgłe
5/5 - (106 votes)

Tłumaczenie dokumentów urzędowych z języka obcego na polski

Tłumaczenie dokumentów urzędowych z języka obcego na polski to czasami niezbędna konieczność. Jakakolwiek sprawa, którą załatwiamy przy użyciu zagranicznych dokumentów, wymaga ich przetłumaczenia. Taki przekład to prawie zawsze tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych.

Wynika to wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej która w Art. 27, która mówi o tym, iż „językiem urzędowym w Polsce jest język polski”. Podobne zapisy znajdziemy również w ustawie o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, a także w jej licznych nowelizacjach. Ustawa wprost wskazuje: instytucje, organy i inne podmioty, które akceptują dokumentację w języku polskim.

Takie dokumenty jak:

 • różnego rodzaju świadectwa, zaświadczenia, akty urodzenia, małżeństwa,
 • akty zgonów, akty notarialne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, dokumenty własności pojazdu,
 • akty powołania spółki, apostille notarialne, świadectwa i certyfikaty, dokumenty rejestracyjne spółki,
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty medyczne ( zaświadczenia lekarskie, opisy chorób, karty leczenia)

i wiele innych będą wymagały dokonania tłumaczeń na język polski.

 

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych to to samo co tłumaczenie uwierzytelnione.

 

tłumaczenie dokumentów urzędowych - repertorium tłumacza przysięgłego

 

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych to tłumaczenie, które wykonuje tzw. „ osoba zaufania publicznego”. Musi ona posiadać uprawnienia wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Takie uprawnienia może uzyskać jedynie obywatel, która zda egzamin na tłumacza przysięgłego.

Oprócz zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym do wykonywania zawodu, tłumacz potrzebuje także pieczęci lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wszystkie przetłumaczone dokumenty urzędowe odnotowuje się w specjalnym rejestrze zwanym „Repertorium”. To bardzo ważny rejestr, którego prowadzenie jest kontrolowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą w „ Repertorium” należy wpisywać datę przyjęcia, a także zlecenia tłumaczenia, dokładny opis dokumentu, oznaczenie zleceniodawcy itd. Wracając do tłumaczonego dokumentu urzędowego – każda jego strona po przetłumaczeniu jest opatrzona pieczęcią i podpisem tłumacza. Możliwe jest też również podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który w tym wypadku zastąpi nam podpis oraz także pieczęć ręczną.

Należy jednak nadmienić, iż tłumaczenie dokumentów urzędowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie cieszy się póki co (stan na luty 2020) wielką popularnością. Toteż większość urzędów, która przyjmie od nas tłumaczenie przysięgłe, będzie chciała zobaczyć tradycyjną atramentową pieczęć, jak również oryginalny podpis tłumacza przysięgłego.

tłumaczenie dokumentów urzędowych - pieczątka tłumacza przysięgłego

 

Tłumaczenie dokumentów urzędowych to rzadziej tłumaczenie zwykłe

 

Takie tłumaczenie nie zawiera podpisu tradycyjnego lub elektronicznego oraz pieczęci osoby, która takie tłumaczenie wykonała, zatem nie będzie uznawane za oficjalny dokument. Tłumaczenie zwykłe może wykonać każda osoba, która ukończyła studia filologiczne i posiada wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu przekładów. Takie tłumaczenie oczywiście nie jest wcale gorsze, ale raczej nie należy się spodziewać, iż załatwimy jakąś sprawę przy użyciu tzw. „tłumaczeń zwykłych” w urzędzie.

Najważniejszą jednak sprawą dla nas jest to, abyśmy dowiedzieli się w danym urzędzie, bądź instytucji, jakiego tłumaczenia tak naprawdę potrzebujemy. Oszczędzimy dzięki temu czas, ale także i pieniądze. W Lingua Nova od 1991 roku pomagamy naszym klientom w tłumaczeniu wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych.  Tłumaczenia urzędowe wykonujemy zarówno na język polski, jak i inne języki obce.

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Zawsze bezpłatnie doradzamy oraz wyceniamy potrzebne Państwu dokumenty. Zapraszamy!!!