Tłumaczenie aktu urodzenia – jak uzyskać akt urodzenia w poszczególnych krajach?

5 lutego 2020
Tłumaczenia aktu urodzenia

Tłumaczenie aktu urodzenia – jak zrobić to dobrze?

Tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia to dokument bardzo często tłumaczony w Lingua Nova. Najbardziej lubimy tłumaczyć akt urodzenia w twoje urodziny – wtedy zrobimy go ze zniżką 50%.  Tłumaczymy go na niemalże wszystkie języki świata. Zawarcie małżeństwa, odziedziczenie spadku, przyznanie alimentów, konieczność rejestracji dziecka za granicą, wyjazd na stałe zagranicę. Wszystkie te i dziesiątki innych sytuacji powodują, iż tłumaczenie aktu urodzenia staje się niezbędne.

Tłumaczenie aktu urodzenia

Tłumaczenie aktu urodzenia z języka polskiego na obcy – jak otrzymać akt urodzenia żeby go przetłumaczyć

Akt urodzenia w Polsce to jeden z pierwszych dokumentów, który otrzymujemy zaraz po narodzinach, pod warunkiem, iż fakt narodzin zgłosimy w Urzędzie Stanu Cywilnego (uwaga – mamy na to 14 dni od chwili narodzin!). Odpis skróconego aktu urodzenia jest w wielu przypadkach wydawany bezpłatnie. Wszystkie sytuacje, w których nie płaci się za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej. Wydają go urzędy przypisane do miejsca, gdzie doszło do narodzin. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami kraju, w samolocie, lub na polskim statku morskim oraz rodzice – obywatele polscy nigdy nie zamieszkiwali w Polsce, właściwym urzędem na załatwienie sprawy staje się Urząd Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, a szczegółowiej Urząd Stanu Cywilnego na ulicy Andersa 5 .

W Polsce akt urodzenia możemy otrzymać na trzy sposoby:

  • przez Internet (należy posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany),
  • w urzędzie,
  • drogą listowną.

Akt urodzenia może otrzymać każda osoba, której akt dotyczy, a także:

  • jej małżonek,
  • osoba z bliskiej rodziny –  rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (rodzic bądź opiekun),
  • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu,
  • prokurator lub sąd,
  • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
  • instytucja administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Tłumaczenie aktu urodzenia z języka obcego na polski – jak otrzymać akt urodzenia poza granicami Polski?

Anglia, Walia oraz Irlandia Północna

Tłumaczenie aktu urodzenia

Dziecko, należy zarejestrować w lokalnym okręgu rejestracyjnym (tzw. register office). W ciągu 42 dni od urodzenia urzędnicy wydadzą akt urodzenia dziecka (birth certificate).

W Anglii i Walii za odpis skróconego aktu urodzenia dziecka nie pobiera się opłat. Za zupełny odpis aktu urodzenia dziecka pobierane są opłaty. Zapłacić trzeba również za odpis aktu urodzenia w Irlandii Północnej.

Przydatne strony internetowe :  www.gov.uk/register-birth.

Szkocja

Dziecko należy zarejestrować w lokalnym okręgu rejestracyjnym (tzw. register office) w ciągu 21 dni od urodzenia.  Za odpis skróconego aktu urodzenia dziecka nie pobiera się opłat.

USA

Dziecko po narodzinach jest rejestrowane automatycznie przez szpital w Departamencie Zdrowia Publicznego w odpowiednim Stanie. Szczegółowe informacje dostarczane są przez rodziców po wypełnieniu specjalnego druku w szpitalu.  Druk ten może też być wysłany przez rodziców po opuszczeniu szpitala.

Akt urodzenia można uzyskać w ciągu 7 – 14 dni od urodzenia dziecka.  Podobnie jak w Polsce dostępne są dwa akty urodzenia – skrócony oraz pełny.  Nie są one jednak bezpłatne.  Jako ciekawostka – w USA wydawane są także ozdobne akty urodzenia – koszt takiego aktu urodzenia to ok 40 USD.

Francja

Akt urodzenia można uzyskać w urzędzie miasta.  Mamy tutaj przynajmniej dwa rodzaje aktów urodzenia:

Skrócony odpis aktu urodzenia, który mogą zamówić wszyscy bez wyjątku ( un extrait d’acte de l’état civil). Ciekawe jest to, iż w tym akcie urodzenia nie ma wymienionych imion i nazwisk rodziców.

Akt urodzenia z nazwiskami rodziców (une copie intégrale), ze wszystkimi danymi może zamówić tylko osoba której akt dotyczy lub inni członkowie rodziny ( rodzice, dziadkowie, dzieci lub wnuki).

Francuskie akty urodzenia informują nas również o innych zdarzeniach z życia takich jak: ślub, rozwód, utrata obywatelstwa czy zgon.

Więcej informacji na stronie: https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html

Rosja

Tłumaczenie aktu urodzenia

Akt urodzenia (свидетельство о рождении) należy uzyskać w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka. Aby go otrzymać, należy przedstawić: świadectwo ze szpitala, paszporty rodziców, oraz świadectwo małżeństwa biologicznych rodziców w celu zapisu ojcostwa.  Można to zrobić przez Internet na portalu https://www.gosuslugi.ru/https://www.gosuslugi.ru/, lub w oddziale ЗАГС (Urząd Stanu Cywilnego)

Ważne

Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje niektórych danych, wymaganych przez prawo polskie, lub jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w innych aktach stanu cywilnego (np. aktach stanu cywilnego rodziców dziecka), kierownik urzędu stanu cywilnego może dokonać ich sprostowania lub uzupełnienia. W przypadku, jeżeli poprawne zapisy danych wynikają z zagranicznego aktu stanu cywilnego, należy go dołączyć do wniosku.  Tłumaczenie aktu małżeństwa powinno być wykonywane z dokumentów oryginalnych.  Przy tłumaczeniach z dokumentów pisanych cyrylicą warto dostarczyć europejską pisownię imion i nazwisk (np : skan paszportu).