Tłumaczenie Aktu Małżeństwa – dlaczego nie warto tego robić za granicą?

7 lutego 2020
Tłumaczenie aktu małżeństwa
5/5 - (112 votes)

Tłumaczenie Aktu Małżeństwa – jak zrobić to raz, a porządnie?

Tłumaczenie aktu małżeństwa oraz dokumentów dodatkowych potrzebnych do jego zawarcia jest coraz bardziej popularne, ponieważ coraz więcej ślubów w Polsce zawieranych jest z osobami innej narodowości. Jest ich aż kilkanaście tysięcy rocznie. Mężami Polek stają się najczęściej Anglicy, Niemcy, Ukraińcy i Włosi. Wśród cudzoziemek, które stają się żonami Polaków najwięcej jest Ukrainek, Rosjanek i Białorusinek.

Bezpłatna wycena tłumaczenia aktu małżeństwa/ ślubu dostępna poniżej ↓

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Przy zawieraniu małżeństwa w Polsce, wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinniśmy przetłumaczyć. Ważne aby takie tłumaczenia były tłumaczeniami przysięgłymi, czasami zwanymi tłumaczeniami uwierzytelnionymi.  Tego typu tłumaczenia mogą zostać przygotowane przez np. biuro tłumaczeń Lingua Nova.  Wiemy, iż  ślub to bardzo kosztowna impreza.  Dlatego w okresie od maja do września specjalnie dla przyszłych nowożeńców przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną zniżkę dostępną w zakładce promocje. Przestrzegamy tutaj przed wykonywaniem tłumaczeń zwykłych (bez pieczęci i klauzuli tłumacza przysięgłego) lub tłumaczeniami przysięgłymi wykonywanymi za granicą.  Takie tłumaczenia najprawdopodobniej nie zostaną przyjęte przez Urząd Stanu Cywilnego lub kościół, w którym będziecie brali Państwo ślub. Wtedy wszystko będzie musiało być wykonane jeszcze raz – w Lingua Nova z  tą praktyką spotykamy się bardzo często.

  Tłumaczenie aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

  tłumaczenie ślubu

  Można być pewnym, iż tłumaczenie aktu małżeństwa na żywo przez tłumacza przysięgłego będzie niezbędne, jeśli chociaż jedna z osób biorących ślub nie potrafi porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego po polsku. Tłumaczenie aktu małżeństwa musi zapewnić wówczas para nowożeńców.

  Co potrzebujemy dostarczyć do USC w takim wypadku:

  • dowody osobiste lub paszporty,
  • obcokrajowiec musi ponadto złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi. Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest problematyczne (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – sąd ustala wówczas, czy dana osoba ma prawo wziąć ślub. W takiej sytuacji należy przedstawić orzeczenie sądu w tej sprawie. Obcokrajowiec składa wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości kierownik USC może zwrócić się dodatkowo do cudzoziemca o przedstawienie odpisu aktu urodzenia.

  W przypadku, gdy osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:

  • odpis aktu małżeństwa z informacją lub dokumentem o tym, że osoba nie jest już w związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa). W przypadku wdowy lub wdowca niekiedy potrzebne jest także tłumaczenie – odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka,
  • dowód opłaty skarbowej,
  • jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,

   

  Tłumaczenie aktu małżeństwa w Kościele (Ślub Konkordatowy)

  Tłumaczenie aktu małżeństwa

   

  Kiedy zawieramy ślub kościelny lub konkordatowy w Polsce (ustanowiony w 1998 roku) z obcokrajowcem musimy dostarczyć:

  • dowody osobiste lub paszporty,
  • metrykę chrztu – dobrze, aby nie była wystawiona później niż 3 miesiące (w przypadku metryki w języku obcym należy ją przetłumaczyć),
  • zaświadczenie o bierzmowaniu (w przypadku zaświadczenia w języku obcym należy je przetłumaczyć),
  • świadectwa nauki religii (uzależnione od parafii),
  • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi,
  • zaświadczenie spowiedzi,
  • potwierdzenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem.

  Ponadto, zawierając ślub z obcokrajowcem innego wyznania, który jest ochrzczony, potrzebujemy zgody biskupa diecezji. Prośbę o zgodę kierujemy za pośrednictwem proboszcza parafii, w której ma odbyć się ślub.

  Jeśli osoba zawierająca ślub jest nieochrzczona, musi otrzymać tzw. dyspensę, którą wydaje biskup.

  Jak widać w Polsce, a także w wielu innych krajach, będziemy niestety potrzebowali trochę pochodzić za dokumentami bądź ich tłumaczeniami, związanymi z aktem małżeństwa – chyba że ślub weźmiemy w Vegas.

  Ale to już historia na zupełnie inny artykuł.