Tłumaczenie prawa jazdy-czynności, które należy wykonać aby wyrobić je w Polsce

15 września 2020
tłumaczenie prawa jazdy
5/5 - (111 votes)

Tłumaczenie prawa jazdy i jego uzyskanie przyda się na pewno wszystkim tym, którzy będą chcieli prowadzić pojazdy mechaniczne na terenie Polski. Czasami jest to łatwe, jeśli Państwo z którego pochodzimy ma podpisaną Konwencję Wiedeńską lub Genewską ? czasami musimy jednak, oprócz zebrania dokumentów i wykonania tłumaczenia przysięgłego, zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy.

W Lingua Nova od 1991 roku wykonujemy tłumaczenia prawa jazdy na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Koszt takiego tłumaczenia nie przekroczy 45 PLN + VAT ( 23%)

Wykonujemy również tłumaczenia praw jazdy ze wszystkich krajów świata i tych będących stronami Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie i tej podpisanej w Wiedniu. Prosimy o telefon 225841035, mail: tłumaczenia@linguanova.com.pl lub po prostu przyjście na ulicę Wspólna 41 ( róg Wspólnej i Marszałkowskiej).

8 niezbędnych  kroków do wyrobienia prawa jazdy w urzędzie komunikacji

Generalnie w przypadku osób, które zmieniły miejsce zamieszkania na Polskę lub przebywają na jej terytorium dłużej niż 185 dni, konieczna będzie wymiana swojego dokumentu prawa jazdy na polski odpowiednik. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wymianę dokumentu prawa jazdy. Wydział komunikacji znajdziesz w starostwie, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy.

Dokumenty  potrzebne w naszym mieście stołecznym Warszawa:

 1. Wypełniony wniosek
 2. Kolorowa fotografia 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle. Więcej informacji: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/zdjecie-do-prawa-jazdy
 3. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 4. Tłumaczenie prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego .
 5. Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemców).
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej ? około 100 PLN .
 7. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 8. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Tłumaczenie prawa jazdy tylko przysięgłe

Przestrzegamy przed tłumaczeniem nieprzysięgłym (zwykłym). Oszczędność jest bardzo niewielka ? a urząd komunikacji nie zaakceptuje takiego tłumaczenia i wtedy musimy się liczyć z ponownym kosztem. Żaden tłumacz przysięgły nie będzie chciał pracować na przetłumaczonym już przez kogoś dokumencie i odpowiadać za zgodność tekstu z oryginałem ? tym bardziej, że większość takiego tłumaczenia to dane osobowe.

Przypominamy, iż tłumaczenie przysięgłe ma moc prawną, a przetłumaczony dokument traktowany jest jako oficjalny i wiarygodny. Każdy tłumacz przysięgły figuruje na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każde takie tłumaczenie opatrywane jest własnoręcznym podpisem tłumacza, a wszystkie strony przetłumaczonego dokumentu stempluje się pieczęcią tłumacza przysięgłego. Każda pieczęć i podpis w dokumencie jest dokładnie opisywana wg procedur ustanowionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Prawo jazdy dla Amerykanów

tłumaczenie prawa jazdy na polski

Amerykańskie Prawo Jazdy

Aby prowadzić samochód na terenie Polski, obywatele USA powinni posiadać międzynarodowe lub polskie prawo jazdy. W Stanach Zjednoczonych międzynarodowe prawo jazdy (IDP) można uzyskać w lokalnym biurze firmy ubezpieczeniowej AAA.  Amerykańskie prawo jazdy bez zezwolenia na prowadzenie samochodu za granicą (International Driving Permit ? IDP) nie jest wystarczające. Amerykanie mogą korzystać z międzynarodowego prawa jazdy (IDP) przez sześć miesięcy od daty przyjazdu do Polski.

Więcej informacji na ten temat: http://www.aaa.com/vacation/idpf.html.

Prawo jazdy dla UE

tłumaczenie prawa jazdy na polski

Międzynarodowe Prawo Jazdy

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria(Austria), Belgia(Belgium),Bułgaria(Bulgaria), Chorwacja(Croatia), Cypr(Cyprus), Czechy(Czechia), Dania (Denmark), Estonia(Estonia), Finlandia( Finland), Francja(France), Grecja(Greece), Hiszpania(Spain), Holandia( Netherlands), Irlandia(Ireland), Litwa(Lithuania), Luksemburg( Luxembourg), Łotwa( Latvia), Malta(Malta), Niemcy(Germany), ortugalia(Portugal), Rumunia (Romania), Słowacja(Slovakia), Słowenia(Slovenia), Szwecja(Sweden), Węgry(Hungary), Włochy( Italy), Zjednoczone Królestwo(United Kingdom przed Brexitem) mogą używać prawa jazdy bezterminowo, oczywiście nie dłużej niż przewiduje to okres ważności danego prawa jazdy.

Tłumaczenie prawa jazdy dla krajów, które nie są stronami konwencji oprócz Korei Południowej i Japonii

W przypadku obywateli  tych państw, nie jest dozwolone korzystanie z posiadanego prawa jazdy na terytorium Polski. Jeżeli chcemy korzystać z prawa jazdy, musimy zdać egzamin teoretyczny, przetłumaczyć prawo jazdy i wyrobić je zgodnie z instrukcją? 8 niezbędnych  kroków do wyrobienia prawa jazdy w urzędzie komunikacji?

Lista państw, które są stronami Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (ang.)
Lista państw, które są stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (ang.)

Bezpłatna  wycena dokumentu zawsze możliwa po wypełnieniu formularza:

  1

  Informacje o tłumaczeniu

  2

  Pliki

  3

  Dane kontaktowe


   

  Każde tłumaczenie prawa jazdy na język polski lub na język obcy zlecisz online lub stacjonarnie. Zapraszamy do naszego biura w samym centrum Warszawy:

  Inny nasz artykuł związany z tłumaczeniami dla motoryzacji znajdziesz w następującym artykule naszego autorstwa:

  Tłumaczenie dokumentów samochodowych

   

   

  Przypominamy iż przy odbiorze nowego prawa jazdy, kierowcy unieważniony zostanie jego dotychczasowy dokument.