Tłumacz przysięgły ? to brzmi dumnie

13 listopada 2019
Tłumacz przysięgły
5/5 - (67 votes)

Tłumacz przysięgły ? jak dołączyć do tego zaszczytnego grona?

Czy trudno, czy łatwo? Niewątpliwie jest to wymagająca praca, gdyż tłumaczenia przysięgłe mają nieco inną specyfikę, niż tzw. tłumaczenia ?zwykłe?. Oprócz większej odpowiedzialności tłumacza przysięgłego, należy pamiętać o niezbędnych elementach takiego dokumentu. Tłumaczenie przysięgłe bowiem, zawsze musi zawierać podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub też musi być opatrzone podpisem elektronicznym.
Wynika to z faktu, iż tłumacz przysięgły należy do grupy osób, wykonujących tzw. zawód zaufania publicznego. Wiąże się to z odpowiedzialnością cywilną a także i karną, a jeżeli Klient poniesie straty w konsekwencji nieprawidłowej translacji, to także z odpowiedzialnością finansową. Tłumacz przysięgły w skrajnych przypadkach może nawet stracić prawo do wykonywania zawodu.
Oczywiście każda osoba, podejmująca się prac tłumaczeniowych, powinna wykonywać swój zawód rzetelnie, niezależnie, czy ma uprawnienia tłumacza przysięgłego, czy też nie. Pamiętajmy jednak, że takie uprawnienia wiążą się z większą odpowiedzialnością i transparentnością, ale także w niektórych przypadkach uwiarygadniają danego tłumacza. Tłumacz przysięgły to niezwykle prestiżowy tytuł.

Tłumacz przysięgły ? kto to jest?

Jakie uprawnienia zyskuje tłumacz przysięgły po wpisaniu na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych? Przede wszystkim osoba, która dołączyła do tego szacownego grona, ma możliwość tłumaczenia wszelkich pism urzędowych, aktów notarialnych, aktów urodzenia, aktów własności, faktur, ustaw, może także tłumaczyć dokumenty sądowe i generalnie wszelkie akty posiadające moc prawną. Lista tłumaczy przysięgłych prowadzona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Istotne jest także, aby pamiętać, iż tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) są wykonywane tylko i wyłącznie pisemnie, gdyż na dokumencie winna znajdować się pieczęć tłumacza przysięgłego. Możliwości te są niedostępne dla osób, które takich uprawnień nie posiadają.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły, zanim będzie mógł się posługiwać tym mianem, musi spełnić szereg wymogów:
? posiadać obywatelstwo polskie, lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, bądź EFTA, lub innego państwa na zasadach wzajemności,
? mieć ukończone studia wyższe,
? biegle posługiwać się językiem polskim,
? posiadać zdolność do czynności prawnych i być osobą niekaraną,
? uzyskać pozytywny wynik z egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który sprawdza umiejętności tłumaczeniowe.

Egzamin zdany i co dalej? Przyszły tłumacz przysięgły jest w tym momencie zobowiązany złożyć ślubowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły składa ślubowanie według następującej roty:

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.”.

Po złożeniu ślubowania tłumacz przysięgły składa podpis pod jego rotą. Przysięga jest ostatnim etapem, po którym osoba, starająca się o tytuł, zostaje umieszczona na oficjalnej liście osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Do grona ok. 11 tysięcy osób, uprawnionych do wykonywania zawodu w Polsce, dołącza nowy tłumacz przysięgły i w końcu ma możliwość używania pieczątki ?

Tłumacz przysięgły i jego kodeks

Tłumacz przysięgły

Tak, tak – tłumacze przysięgli  mają również swój kodeks. Najnowszy kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego został przyjęty uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS nr 1/X/19z dnia 12 stycznia 2019 roku i zastąpił kodeks z 2011 roku. Opracował go PT TEPIS przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego.

Kodeks ma 19 stron i zawiera tak ważne elementy jak zapisy o:

 • Godność tłumacza przysięgłego;
 • zachowaniu szczególnej staranności podczas prac tłumaczeniowych;
 • wierność  dokonywanego tłumaczenia z jego oryginałem;
 • zachowaniu bezstronności w tłumaczeniu;
 • tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego;
 • przypadkach, kiedy można odmówić tłumaczenia;
 • terminowym wykonywaniu tłumaczeń;
 •  zawiadomieniu o niemożności wykonania tłumaczeń;
 • zastępstwie w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • wynagrodzeniu tłumacza przysięgłego;
 • zakazie nieuczciwej konkurencji;
 • doskonaleniu i kwalifikacjach zawodowych;
 • dzieleniu się wiedzą;
 • pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • solidarności pomiędzy tłumaczami zarówno w Polsce jak i za granicą
Czy każdy tłumacz to tłumacz przysięgły?

Droga ta do najłatwiejszych nie należy, ale otwiera dostęp do tłumaczeń wszelkich aktów prawnych i poszerza niewątpliwie możliwości zawodowe. Niemniej jednak niektórzy tłumacze, pomimo dużego doświadczenia, nie decydują się na podchodzenie do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Wynika to z faktu, iż specjalizują się w dziedzinach, które takich uprawnień nie wymagają. Jest mnóstwo świetnych tłumaczy, którzy z powodzeniem zajmują się tłumaczeniem chociażby książek, tekstów, artykułów, rozmaitych instrukcji, scenariuszy filmowych, czy prezentacji. Osoby te często niekoniecznie dobrze czują się w tłumaczeniach aktów prawnych, które charakteryzują się jednak bardzo specyficznym językiem.

Jako Agencja Tłumaczeń Lingua Nova mamy w ofercie zarówno tłumaczenia przysięgłe oraz specjalistyczne tłumaczenia ?zwykłe?. Zapraszamy do kontaktu z nami. Zawsze wykonujemy bezpłatną wycenę – formularz poniżej:

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Nasi tłumacze przysięgli oraz weryfikatorzy zawsze są gotowi do pracy i na pewno pomogą Państwu w wyborze optymalnych opcji. Każde nasze tłumaczenie obejmujemy dożywotnią gwarancją, a dostawę w Polsce realizujemy bezpłatnie.

  Tłumacz przysięgły – różne języki dostępne na miejscu

  Między Kruczą a Marszałkowską – sprawdź co ciekawego możesz zobaczyć w pobliżu – tutaj