Tłumacz języka angielskiego

25 listopada 2020
Tłumacz języka angielskiego
5/5 - (20 votes)

Tłumacz angielskiego, a w zasadzie tłumacz języka angielskiego to osoba która z pewnością musi charakteryzować się doskonałym przygotowaniem merytorycznym oraz praktycznym. To osoba ,która w swojej pracy spotka się z nową terminologią i zagadnieniami. Język bowiem jest organizmem żywym – zmienia się i ewoluuje – dlatego też tłumacz musi cały czas się uczyć i dostosowywać do nowego środowiska pracy.

Każdy tłumacz języka angielskiego w naszym biurze jest nie tylko sprawdzony merytorycznie, ale współpracuje z nami od wielu lat. Lingua Nova to prawie 30 letnia historia tłumaczeń oraz szkoleń językowych.

Jak zlecić tłumaczenie?

Tłumaczenie z języka angielskiego czy innego języka obcego  zawsze wykonujemy po akceptacji przez Klienta bezpłatnej wyceny tłumaczenia.  Zapytanie można kierować wypełniając poniższy formularz:

 

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Wyceny dokonujemy również osobiście- jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.00, Wspólna 41, p. II, tel.  22-584-10-35.Nasi tłumacze pracują zdalnie lub w biurze w samym centrum Warszawy – interaktywna mapa google znajduje się tutaj

  Definicja – tłumacz języka angielskiego

  Wg encyklopedii Wikipedia : „Tłumacz to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację. Tłumacz języka angielskiego to osoba , która pracuje z  najbardziej rozpowszechnionym językiem obcym na naszej planecie. Używa się go w ponad 60 krajach na wszystkich kontynentach. Tłumaczenia z języka angielskiego swoją popularność zyskały dzięki Brytyjskiej Koronie, która wskutek swoich podbojów wprowadzała język na terytoriach kolonii w urzędach, szkołach, przedszkolach i wszystkich możliwych miejscach użyteczności publicznej.

  Kraje z których pochodzą tłumaczone z języka angielskiego dokumenty to między innymi: Australia, Barbados, Fidżi, Filipiny, Nigeria, Nowa Zelandia, Pakistan, Sudan, Stany Zjednoczone. A także: Trinidad i Tobago, Irlandia, Kanada, RPA, Rwanda, Singapur, Wielka Brytania .

  Najpopularniejsze dokumenty tłumaczone z języka angielskiego lub na język angielski to:

  Dokumenty urzędowe:

  • dowody osobiste, dokumenty paszportowe; prawa jazdy;
  • dyplomy i świadectwa z ukończenia nauki;
  • akty stanu cywilnego;
  • akty notarialne;
  • wyroki i postanowienia sądowe;
  • decyzje i zaświadczenia wydane przez organy administracji publicznej w tym: dowody rejestracyjne czy wypisy.

  Dokumenty finansowe:

  Umowy takie jak:

  • dzierżawy, kupna, sprzedaży; kupna sprzedaży;
  • serwisową,o poufności;świadczenia usług;
  • o pracę, o współpracę, o zarządzanie;
  • leasingową, deweloperską, użyczenia;
  • partnerską, przedwstępną, o udzielenie licencji.

  Pierwowzór tłumacza języka angielskiego

  Czy znacie Państwo ten Obraz?

   

  tłumaczenie z angielskiego

   

  Z pewnością tak – to obraz zatytułowany „Święty Hieronim Piszący”. Namalował go jeden z mistrzów malarstwa barokowego Caravaggio. Płótno przedstawia Hieronima ze Strydonu, świętego, doktora Kościoła zajętego tłumaczeniem Pisma Świętego. Święty Hieronim to patron tłumacza języka angielskiego i każdego innego języka obcego.

  Dlaczego – on to pierwszy dokonał spójnego przekładu Biblii z języka hebrajskiego i greki. Przed jego tłumaczeniem panował istny chaos w tłumaczeniach Biblii. Przekład świętego Hieronima biblii na łacinę nazywamy Wulgatą. Całkowite przetłumaczenie tekstu zajęło mu 24 lata. Zaczynając tłumaczenie musiał najpierw doskonale poznać język hebrajski oraz grecki, oraz wyszukać i porównać informacje z różnych wersji tłumaczonych biblii.

  Święty Hieronim to przykład ogromnej pracowitości, zaangażowania i niesamowitej precyzji – wszystkich cech które tłumacz języka angielskiego mieć powinien. Dzieło Hieronima było pierwszą książką wydaną drukiem – tzw. Biblia Gutenberga. Dzień 30 września każdego roku jest dniem tłumacza.  Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (FIT-IFT francuski: Fédération internationale des traducteurs, angielski: International Federation of Translators) ustanowiła Hieronima patronem tłumaczy.

  Cechy dla tłumacza

  Dzisiejszy tłumacz języka angielskiego to osoba, która na pewno tak jak Św Hieronim poświęca się swojej pracy. Choć zawód tłumacza nie podlega żadnym regulacjom prawnym ( oprócz funkcji tłumacza przysięgłego), nie wymaga formalnego przygotowania – to na pewno muszą wykonywać go osoby, które nie boją się ciężkiej pracy. Nie bez znaczenia są umiejętności poszukiwania informacji, czy pisarskie tłumacza. Lekkie pióro jest niezbędne w tłumaczeniach ogólnych, z zakresu literatury czy tematów humanistycznych.

  Tłumacz angielskiego powinien również cechować się doświadczeniem. „ Praktyka czyni mistrza”– w tym przypadku trudno się z tym nie zgodzić. Zwłaszcza w tłumaczeniach technicznych lub z wąskich dziedzin wiedzy wymagana jest wiedza specjalistyczna.  Czym innym bowiem jest wykonywanie tłumaczeń z dziedzin ogólnych lub literatury, czym innym tłumaczeń technicznych.

  Tłumacz to także osoba do której musimy mieć 100 % zaufanie. Często tłumaczone teksty mają charakter poufny zawierający dane wrażliwe. Ich ujawnienie mogłoby narazić zleceniodawcę na duże kłopoty czy też stratę pieniędzy. Dlatego też w Lingua Nova z każdym tłumaczem języka angielskiego zawieramy klauzulę o zachowaniu tajności.

  Gdzie możemy zdobyć zawód tłumacza języka angielskiego

  Wśród uczelni kształcących tłumaczy w Polsce należy wymienić Instytut Lingwistyki Stosowanej – tak zwany ILS na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoła należy do konsorcjum piętnastu najlepszych szkół tłumaczy w Europie tzw „European Masters in Conference Interpreting”.

  Kierunki tłumaczeniowe prowadzone są również na Uniwersytetach krajowych takich jak: Jagielloński, Rzeszowski, Toruński, Łódzki, Śląski ,Warszawski, Wrocławski, Warmińsko-Mazurski, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu czy Wszechnicę Polską w Warszawie.

  Studia Podyplomowe organizują między innymi Uniwersytety: Jagielloński, Rzeszowski, Warszawski, Wrocławski, Warmińsko-Mazurski, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, czy też do Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych .

  Tłumacz języka angielskiego zagranicą?

  Kierunki tłumaczeniowe prowadzą takie prestiżowe Uniwersytety jak:

  Harvard ( Translation Studies, Department of Comparative Literature) w USA

  Uniwersytet w:

  • Edinburghu ( School of Literatures, Languages and Cultures Translation Studies) w Szkocji
  • Oxfordzie ( Faculty of Linguistics) w Wielkiej Brytanii
  • Cambridge( Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics)

  Tłumacz przysięgły języka angielskiego

  Tłumacz przysięgły języka angielskiego

  Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego ma ustawowo 1125 znaków

  Tłumacz przysięgły języka angielskiego to zawód który podlega szczegółowym regulacjom prawnym. Wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązująca od dnia 27.01.2005 roku.

  Aby stać się tłumaczem przysięgłym należy najpierw zdać Państwowy Egzamin na Tłumacza Przysięgłego.  Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.  (Dz.U. Nr 15, poz. 129). Wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego – a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego– nastąpi oczywiście po zdaniu egzaminu, ale również po przedstawieniu dowodu, że jesteśmy obywatelem Polski lub jednego z krajów Unii Europejskiej oraz mamy udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie. Również musimy mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za przestępstwo umyślne.

  Tłumacz języka angielskiego a ” nieprzetłumaczalność” – wyznania tłumacza

  Jako tłumacz języka angielskiego, francuskiego i portugalskiego wielokrotnie napotykałam w swojej „karierze” na słowa w rozumieniu potocznym „nieprzetłumaczalne”. O rozumieniu potocznym tego terminu wspominam nie bez powodu, gdyż każdy tłumacz doskonale wie, że nie ma słów, których nie dałoby się tym czy innym sposobem „przełożyć” na język obcy.  Dla uproszczenia dalszych rozważań uznajmy jednak za nieprzetłumaczalne każde słowo w języku wyjściowym, które nie posiada bezpośredniego odpowiednika w docelowym języku przekładu.

  Jakie są przyczyny rozumianej w powyższy sposób nieprzetłumaczalności? Odpowiedź jest prosta i złożona zarazem: różnorodność, różnorodność i jeszcze raz różnorodność… Różnorodność naszego globu i istot go zamieszkujących, wszelkich elementów „wytworzonych przez człowieka” i znajdujących się niejako na wyposażeniu świata jak np. przyroda i zjawiska atmosferyczne.

  Babie Lato

  Nieprzetłumaczalność

  Wystarczy przyjrzeć się naturze, by zrozumieć jak różnorodna jest, mówiąc górnolotnie, nasza Ziemia.  Nasze polskie babie lato bywa tłumaczone na język francuski l’été indien, na angielski zaś „Indian summer”. Analizując jednak te pojęcia dogłębnie, szybko zdamy sobie sprawę, że nie są one do końca równoważne. Babie lato, czyli okres słonecznych, ciepłych dni po zakończeniu kalendarzowego lata, przypada w naszym obszarze geograficznym na drugą połowę września, podczas gdy północnoamerykańskie „Indian summer” lub, według mówiących po francusku mieszkańców Quebecu, „été indien” – na przełom października i listopada, kiedy to, po pierwszych październikowych  przymrozkach, temperatura nagle wzrasta i utrzymuje się przez kilka dni powyżej 20 st. W słonecznej i ciepłej Portugalii na odpowiednik babiego lata, czyli „verão de São Martinho” (lato św. Marcina) trzeba poczekać, jak sama nazwa głosi, do św. Marcina, czyli 11 listopada, kiedy to, pod wpływem napływającego z Azorów na kontynent ciepłego antycyklonu temperatura, przez blisko tydzień, może wzrosnąć aż do 30 st., a charakterystyczne dla Lizbony drzewa – jacarandy – po raz drugi w roku, poza wiosną, pokrywają się fioletowym kwieciem.

  O różnorodności świata i wynikających zeń przykładów nieprzetłumaczalności można by napisać niejedną książkę. Jak jednak sobie radzić z przekładem nieprzetłumaczalnych słów?

  1. Jeżeli nie tyle termin w języku wyjściowym ma znaczenie, ile sens, jaki z sobą niesie i jeżeli nie jest to oficjalne pojęcie, lecz słowo lub wyrażenie należące do języka potocznego, możemy je zastąpić w jak największym stopniu zbliżonym, choć nieidentycznym pojęciem lub wyrażeniem – np. wspomniane kilkadziesiąt możemy w tłumaczeniu na język angielski zastąpićless than 100”;
  2. Jeżeli pojęcie w języku wyjściowym jest oficjalne i dotyczy ściśle sformalizowanej dziedziny życia takiej jak np. prawo warto pozostawić je w brzmieniu oryginalnym zamieszczając obok w nawiasach kwadratowych lub w przypisie dolnym opisowe wyjaśnienie tego terminu w języku przekładu, czyli tzw. przypis tłumacza.
  3. Niektóre słowa nieposiadające odpowiedników w językach obcych takie jak np. niemieckie „schadenfreude” (uczucie satysfakcji z cudzego nieszczęścia lub niepowodzenia) czy portugalskie „saudade” (uczucie tęsknoty za czymś nieokreślonym, co przynosiłoby nam poczucie spełnienia) zdążyły już zrobić tak wielką międzynarodową karierę i stały się tak powszechnie znane, że właściwie można je pozostawić bez tłumaczenia i bez przypisu.

  Każdy dobry tłumacz języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego  powinien jednak przede wszystkim pamiętać, że, po pierwsze, w tłumaczeniu nie wolno niczego pominąć, po drugie, że tłumaczymy nie tyle konkretne słowa czy zdania, ile ich znaczenia, a po trzecie, że jedną z jego ról jest przybliżenie czytelnikowi kontekstu kulturowego języka, z którego tłumaczy oraz bycie ambasadorem odmiennej rzeczywistości kraju, którego językiem mówią jego mieszkańcy dla osób posługujących się docelowym językiem przekładu. I takie zasady towarzyszą wszystkim tłumaczom języka angielskiego, francuskiego, portugalskiego oraz wszystkich innych języków w Lingua Nova.

  Więcej informacji  zawodzie tłumacza przysięgłego języka angielskiego można znaleźć w  artykułach naszego autorstwa pt:

  Tłumaczenie uwierzytelnione vs tłumaczenie przysięgłe,

  Do czego używamy „Apostille” w tłumaczeniach przysięgłych?,

  Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym – czy zniszczy tradycje?,

  Tłumacz przysięgły – to brzmi dumnie,

  Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, etapy pracy,