Tłumaczenie prospektu emisyjnego czy tłumaczenie memorandum informacyjnego

22 listopada 2020
Tłumaczenie prospektu emisyjnego

Tłumaczenie prospektu emisyjnego czy tłumaczenie memorandum informacyjnego to tłumaczenia mające charakter informacyjny. Takie dokumenty publikowane są z reguły przez emitenta papierów wartościowych. Emitentem w tym wypadku może być Skarb Państwa, bank danego państwa, przedsiębiorstwo, instytucja finansowa czy też instytucja samorządowa. Celem emisji papierów wartościowych jest pozyskanie kapitału .

Tłumaczenie prospektu informacyjnego czy tłumaczenie memorandum informacyjnego  zawsze wykonujemy po akceptacji przez Klienta bezpłatnej wyceny tłumaczenia.  Zapytanie można kierować wypełniając poniższy formularz:

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Wyceny dokonujemy również osobiście- jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.00, Wspólna 41, p. II, tel.  22-584-10-35.

  Nasze biuro jest zlokalizowane w samym centrum Warszawy – interaktywna mapa google znajduje się tutaj

  Tłumaczenie prospektu emisyjnego

   To nic innego jak tłumaczenie dokumentu mającego być przedmiotem oferty publicznej przez emitenta. Tłumaczenie takie musi być wykonane z ogromną starannością i zredagowane przez co najmniej drugą osobę – najlepiej native speakera ( czyli rodzimego użytkownika języka). Tłumaczenie takie jest jednym z najważniejszych elementów, decydujących o podjęciu decyzji o zakupie akcji dla inwestorów zagranicznych, a czasami przez inwestorów strategicznych, którzy kupują duże pakiety akcji.

  Dobrze wykonany prospekt emisyjny to nie tylko informacje dotyczące samej emisji, ale również składu zarządu firmy, sytuacji finansowej czy też perspektyw rozwoju emitenta. Prospekt emisyjny zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego i prospekt ten jest ważny przez 12 miesięcy. Co ciekawe przepisy o funkcjonowaniu instytucji finansowych w Unii Europejskiej opierają się na zasadzie jednolitego paszportu. Oznacza to, że instytucja, która uzyskała zezwolenie w jednym państwie, może na podstawie tego zezwolenia świadczyć usługi na terenie innych państw Unii Europejskiej.

  Prospekt emisyjny jako dokument

  Przybiera najczęściej formę jednolitego dokumentu albo całego zestawu dokumentów. Nie trzeba tworzyć prospektu emisyjnego w przypadku oferty prywatnej to jest gdy oferta jest przeznaczona dla mniej niż 150 osób. Wcześniejsza definicja mówiła o co najmniej 100 osobach. Zatem doprecyzowując po nowelizacji oferta prywatna jest kierowana dokładnie do 149 osób, a nie jak to miało wcześniej miejsce do 99 osób. W skład projektu wchodzą: dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący. Minimalny zestaw informacji oraz szczegółową formę prospektu reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Tłumaczenie memorandum informacyjnego.

  Tłumaczenie prospektu emisyjnego czy tłumaczenie memorandum informacyjnego

  Tłumaczenie memorandum informacyjnego przyda się, gdy mamy do czynienia z ofertą prywatną. W niektórych przypadkach memorandum informacyjne musi być równoważne z prospektem i wymaga stwierdzenia równoważności z prospektem emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mówi o tym  również Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna kierowana np. wyłącznie do klientów profesjonalnych; inwestorów lub inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości co najmniej 100 000 euro. Przygotowywane jest wówczas memorandum informacyjne. Zwykle wymogi prawne wobec memorandum informacyjnego są mniejsze niż wobec prospektu.

  Tłumaczenie prospektu informacyjnego czy tłumaczenie memorandum informacyjnego, to tylko niektóre z naszych specjalistycznych tłumaczeń finansowo – prawnych.

  Tłumaczymy również takie dokumenty, jak:

  Poznaj języki zrozum ludzi!

  To nasze niezmienne hasło od 1991 roku. Jeżeli interesują Państwa szkolenia językowe stacjonarne, czy też online – to zapraszamy na naszą stronę internetową – www. linguanova.com.pl