Tłumaczenie instrukcji obsługi

9 stycznia 2020
Tłumaczenie Instrukcji Obsługi
5/5 - (73 votes)

Aktualne tłumaczenie instrukcji obsługi

Każde urządzenie małe czy duże musi posiadać aktualne tłumaczenie instrukcji obsługi. Tak jak napisanie dobrej instrukcji obsługi nie jest łatwe, tak i jej dobre tłumaczenie należy do trudnych, wręcz karkołomnych zadań.
W dobrej instrukcji producent zwraca uwagę użytkownika na wiele aspektów dotyczących maszyny. Zaczyna zatem od działań, których użytkownik nie może wykonywać, porusza również kwestie montażu, transportu maszyny i plan jej konserwacji. Jest to jeden z podstawowych dokumentów tworzonych przez producenta maszyny. Jeśli dane urządzenie trafia na rynek zagraniczny lub jest importowane do Polski, to tłumaczenie instrukcji obsługi jest koniecznością.

Tłumaczenie Instrukcji

 • instrukcję dotycząca bezpieczeństwa – jest ona najważniejszym aspektem tłumaczenia, gdyż od jej zrozumienia zależy życie i zdrowie osób korzystających z danego urządzenia;
 • opis sposobu zasilania urządzenia – jakie kable należy stosować, jak podłączyć zasilacz, a także jak podłączyć baterie;
 • sposób naprawy urządzenia – warunki gwarancji oraz punkty serwisowe;
 • sposób czyszczenia urządzenia i jego konserwacji;
 • możliwości użytkowania sprzętu przez dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności czuciowej i psychicznej;
 • sposoby użytkowania urządzenia na świeżym powietrzu jak również korzystania z  urządzenia w pobliżu źródeł wody lub ognia;
 • specyfikację techniczną;
 • dane na temat zasilania;
 • elementy składowe dotyczące budowy urządzenia;
 • informacje dotyczące obsługi i działania urządzenia;
 • informacje na temat przygotowania urządzenia do pracy.

Tłumaczenie instrukcji obsługi to nie tylko zabezpieczenie producenta

tłumaczenie instrukcji

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie  wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) wskazuje się na obowiązki producenta, które powinien  spełnić przed wprowadzeniem maszyny do obrotu, jak również przed oddaniem do użytku. Toteż każdy producent wg tego rozporządzenia powinien zapewnić, że:

 1. maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 2. dostępna jest dokumentacja techniczna maszyny,
 3. dostarczone zostaną niezbędne informacje, w szczególności instrukcje,
 4.  przeprowadzone zostaną właściwe procedury oceny zgodności,
 5.  sporządzona zostanie i dołączona do maszyny deklaracja zgodności Wspólnoty Europejskiej,
 6.  zamieszczone zostanie oznakowanie CE (Conformité Européenne).

Również, zgodnie z tym rozporządzeniem, maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku powinna zostać wyposażona w instrukcję:
„Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest  zobowiązany do zapewnienia dokumentacji technicznej oraz dostarczenia niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji”.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacja maszyny powinna się składać zasadniczo z trzech elementów:
– dokumentacji technicznej,
– instrukcji obsługi,
– instrukcji konserwacji.

Instrukcje obsługi i konserwacji trzeba wykonać w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej – większość szanujących się producentów dołącza tłumaczenie instrukcji obsługi na angielski, niemiecki, francuski oraz na język kraju, do którego urządzenie zostanie przekazane.

„Instrukcja oryginalna”

Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, musi  zostać umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.
Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki jest dostarczane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar.

Wykonane tłumaczenie obejmuje całe instrukcje, a nie tylko wybrane fragmenty i należy je opatrzyć napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel dokonuje weryfikacji tłumaczenia instrukcji. Tłumaczenie instrukcji obsługi wykonuje osoba wprowadzająca maszynę na dany obszar.

Osobą wprowadzająca maszynę na dany obszar może być użytkownik, który dokonał zakupu maszyny.
Maszyna powinna posiadać „Instrukcję oryginalną”, a także Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

W niektórych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczonej do użytkowania przez wyspecjalizowany personel, zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest napisana wyłącznie w języku, którym posługuje się personel.
Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe przypadki użycia maszyny.

W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcję, a także tłumaczenie instrukcji obsługi, należy napisać prostym, jasnym oraz przejrzystym językiem, umożliwiającym wszystkim łatwe jej użytkowanie.

Tłumaczenie poświadczone instrukcji obsługi – czy warto?

Tak jak pisaliśmy wcześniej tłumaczenie instrukcji obsługi nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Jeśli jednak dodatkowy koszt nie jest dużym problemem to na pewno z całą mocą podkreślamy iż warto takie tłumaczenie wykonać przysięgle.

Tumacz przysięgły należy do grupy osób, wykonujących tzw. zawód zaufania publicznego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać bardzo trudny egzamin i wykazać się bardzo dużym doświadczeniem zawodowym.Tłumacz przysięgły odpowiada cywilnie a także i karnie.  Jeżeli poniesiemy straty w konsekwencji nieprawidłowego przetłumaczenia instrukcji obsługi, to również  tłumacza dotkną konsekwencje finansowe. W skrajnych przypadkach  tłumacz przysięgły może nawet stracić prawo do wykonywania zawodu.

W celu wyceny instrukcji obsługi Państwa urządzenia – prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   


  Można również przyjść na Wspólną 41 w centrum Warszawy lub też zadzwonić pod numer 22 5841035.

  Między Kruczą a Marszałkowską – sprawdź co ciekawego możesz zobaczyć w pobliżu – tutaj