Glosariusz językowy vs glosariusz terminologiczny

24 listopada 2021
Glosariusz językowy
5/5 - (66 votes)

Glosariusz językowy bądź glosariusz terminologiczny to rodzaje słownika terminologicznego, zawierającego terminy stosowane w danej dziedzinie i ich odpowiedniki w innym języku.

Glosariusz nie podaje  informacji dotyczących wymowy, frazeologii czy sposobu użycia określonego słowa. Między terminami w języku źródłowym i docelowym powinna w glosariuszu zachodzić relacja jeden do jednego. Czym innym jest słownik języka obcego, gdzie jedno słowo ma wiele różnych znaczeń w języku docelowym.

Glosariusze terminologiczne, często wielojęzyczne, są niekiedy wydawane drukiem jako normatywna terminologia dla specjalistów w danej dziedzinie, najczęściej jednak mają charakter roboczy i stanowią narzędzie ułatwiające pracę tłumacza. Jeżeli firma dokonuje przekładów, warto stworzyć taki glosariusz, aby uporządkować i ujednolicić słownictwo i terminologię stosowaną w dokumentacji lub w języku stosowanym na co dzień.

Glosariusz językowy gratis!

Lingua Nova, podpisując długoterminowe umowy tłumaczeniowe, zawsze proponuje stworzenie takiego glosariusza terminologicznego. Jest to usługa całkowicie bezpłatna dla naszych stałych klientów. Bardzo często zdarza się, że glosariusz w firmie jest tworzony w kilku językach.

Jeżeli chcecie Państwo wycenić tłumaczenie prosimy o wypełnienie formularza poniżej:

  1

  Informacje o tłumaczeniu

  2

  Pliki

  3

  Dane kontaktowe


   

  Poniżej przedstawiamy przykładowe fragmenty glosariuszy językowych stworzonych przez nas dla naszych klientów z wybranych branż

  Glosariusz językowy dot. środków ochrony roślin (fragmenty)

   

   

  POLSKI ANGIELSKI
  aktywność biologiczna biological activity
  analiza zależności struktura-aktywność aminotriazynonów structure-activity relationships of substituted aminoitriazinones
  biomasa biomass
  biotypy biotypes
  chwastnica jednostronna ECHCG Cockspur grass ECHCG
  działka kontrolna untreated control
  najwyższa dawka the highest dose rate
  nawóz płynny liquid fertilizer
  nicienie nematodes
  odbarwienia discoloration
  oddziaływanie niepożądane adverse effects
  oddziaływanie rezydualne residual activity
  opryski podczas bezwietrznej pogody spraying in calm
  organizmy żywicielskie dla owadów alternate hosts for insects
  oset wieloletni CIRAR Perennial Thistle CIRAR
  owies oat
  pędy runners
  rdestówka powojowata POLCO Black Bindweed POLCO
  receptura formulae
  rośliny wykorzystywane do rozmnażania plants used for propagating purposes
  rozkład degradation
  rozmnażanie propagation
  rumianek pospolitego MATCH Wild Chamomile MATCH
  ryzyko agronomiczne agronomic risk
  ryzyko wrodzone wykształcenia odporności inherent risk of resistance
  Sida rhombifolia teaweed
  siewki seedlings
  sit siny Black grass
  sit siny ALOMY Blackgrass ALOMY
  składniki odżywcze nutrients
  skuteczność rezydualna związku residual efficacy of a compound
  skutki rezydualne residual effects
  substancja czynna active substance
  substancją czynna active ingredient
  szczepy odporne resistant strains
  śmiertelność mortality
  średnia wydajność average performance
  tasznik pospolity CAPBP Shepherd´s purse CAPBP
  techniki antyznoszeniowe  low pressure and drift reducing nozzles
  translokacja translocation
  trawy jednoroczne annual grasses
  triazyna Triazines
  triazyny asymetryczne (as) asymmetrical (as) triazines
  trwałość persistence
  ukorzeniona trawa kuśa established bermudagrass turf
  ulegać rozkładowi be degraded
  umiarkowane ryzyko moderate risk
  uprawy krzyżowe cruciferous crops
  uprawy następcze following crops/succeeding crops
  uprawy sąsiadujące neighbouring crops
  uprawy sąsiednie adjacent crops
  uprawy zbożowe cereal crops
  utrudnia zbiory mechaniczne hamper the mechanical harvest
  wartości NOEL (Poziom bez obserwowanego działania) NOEL values (No-Observable-Effect Level)
  wrażliwość bazowa baseline sensitivity
  wskaźnik przeżywania ziaren w glebie survival rate of seed in soil
  wydajność plonu harvest efficiency
  wykiełkować germinate
  wykształcenie odporności development of resistance
  wypierać to displace
  zaślaz pospolity velvetleaf

  Glosariusz językowy z zakresu budowy pojazdów (fragmenty)

   

  ANGIELSKI NIEMIECKI POLSKI
  ABS brake

   

  Antiblockiersystemen system ABS
  accumulator Druckspeicher zasobnik przekładni
  automatic advance Fliehkraftregler samoczynny mechanizm ustawiania wyprzedzenia zapłonu
  automatic four wheel drive (4Matic) automatischer Vierradantrieb (4Matic) automatyczny napęd na 4 koła
  axle gear housing Achsgetriebegehäuse obudowa przekładni mostu pędnego
  brake tapes Bremsbänder taśmy hamulcowe
  braking Bremsen hamulce
  braking force compensator Bremskraftregler korektor hamowania
  braking force limiter Bremskraftbegrenzer ogranicznik skuteczności hamowania
  cam follower Schlepphebel popychacz (element napędu zaworu w silniku spalinowym)
  camshaft Nockenwelle wał rozrządu
  camshaft drive chain Steuerkette łańcuch rozrządu
  charge pump Ladepumpe sprężarka doładowująca
  compensating gears Ausgleichsräder satelity
  connecting rod bearing Pleuellager łożysko trzonu korbowodu
  connection rod Pleuel korbowód
  control module Steuereinheit sterownik
  control valves Regelventile zawór sterujący
  countershaft Vorgelegewelle wał pośredni
  crankshaft Kurbelwelle wał korbowy
  detent Synchronkörper zapadka
  electric controller elektronisches Steuergerät elektryczny regulator
  epicyclic gears Planetenräder satelity
  fins Lamellen żeberka
  gear belt Zahnriemen pasek rozrządu
  gear wheels Zahnräder koło zębate
  gudgeon piston pin Kolbenbolzen sworzeń tłokowy
  housing from rotary piston engine Gehäuse von Kreiskolbenmotoren, obudowa silnika  o tłoku obrotowym
  hydraulic pistons Hydrokolben tłoki hydrauliczne
  hydraulic pump Hydraulikpumpe pompa hydrauliczna
  hydraulic pump Hydraulikpumpe pompa hydrauliczna
  hydraulic tank Hydraulikbehälter zbiornik hydrauliczny
  piston rings Kolbenringe pierścienie tłokowe
  traction control systems (ASR/TCS) Antriebsschlupfregelungen (ASR/TCS) system kontroli trakcji (poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika i hamulcami)
  universal joints Antriebsgelenke przeguby pędne
  vacuum pump Vakuumpumpe pompa próżniowa
  valve body Steuergehäuse napęd rozrządu
  valves Ventile zawory
  wheel brake cylinder Radbremszylinder hydrauliczny rozpieracz hamulca koła
  rotary speed sensor Drehzahlfühle czujnik prędkości obrotowej
  Fuel system Kraftstoffanlage układ paliwowy
  housing Gehäuse obudowa
  throttle body housing Drosselklappengehäuse obudowa przełącznika przepustnicy
  throttle position sensor Drosselklappenschalter przełącznik położenia przepustnicy
  injection unit Einspritzeinheit zespół wtryskowy
  fuel injection valves Einspritzventile wtryskiwacz
  idle running control valve Leerlaufregelventil zawór kontrolny biegu jałowego
  air-mass sensor Luftmassenmesser czujnik masy powietrza
  air flow sensor Luftmengenmesser czujnik przepływu powietrza
  MAP- sensor MAP-Sensor czujnik ciśnienia ładowania
  auxiliary air device Zusatzluftschieber zawór powietrza
  dynamo with regulator Lichtmaschine mit Regler prądnica z regulatorem
  starting motor Anlasser rozrusznik

   

  Glosariusz językowy z zakresu budowy sieci kolejowej (fragmenty)

   

  POLSKI ANGIELSKI
  kable sygnalizacyjne signaling cables
  kablowe połączenia uczynienia grupowego cable connections of the collective structure bonding
  kanalizacja deszczowa storm water drainage
  kanalizacja teletechniczna conduits for installations
  lokaty słupów wg proj. hektometrów (branża torowa) locations of poles according to planned hectometers (tracks)
  mufa kablowa przelotowa termokurczliwa heat shrink cable splicing kit
  napędy zwrotnicowe swivel drives
  nasadzenia plantings
  ogranicznik niskonapięciowy linii uczynienia grupowego low voltage limiter of the collective structure bonding
  ogrzewanie rozjazdów crossover heating
  oprawa oświetlenia lighting setting
  projekt dendrologiczny dendrologic project
  projektowana sieć kablowa srk planned rtc cable network
  projektowane rury ochronne planned protective piping
  projektowany kabel teletechniczny planned telecom cable
  rowy ditches
  rozłącznik cut-off switch
  rura ochronna dwudzielna protective split piping
  sieci sanitarne sanitary network
  sieć energetyczna power grid
  sieć srk railway traffic control network
  sieć telekomunikacyjna telecommunication network
  sieć trakcyjna traction network
  skarpy embankments
  skrajnia słupów do projektowanego układu torowego gauge of the poles for the planned track system
  słup wirowy spun cast concrete pole
  sygnalizator signaling device
  szafa oświetlenia zewnętrznego external lightning cabinet
  szafa tvu cctv cabinet
  szafa zasilająco-oświetleniowa tunelu tunnel power supply and lightning cabinet
  szafa zasilająco-sterownicza EOR power supply and control cabinet EOR
  ściany oporowe shear walls
  ściek korytkowy drainage trough
  tory do likwidacji tracks to be removed
  tory projektowane planned tracks
  układy drogowe road system
  układy torowe track system
  urządzenia elektroenergetyczne do demontażu power devices for disassembly
  zakres opracowania map do celów projektowych scope of map preparation for design purposes
  zespól transformatorów separacyjnych EOR EOR isolation transformers set
  zestaw tvu cctv set
  złącze kablowe cable joint

  Glosariusz językowy z zakresu usług energetycznych (fragmenty)

   

  POLSKI ANGIELSKI
  kwaśny deszcz acid rain
  moc dostawy pasmowej Baseload Capacity
  węgiel kamienny Bituminous Coal
  kocioł Boiler
  brytyjska jednostka cieplna Btu (British Thermal Unit)
  firma pionowo zintegrowana Bundled Utility Service
  Kalifornijska Giełda Energii California Power Exchange
  zdolność produkcyjna lub moc maksymalna Capability
  łączny szczytowy pobór energii Coincidental Peak Load
  jednostka wytwórcza wykorzystująca technologię ccu Combined Cycle Unit
  elektrownia szczytowo ? pompowa Combined Pumped-Storage Plant
  konkurencyjna opłata przesyłowa Competitive Transition Charge
  ograniczenie przesyłu Congestion
  zużycie ( paliwa) Consumption (Fuel)
  wydzielenie działalności regulowanej od innych działalności konkurencyjnych rynku energii Divestiture
  warunki dostawy energii elektrycznej Electric Rate Schedule
  dostawca detaliczny usług rynku energii elektrycznej Electric Service Provider
  firma energetyczna Electric Utility
  Federalny Urząd Energetyki Federal Power Commission
  gwarantowany kontrakt dostawy gazu Firm Gas
  gwarantowany kontrakt dostawy energii Firm Power
  instalacja odsiarczająca Flue Gas Desulfurization Unit (Scrubber)
  instalacja usuwania cząstek stałych i popiołu Flue Gas Particulate Collectors
  popioły Fly Ash
  wyłączenie wymuszone Forced Outage
  paliwo kopalne naturalne Fossil Fuel
  elektrownia używająca paliwa kopalnego Fossil-Fuel Plant
  koszty paliwa Fuel Expenses
  moc utracona w wyniku awarii Full-Forced Outage
  dostawcy pełnego zakresu usług Full Service Providers
  elektrownia z turbinami gazowymi Gas Turbine Plant
  urządzenia wytwórcze Generating Unit
  firma wytwórcza Generation Company
  produkcja energii elektrycznej brutto Gross Generation
  produkcja energii elektrycznej netto Net Generation
  moc znamionowa Generator Nameplate Capacity
  elektrownia geotermalna Geothermal Plant
  gigawatogodzina Gigawatthour
  obciążenie średnie Intermediate Load
  elektrownia na paliwo płynne Internal Combustion Plant
  kontrakt na niegwarantowane dostawy gazu Interruptible Gas
  kontrakt na niegwarantowane dostawy energii Interruptible Load
  lekka frakcja destylacji ropy Light Oil
  węgiel brunatny ? lignit Lignite
  paliwo nuklearne Nuclear Fuel
  pozaszczytowe zapotrzebowanie na gaz Off-Peak Gas
  dopuszczona do ruchu elektrownia atomowa Operable Nuclear Unit
  wyłączenie ? przerwa w dostawach Outage
  zapotrzebowanie szczytowe Peak Demand
  moc użyteczna Plant Use
  giełda energii Power Exchange
  energia dostarczana za pośrednictwem giełdy Power Exchange Generation
  moc dostarczana za pośrednictwem giełdy Power Exchange Load
  forma wspólnego obrotu lub produkcji energii Power Pool
  źródło energii pierwotnej Prime Mover
  detaliczni dostawcy pełnego zakresu usług Providers of Bundled Retail Energy
  elektrociepłownia lub wytwórca małej mocy spełniająca wymagania standardowe Qualifying Facility (QF)
  usługa dostawy energii na potrzeby kolejnictwa Railroad and Railway Services
  moc bierna Reactive Power
  moc czynna Real Power
  zakup paliwa Receipts
  źródła odnawialne Renewable Resources
  dodatkowa regulacja Reregulation
  margines mocy rezerwowej Reserve Margin
  łupki bitumiczne Subbituminous Coal
  stacja przełączeniowa Switching Station
  system przesyłowy Transmission System
  rozdzielenie działalności regulowanej od działalności konkurencyjnej na rynku energii Unbundling
  dostępna energia cieplna Useful Thermal Output
  obniżenie mocy Voltage Reduction
  opłata przesyłowa wynikająca z ilości przesyłanej energii Volumetric Wires Charge

  Glosariusz językowy dot. procedury środowiskowej dla projektów farm wiatrowych (fragmenty)

    

  POLSKI ANGIELSKI
  bezkręgowce invertebrates
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach decision on environmental conditions
  decyzja środowiskowa environmental decision
  drzewostan tree stand
  herpetofauna herpetofauna
  herpetologia herpetology
  inwentaryzacja inventory
  kręgowce vertebrate
  kserotermiczny xerothermic
  migracja sezonowa seasonal migration
  mikrorelief microrelief
  monitoring chiropterologiczny chiropterological monitoring
  monitoring przedinwestycyjny pre-investment monitoring
  motyle Lepidoptera
  murawa kserotermiczna xerothermic sward
  murawy bliźniczkowe Nardus grassland
  opinia sanitarna sanitary opinon
  osiadły sedentary
  ostoja refuge
  otulina buffer zone
  podtopione tereny inundated areas
  procedura środowiskowa environmental procedure
  przelot passing
  ptaki wodno-błotne water and marsh birds
  punkty obserwacyjne observation posts
  runo undergrowth
  rzeźba terenu relief
  Sanepid State Sanitary Inspectorate
  siedlisko habitat
  siedlisko podmokłe wetland habitat
  torf peat
  torfianka water basin on peat bog
  torfowisko peat bog
  torfowisko kopułowe dome-shaped peat bog
  transekt transect
  trasa przelotów route
  traszka newt
  turbina wiatrowa wind turbine
  zbiorowisko roślinne plant community
  zlewnia inflow area
  zwierzyna łowna fair game
  źródliskowy water-head
  żerowisko feeding grounds

   

  Glosariusz językowy terminologii medycznej i marketingowej (fragmenty)

    

  POLSKI ANGIELSKI
  substancje pomocnicze (gaz HFA, etanol, kwas solny) auxiliary substances (HFA gas, ethanol, hydrochloric acid)
  historia marki brand story
  wizja marki brand vision
  drzewo oskrzelowe bronchi tree
  obturacja oskrzeli bronchoconstriction
  rozszerzanie oskrzeli bronchodilation
  budesonid budesonide
  profil bezpieczeństwa ogólnoustrojowego constitutional safety profile
  POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) COPD (Chronic obstructive pulmonary disease)
  kortykosterydy corticosteroids
  dzienna dawka daily dose
  hydrofluoroalkan hydrofluoroalkane
  komora inhalacyjna inhalation chamber
  metodologia iteratywna iterative methodology
  lek przeciwleukotrienowy leukotriene antagonist medicine
  rozprzestrzenianie w płucach lung deposition
  mediana aerodynamicznej średnicy cząsteczek mass median aerodynamic diameter (MMAD)
  depozycja ustno-gardłowa oral-pharyngeal deposition
  pacjenci z umiarkowaną i ciężką astmą patients with moderate and severe asthma
  na mikrogram sterydu per microgram of steroid
  obwodowe drogi oddechowe peripheral airways
  inhalator ciśnieniowy z przekładką pMDI + spacer
  leki ratownicze rescue medication
  temperatura pokojowa room temperature
  Dokument Regulujący Komunikację Scientific Communication Briefing Document
  drugorzędne punkty końcowe secondary endpoints
  drobne drogi oddechowe small airways
  teofilina o przedłużonym uwalnianiu theophyline with extended release

  Glosariusz językowy terminologii z zakresu ubezpieczeń (fragmenty)

   

  ANGIELSKI POLSKI
  accident wypadek
  accountant księgowy
  act of god siła wyższa
  actual cash value rzeczywista wartość gotówkowa
  actuarial aktuarialny
  actuary aktuariusz
  adjuster likwidator
  adjustment likwidacja szkody
  adjustment costs koszty likwidacji szkód
  assessor biegły, rzeczoznawca
  assured ubezpieczony (Kanada, UK)
  beneficiary beneficjent, uposażony
  bilateral agreement umowa dwustronna
  broker broker, pośrednik ubezpieczeniowy
  business insurance ubezpieczenie działalności gospodarczej
  consequential loss szkoda pośrednia
  contribution udział, wkład
  co-payment współpłacenie, ponoszenie części kosztów przez ubezpieczonego
  cover pokrycie ubezpieczeniowe, zabezpieczenie
  coverage pokrycie ubezpieczeniowe, zabezpieczenie
  discount rabat, upust
  employer`s liability odpowiedzialność cywilna pracodawcy
  file a claim wystąpić z roszczeniem
  financial responsibility odpowiedzialność finansowa
  fire insurance ubezpieczenie od ognia
  flood insurance ubezpieczenie na wypadek powodzi
  goods in transit towary w tranzycie
  indeminify zabezpieczać, dawać odszkodowanie
  insurable interest ubezpieczalne zainteresowanie
  insurable loss strata objęta ubezpieczeniem
  insurance benefits świadczenia ubezpieczeniowe
  insurance claim roszczenie ubezpieczeniowe
  insurance policy polisa ubezpieczeniowa
  insurance premium składka ubezpieczeniowa
  insurance rate stawka ubezpieczeniowa
  insure ubezpieczać
  insured ubezpieczony
  life insurance ubezpieczenie na życie
  loss strata, szkoda
  loss adjuster likwidator szkód, rzeczoznawca ubezpieczeniowy
  lump sum jednorazowa opłata składki, jednorazowa wypłata z polisy ubezpieczeniowej
  mandatory obowiązkowy
  pension emerytura
  pensioner emeryt
  personal injury obrażenia cielesne
  policy polisa
  policy duration okres ważności polisy ubezpieczeniowej

  OFERUJEMY TŁUMACZENIA:

  • zwykłe online? najpopularniejsza forma tłumaczeń, więcej informacji tutaj.
  • przysięgłe? niezbędne w  sprawach urzędowych, więcej informacji tutaj
  • ustne? to tłumaczenia w asyście tłumacza. Tłumaczenie może dzielić się na te bez potrzebnego sprzętu elektronicznego (asystenckie i konsekutywne) i te, gdzie sprzęt staje się niezbędny (symultaniczne) ? więcej informacji tutaj.

  Glosariusz terminologiczny gratis dla twojej firmy! Zapraszamy na Wspólną 41

   

  Nasze biuro znajduje się tylko 4 minuty  piechotą od stacji  Metro Centrum. Ze stacji  Warszawa Śródmieście dojdziemy w 7 minut, a od dworca PKP Warszawa Centralna w 12 minut.