Tłumaczenia dla energetyki

12 grudnia 2021
Tłumaczenia dla energetyki
5/5 - (42 votes)

W Lingua Nova realizujemy tłumaczenia dla energetyki z różnych obszarów związanych z  jej wytwarzaniem i handlem.

Odkrycie ogniwa galwanicznego w 1800 r (ogniwo Volty) otworzyło drogę rozwojowi badań nad elektrycznością. Rezultatem wysiłków wielu badaczy były liczne odkrycia, wynalazki i osiągnięcia w dziedzinie elektryki, które zaowocowały uruchomieniem w Mediolanie w 1883 roku pierwszej elektrowni.

Obok osób konstruujących urządzenia elektryczne, zaczęli pojawiać się i tacy, którzy urządzenia te instalowali i obsługiwali – nazywano ich „elektrykami”. Stanowili oni awangardę przyszłych energetyków.

Tłumaczenia dla energetyki czy tłumaczenia dla branży energetycznej

To jedna z najważniejszych specjalizacji w agencji tłumaczeń Lingua Nova. Nasza ponad 30-letnia współpraca z branżą energetyczną wypracowała olbrzymią bazę terminologiczną i pamięć tłumaczeniową. Preferujemy stałą współpracę na zasadzie podpisania umowy o współpracy lub oddzielnych zleceń na poszczególne partie materiału.

Bezpłatna wycena tłumaczeń dla energetyki

W celu wykonania konkretnej wyceny prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Dysponujemy stałym zespołem doświadczonych tłumaczy, koordynatorów oraz weryfikatorów, którzy dbają o wysoką jakość tłumaczeń dla branży energetycznej. Oprócz wykształcenia lingwistycznego osoby te posiadają również wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń specjalistycznych z Państwa branży.

  Zapraszamy również do zadawania pytań 22 5841035  ; tłumaczenia@linguanova.com.pl

  Tłumaczenia dla energetyki obejmują takie zagadnienia jak:

  • dokumentacja techniczna i projektowa;
  • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej;
  • umowy i oferty przetargowe dotyczące branży energetycznej;
  • publikacje naukowe (artykuły i książki);
  • analiza techniczno-ekonomiczna;
  • opisy urządzeń elektroenergetycznych;
  • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej;
  • instrukcje instalacji i obsługi;
  • dokumenty dotyczące szerokiego BHP w obszarze energetyki i elektryki;
  • karty informacyjne;
  • katalogi i materiały promocyjne.

  Tłumaczenia dla branży elektroenergetycznej – glosariusz

  terminologii z zakresu usług energetycznych (polsko – angielski)

  POLSKI ANGIELSKI
  kwaśny deszcz acid rain
  oferta regulacyjności adjustment bid
  pośrednik handlowy aggregator
  amper ampere
  usługi systemowe ancillary services
  antracyt anthracite
  moc pozorna apparent power
  moc rezerwowa Available but not Needed Capability
  średnia cena jednostkowa sprzedaży energii Average Revenue per Kilowatthour
  baryłka Barrel
  opłata bazowa zużytej energii elektrycznej Base Bill
  dostawa pasmowa Baseload
  moc dostawy pasmowej Baseload Capacity
  elektrownia obciążenia podstawowego

  ( pasmowego)

  Baseload Plant
  umowa dwustronna Bilateral Agreement
  węgiel kamienny Bituminous Coal
  kocioł Boiler
  brytyjska jednostka cieplna Btu (British Thermal Unit)
  firma pionowo zintegrowana Bundled Utility Service
  Kalifornijska Giełda Energii California Power Exchange
  zdolność produkcyjna lub moc maksymalna Capability
  moc zakupiona Capacity (Purchased)
  opłata stała – mocowa Capacity Charge
  tor Circuit
  wytwórca produkujący prąd w skojarzeniu z ciepłem ( elektrociepłownia) Cogenerator
  jednoczesny pobór energii Coincidental Demand
  łączny szczytowy pobór energii Coincidental Peak Load
  smoła – frakcja ropy Coke (Petroleum)
  technologia produkcji energii z wykorzystaniem

  2 turbin

  Combined Cycle
  jednostka wytwórcza wykorzystująca technologię ccu Combined Cycle Unit
  elektrownia szczytowo – pompowa Combined Pumped-Storage Plant
  konkurencyjna opłata przesyłowa Competitive Transition Charge
  ograniczenie przesyłu Congestion
  zużycie ( paliwa) Consumption (Fuel)
  produkty dostawy Contract Receipts
  firma energetyczna działająca na zasadzie spółdzielni Cooperative Electric Utility
  regulacja kosztów usługi Cost-of-Service Regulation
  rynek dnia następnego Day-Ahead Market
  grafik dnia następnego Day-Ahead Schedule
  dostawcy usług przesyłowych Delivery Only Providers
  olej opałowy ( frakcja ropy) Distillate Fuel Oil
  wydzielenie działalności regulowanej od innych działalności konkurencyjnych rynku energii Divestiture
  warunki dostawy energii elektrycznej Electric Rate Schedule
  dostawca detaliczny usług rynku energii elektrycznej Electric Service Provider
  firma energetyczna Electric Utility
  opłata za energię Energy Charge
  dostawy energii Energy Deliveries
  energooszczędność Energy Efficiency
  dostawca wyłącznie energii Energy Only Providers
  energia dostarczona Energy Receipts
  źródło energii Energy Source
  bezgotówkowe transakcje wymiany energii Exchange Energy
  systemowy wytwórca energii wyłączony z przepisów Exempt Wholesale Generator
  FERC – Federalny Urząd Regulacji Energetyki Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
  Ustawa Energetyczna Federal Power Act
  Federalny Urząd Energetyki Federal Power Commission
  gwarantowany kontrakt dostawy gazu Firm Gas
  gwarantowany kontrakt dostawy energii Firm Power
  instalacja odsiarczająca Flue Gas Desulfurization Unit (Scrubber)
  instalacja usuwania cząstek stałych i popiołu Flue Gas Particulate Collectors
  popioły Fly Ash
  wyłączenie wymuszone Forced Outage
  paliwo kopalne naturalne Fossil Fuel
  elektrownia używająca paliwa kopalnego Fossil-Fuel Plant
  koszty paliwa Fuel Expenses
  moc utracona w wyniku awarii Full-Forced Outage
  dostawcy pełnego zakresu usług Full Service Providers
  elektrownia z turbinami gazowymi Gas Turbine Plant
  urządzenia wytwórcze Generating Unit
  firma wytwórcza Generation Company
  produkcja energii elektrycznej brutto Gross Generation
  produkcja energii elektrycznej netto Net Generation
  moc znamionowa Generator Nameplate Capacity
  elektrownia geotermalna Geothermal Plant
  gigawatogodzina Gigawatthour
  system energetyczny – sieć Grid
  ciężka frakcja ropy Heavy Oil
  hydroelektrownia Hydroelectric Plant
  niezależni producenci energii Independent Power Producers
  niezależni operatorzy systemu Independent System Operators
  obciążenie średnie Intermediate Load
  elektrownia na paliwo płynne Internal Combustion Plant
  kontrakt na niegwarantowane dostawy gazu Interruptible Gas
  kontrakt na niegwarantowane dostawy energii Interruptible Load
  lekka frakcja destylacji ropy Light Oil
  węgiel brunatny – lignit Lignite
  znamionowa moc letnia Net Summer Capability
  znamionowa moc zimowa Net Winter Capability
  przesunięte zapotrzebowanie szczytowe Noncoincidental Peak Load
  moc niegwarantowana Non-Firm Power
  wytwórca energii niebędący firmą pionowo zintegrowaną Nonutility Power Producer
  paliwo nuklearne Nuclear Fuel
  pozaszczytowe zapotrzebowanie na gaz Off-Peak Gas
  dopuszczona do ruchu elektrownia atomowa Operable Nuclear Unit
  wyłączenie – przerwa w dostawach Outage
  zapotrzebowanie szczytowe Peak Demand
  elektrownia produkująca moc szczytową Peak Load Plant
  moc wytwórcza dostępna w godzinach najwyższego zapotrzebowania Peaking Capacity
  najcięższa frakcja destylacji ropy Petroleum Coke
  moc użyteczna Plant Use
  giełda energii Power Exchange
  energia dostarczana za pośrednictwem giełdy Power Exchange Generation
  moc dostarczana za pośrednictwem giełdy Power Exchange Load
  forma wspólnego obrotu lub produkcji energii Power Pool
  źródło energii pierwotnej Prime Mover
  detaliczni dostawcy pełnego zakresu usług Providers of Bundled Retail Energy
  firma dostarczająca energię w ramach obowiązków ustawowych Public Authority Service to Public Authorities
  firma dostarczająca energię na potrzeby oświetleniowe ulic i dróg Public Street and Highway Lighting
  hydroelektrownia szczytowo – pompowa Pumped-Storage Hydroelectric Plant
  klauzula kontraktowa przewidująca zmianę grafiku dostaw Purchased Power Adjustment
  szczytowo – pompowa hydroelektrownia bezprzepływowa Pure Pumped-Storage Hydroelectric Plant
  elektrociepłownia lub wytwórca małej mocy spełniająca wymagania standardowe Qualifying Facility (QF)
  usługa dostawy energii na potrzeby kolejnictwa Railroad and Railway Services
  moc bierna Reactive Power
  moc czynna Real Power
  zakup paliwa Receipts
  źródła odnawialne Renewable Resources
  dodatkowa regulacja Reregulation
  margines mocy rezerwowej Reserve Margin
  olej opałowy rezydualny Residual Fuel Oil
  tranzyt energii na potrzeby odbiorców detalicznych Retail Wheeling
  moc operacyjna i moc szybkiego startu Running and Quick-Start Capability
  planowane wyłączenie Scheduled Outage
  rezerwa wirująca Spinning Reserve
  norma klasyfikacji przemysłowej Standard Industrial Classification (SIC)
  urządzenie rezerwy gorącej Standby Facility
  elektrownia parowa konwencjonalna Steam-Electric Plant (Conventional)
  łupki bitumiczne Subbituminous Coal
  stacja przełączeniowa Switching Station
  system przesyłowy Transmission System
  rozdzielenie działalności regulowanej od działalności konkurencyjnej na rynku energii Unbundling
  dostępna energia cieplna Useful Thermal Output
  obniżenie mocy Voltage Reduction
  opłata przesyłowa wynikająca z ilości przesyłanej energii Volumetric Wires Charge
  przesył na potrzeby rynku hurtowego Wholesale Transmission Services

   

  Tłumaczyliśmy i tłumaczymy dla klientów branży energetycznej takich jak:

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Elbud, PGE S.A , ABB, Siemens, PGE S.A

  Poznaj języki! Zrozum ludzi! Bo sukces zaczyna się od komunikacji!

  Zapraszamy również na nasze szkolenia językowe dla branży elektroenergetycznej – tutaj

  Glosariusz dla branży kolejowej dostępny tutaj

  Glosariusz dla branży chemicznej dostępny tutaj

  Wyciąg z innych glosariuszy językowych dostępny tutaj