Tłumaczenie polis ubezpieczeniowych

31 stycznia 2021
Tłumaczenie polis ubezpieczeniowych

Tłumaczenie polis ubezpieczeniowych

Polisy ubezpieczeniowe towarzyszą nam od czasów starożytności, ale za kolebkę ubezpieczeń uznaje się tak naprawdę Włochy i ubezpieczenie morskie. Ubezpieczenia rozprzestrzeniły się następnie na inne kraje  wraz z rozpowszechnieniem się powiązań handlowych i tworzeniem kapitału handlowo-finansowego.

Czym jest tłumaczenie polis ubezpieczeniowych

Jest to nic innego jak tłumaczenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Definicja polisy ubezpieczeniowej zawarta jest w art. 809 § 1 Kodeksu Cywilnego. Polisa ubezpieczeniowa zawiera istotne informacje, takie jak dane ubezpieczonego i ubezpieczyciela. W polisie znajdziemy informacje o przedmiocie umowy i ryzykach, które zabezpiecza polisa.

Ważne elementy ubezpieczenia to także: okres, na jaki została zawarta polisa oraz sum, jaką obejmuje ubezpieczenie. Polisa zawiera również miejsce i datę wystawienia dokumentu oraz podpis ubezpieczyciela. Towarzystwo wystawiające powinno przedstawić również ogólne warunki ubezpieczenia dla danej polisy, czyli tak zwane OWU.

Z ogólnych warunków ubezpieczenia dowiemy się, w jakich okolicznościach dostaniemy odszkodowanie, kiedy należy zgłosić szkodę i jak obliczyć odszkodowanie. OWU pozwoli nam dokładnie poznać naszą polisę i uniknąć rozczarowania przy szkodzie. Również wszelkie postanowienia dodatkowe muszą znaleźć się w treści polisy.

Zawierając polisę jako osoba fizyczna podajemy takie dane, jak imię i nazwisko, adres i numer PESEL. Firmy (osoby prawne) dostarczają takie dane jak: nazwę firmy, adres siedziby, numer REGON, NIP czy PKD.

Bardzo ważne! Jeśli ubezpieczony nie jest jednocześnie osobą ubezpieczającą, wtedy jego dane muszą znaleźć się w polisie. Ubezpieczony może być objęty ochroną, a ubezpieczający np. odpowiadać za płatność za polisę. Czasem towarzystwo wymaga również, aby do polisy podać dane uposażonego lub osób uposażonych.

Tłumaczenie polis rodzaje:

Istnieją różne klasyfikacje podziału ubezpieczeń. My chcielibyśmy skupić się na dwóch głównych takich jak:

 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia na życie

 Tłumaczenie ubezpieczeń majątkowych to  to tłumaczenie dokumentów związanych z ochroną mienia. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się np. ubezpieczenie komunikacyjne samochodu, takie jak:

 • OC ( obowiązkowe);
 • Autocasco((tzw. polisa autocasco chroniąca od zniszczeń i uszkodzeń pojazdu z winy właściciela);
 • NNW auto;
 • Assistance auto (Auto Assistance, Car Assistance);

czy też niezwykle popularne ubezpieczenia domów, mieszkań czy lokali firmowych.

Ubezpieczenia na życie

Jest to natomiast taki rodzaj ubezpieczeń, którego przedmiotem są dobra o charakterze osobistym (zdrowie lub / i życie).

Obejmują one takie ubezpieczenia jak:

 • ubezpieczenie na życie (od śmierci);
 • ubezpieczenia oszczędnościowe;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków);
 • pakiety zdrowotne;
 • leczenie szpitalne;
 • poważne zachorowania;
 • ubezpieczenie od utraty pracy;
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenia podróżne;
 • ubezpieczenia NNW dla sportowców;

Tłumaczenia ubezpieczeń od ryzyk gospodarczych

Odrębną grupą dokumentów są różnego rodzaju tłumaczenia ubezpieczeń gospodarczych. I tu mamy do czynienia z olbrzymią grupą ubezpieczeń od wszelkich ryzyk gospodarczych, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

Oto niektóre z tłumaczonych przez nas dokumentów ubezpieczeniowych, oprócz wymienionych wcześniej:

Ubezpieczenie:

 •  ładunku;
 •  środków obrotowych;
 •  witryn, gablot;
 •  maszyn budowlanych;
 •  OC zawodowe ;
 • OC za produkt wprowadzony do obrotu;
 •  od odpowiedzialności kontraktowej;
 •  utraty dokumentów;
 •  recyclingu maszyn i urządzeń;
 •  utraty zysku w następstwie szkody;
 •  gotówki;
 •  mienia, środków obrotowych w czasie transportu,

W celu wyceny tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Tłumaczenie można zlecić stacjonarnie na ul. Wspólnej 41, II piętro; telefonicznie: 225841035, jak i online bez wychodzenia z domu