Tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka za granicę

14 czerwca 2021
Tłumaczenie zgody rodziców na wyjazd za granicę
5/5 - (3 votes)

Tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka za granicę to bardzo ważna sprawa – jeżeli dziecko nie podróżuje z obojgiem rodziców. Naprawdę warto zadbać o taki dokument przetłumaczony przysięgle. Najlepiej, jeśli tłumaczenie przysięgłe takiej zgody z podpisem rodziców jest urzędowo poświadczone przez notariusza.

Rekomendujemy nawet, aby tłumaczenie przysięgłe zgody na wyjazd dziecka za granicę było przetłumaczone na język państwa docelowego. Tłumaczenie na język angielski może nie wystarczyć.

Służby graniczne nie zawsze posługują się  językiem angielskim. Jeśli trafimy na służbistę, dodatkowo źle nastawionego do nas – mamy duży problem!

Pierwszy Krok do tłumaczenia zgody na wyjazd za granicę

Napiszmy zgodę. Nie musimy być kreatywni. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i w teorii każdy z rodziców jest uprawniony i zobowiązany jednakowo do jej wykonywania. Zatem wydaje się, że jeden rodzic podróżujący z dzieckiem nie powinien mieć problemu.

Ponieważ coraz częściej urzędnicy graniczni mają do czynienia z porwaniami rodzicielskimi, są przeczuleni na tym punkcie. Dlatego trzeba mieć zgodę drugiego rodzica – zgodę na wyjazd z jednym z rodziców możemy pobrać tutaj.  Dla przykładu w postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r. (sygn.. III CRN 19/85) Sąd Najwyższy uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w przypadku braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władza ta została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie. Wtedy wiadomo,  dokument podpisuje rodzic, który ma władzę rodzicielską nad dzieckiem.

A co jeśli jeden z rodziców się nie zgadza?

Jeśli mamy do czynienia z  brakiem porozumienia między rodzicami, co do wyjazdu, możemy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie do  sądu opiekuńczego.

Przy wyjeździe z dziadkami lub osobami obcymi zgoda jest niezbędna – taką zgodę pobierzemy tutaj.

Drugi Krok do tłumaczenia zgody na wyjazd za granicę

Napisaną zgodę należy dodatkowo opatrzyć podpisem urzędowo poświadczonym. To uzyskamy w kancelarii notarialnej. Choć czynność ta nie zajmuje wiele czasu – warto wcześniej umówić się z notariuszem.  Koszt poświadczenia podpisu to koszt 20 PLN + 23% VAT.

Maksymalne stawki taksy notarialnej znajdziemy tutaj: Jeżeli nie chcemy korzystać ze wzoru, to zgodę może napisać nam notariusz i zapłacimy wtedy około 200 PLN.

Trzeci krok to tłumaczenie zgody na wyjazd za granicę

Zamówienie można złożyć bez wychodzenia z domu, przesyłając nam wyraźnie zeskanowany dokument. Na tego rodzaju dokumenty mamy w tej chwili atrakcyjną promocję. Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza i wysłania go do wyceny.

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Parę dodatkowych informacji, które mogą się przydać – tips & tricks

  Poświadczona notarialnie zgoda rodziców, wraz z tłumaczeniem i paszportem raczej wystarczy. Warto jednak przed podróżą do konkretnego kraju skontaktować się z przedstawicielem dyplomatycznym państwa, do którego jedziemy. Listę urzędów konsularnych znajdziemy tutaj.  Listę ambasad znajdziemy tutaj

  Bezterminowe oświadczenie, choć wygodne dla nas, może wzbudzić wątpliwości służb na granicy. Dlatego raczej rekomendujemy wystawienie zgody na konkretny wyjazd w określonym terminie.

  Taka zgoda może również przydać się w sytuacji kontroli policyjnej, przy wypadku, przy leczeniu dziecka, dlatego w zgodzie można dodatkowo napisać o np. zgodzie rodziców na leczenie.

  Choć kontrole na granicach między państwami UE raczej nie są przeprowadzane, to pamiętajmy, iż w dobie pandemii lub w innych szczególnych sytuacjach mogą zostać przywrócone.

   Akty prawne mogące nam pomóc:

  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1919)

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.)

  Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. 1995 Nr 108, poz. 528).

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego