Tłumaczenie terminu egoizm w czasach pandemii. Jak pewne określenia zmieniają swoje znaczenia?

20 marca 2020
Tłumaczenie terminu egoizm

Jako tłumacze jesteśmy wyczuleni na znaczeniowe subtelności językowe. Musimy być – nawet najmniejsza zmiana znaczenia danego słowa wpływa na naszą pracę. Tłumaczenie terminu egoizm wygląda nieco inaczej niż np. miesiąc temu. „Egoizm” to określenie zachowania człowieka, którego cechuje nadmierna „miłość” do siebie. Cechą egoisty jest kierowanie się własnym dobrem i interesem, bez zauważania potrzeb innych ludzi. W czasach pandemii, spowolnienia gospodarczego i generalnie złych nastrojów, egoizm to cecha, z jaką często możemy się spotkać. Zauważyliśmy też, że to pojęcie przechodzi swojego rodzaju transformację.

Tłumaczenie terminu egoizm jest czymś innym w czasach pandemii koronawirusa

Większość obywateli powinna pozostać w swoich domach. Pozostanie w domu nie oznacza, iż jest to dla nas dodatkowy czas wolny.  Ten czas powinniśmy efektywnie wykorzystać, obsługując naszych klientów, pomagając naszym pracodawcom oraz swoim bliskim. Musimy bezwarunkowo pozbyć się uczucia egoizmu. Jest to doskonała szansa na wykazanie się empatią i człowieczeństwem. Wykorzystajmy ją! Myślmy o tym jak pomóc wszystkim, których w równym stopniu dotknęło to wielkie nieszczęście, jakim niewątpliwie jest pandemia koronawirusa. Jesteśmy wszyscy w tej samej sytuacji i pamięć o tym powoduje, że tłumaczenie terminu „egoizm” jest nieco rozszerzone.

 

Jak egoistą nie być?

 

Jeśli akurat jesteśmy na urlopie lub nie musimy pracować, możemy wykorzystać ten czas na podnoszenie chociażby swoich kompetencji. Możemy również pomóc potrzebującym – np. seniorom – zrobić im zakupy, dostarczyć lekarstwa. Mamy też szansę na zaangażowanie się w różne inicjatywy wspierające tych, na których spadła największa odpowiedzialność. Dostarczenie ciepłych posiłków pracownikom służby zdrowia, wyręczenie osoby starszej i wyprowadzenie na spacer jej psa – to tylko kilka przykładów, Pracujmy, uczmy siebie i innych, pomagajmy. Pamiętajmy również o wszystkich, którzy z narażeniem życia i zdrowia wykonują swoje obowiązki. Sklepy, zakłady pracy, komunikacja miejska, transport, służba zdrowia, firmy kurierskie – ich pracownicy sprawiają, że możemy mówić o normalności w obecnym czasie. Ich praca i poświęcenie jest niezbędnym elementem utrzymania Państwa w ruchu.

 

Drobny apel

 

To także czas na to, aby zapomnieć o sporach i podziałach.  To czas, abyśmy wspierali się nawzajem niezależnie od poglądów politycznych czy też wyznawanej religii. Pamiętajmy o ludziach, którzy z narażeniem życia pracują 24 godziny na dobę. Walczą o to, aby zminimalizować skutki pandemii. Mowa tu o wszystkich przedstawicielach administracji samorządowej i państwowej, służbach bezpieczeństwa i porządkowych oraz wielu innych. Dzisiaj jak nikomu innemu należą się im podziękowania, słowa otuchy i pomocy. Tłumaczenie terminu egoizm w tym wypadku będzie zawierać w sobie postawy osób, które skupiają się na małostkowych roszczeniach czy generowaniu konfliktów.

 

W czasach  po koronawirusie

Tłumaczenie terminu egoizm, a zwłaszcza terminu „egoizm ekonomiczny”, po zakończeniu epidemii koronawirusa zmieni się na pewno.  Wszystko wskazuje na to, że będzie to okres próby dla nas wszystkich. Egoizm ekonomiczny bowiem to działanie podmiotów (w tym osób fizycznych), jednostek gospodarczych lub całych państw mające na celu dbanie i ochranianie swoich indywidualnych interesów kosztem innych osób. Abyśmy szybko jako społeczeństwa wrócili na ścieżkę wzrostu bezwarunkowo należy zapomnieć o polityce zaciskania pasa, o swoich partykularnych interesach, o drastycznych redukcjach zatrudnienia czy cięciu kosztów.

Egoizm może nas wiele kosztować

 

Polityka cięcia kosztów, ograniczania zatrudnienia może wyłącznie doprowadzić do efektu kuli śnieżnej lub efektu domina.  Te zjawiska generalnie powodują to samo. Jedno niekorzystne zdarzenie uruchamia cały szereg następnych, gwałtownych i destrukcyjnych zjawisk gospodarczych. Efekt kuli śnieżnej może doprowadzić do zamknięcia wielu firm i przedsiębiorstw.

Dlatego, oprócz zapowiedzianej olbrzymiej pomocy Państwa, po zakończeniu okresu pandemii pracownicy i pracodawcy muszą znaleźć wspólne pole porozumienia. Wielkość płac, wymiar czasu pracy, warunki zatrudnienia i wiele innych kwestii, z jakimi przyjdzie nam się zetknąć, musi zostać określonych na nowo.

Państwo, pomimo ogłoszonej szeroko zakrojonej pomocy gospodarczej, nie będzie mogło pomóc wszystkim i rozwiązać za nas wszystkich problemów, z jakimi się zetkniemy. To od nas samych i naszej odpowiedzialnej postawy będzie zależało, w jaki sposób podejdziemy do tego problemu. Rolą Państwa, oprócz ogłoszonej już doraźnej pomocy, powinno być zaproponowanie określonych rozwiązań prawnych. Stworzenie płaszczyzny, na której dojdzie do porozuminienia w elementarnych kwestiach związanych z naszą płacą, czasem pracy, wymiarem urlopu.

Spektakularne przykłady katastrof spowodowane egoizmem

Wielka depresja 1929-1933

Październik 1929 roku – rynek giełdowy rozrósł się do bardzo dużych rozmiarów. Wiele osób zostało milionerami. Rynek rósł i rósł, aż do momentu kiedy rząd ogłosił podniesienie stóp procentowych.  Kiedy je podniesiono wybuchła panika.  Inwestorzy, którzy kierowali się tu osobistym egoizmem zaczęli masowo wyprzedawać akcje inicjując efekt domina czy śnieżnej kuli, który spowodował niespotykaną do tej pory falę wyprzedaży akcji i  bankructw.  Ten kryzys znany jako wielka depresja to największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu. W latach 1929-1939 objął on wszystkie kraje i wszystkie dziedziny życia gospodarczego.

Kryzys Naftowy 1973

Tutaj mechanizm śnieżnej kuli zainicjowały szybko rosnące ceny ropy naftowej. Chcąc się zemścić na sojusznikach Izraela, czyli USA i Europie Zachodniej, arabscy członkowie OPEC z wypchanymi  grubymi portfelami zdecydowali się wstrzymać handel ropą.  Spowodowało to gwałtowny wzrost cen, nawet do 600 % za baryłkę! Dlatego też okres beztroskiej konsumpcji ropy naftowej  zakończył się, a świat zachodni ogarnęła recesja gospodarcza oraz gwałtowny wzrost cen.

Kryzys Finansowy 2007-2009

Bezpośrednią przyczyną kryzysu była hossa na rynku kredytów hipotecznych. Banki bardzo chętnie udzielały kredytów osobom, które zdolności kredytowej nie miały.  Niewypłacalność kredytobiorców na poziomie pomiędzy 9-10 % spowodowała brak gotówki na rynku kredytów i niewypłacalność instytucji finansowych. Pociągnęło to falę bankructw oraz obniżenie cen akcji na całym świecie.

 

Dlatego bardzo ważnym jest, abyśmy znali tłumaczenie słowa egoizm i jego znaczenie.  Ważnym jest również, abyśmy znali niechlubne momenty z historii gospodarczej i wyciągali wnioski na przyszłość. Aby przezwyciężyć, być może trudniejsze czasy, jakie nadejdą po zakończeniu pandemii, musimy wszyscy pozbyć się swoich egoistycznych zachowań. Pamiętajmy, że wszyscy działamy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest powrócenie na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

 

Biuro tłumaczeń Lingua Nova działa bez przerwy. Zapraszamy do kontaktu!