Ceny tłumaczeń przysięgłych ostro w górę

23 października 2019
ceny tłumaczeń przysięgłych ostro w górę
5/5 - (51 votes)

Ceny tłumaczeń przysięgłych wzrastają po 15 latach

ceny tłumaczeń przysięgłych idą w górę

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r ceny tłumaczeń przysięgłych poszybują ostro do góry. Wzrost jest znaczący, bo podwyżka to prawie 50%. Nowe regulacje wejdą w życie od listopada 2019 roku. Historia tych zmian nie należy do najkrótszych – cały proces trwał aż 15 lat. Liczne interpelacje posłów, poważne zapowiedzi protestów i rosnące niezadowolenie tłumaczy poskutkowały tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wreszcie podwyższyć ceny tłumaczeń przysięgłych.

Link do rozporządzenia : http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1

Osoba wykonująca tłumaczenia przysięgłe ponosi olbrzymią odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, które określa ustawa z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warto o tym pamiętać i być może nie należy się dziwić, iż wreszcie ta grupa zawodowa, która świadczy w dużej mierze usługi na rzecz organów ustawowych tzn: Sądu, Prokuratury, Policji oraz Organów Administracji Publicznej, otrzymuje w końcu należną podwyżkę.

Tłumaczenie przysięgłe – czym jest i co musi zawierać?

Tłumaczenie przysięgłe, czy też bardziej fachowo tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione, to tłumaczenie wykonywane przez osoby, które wpisane są na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych. Każde tłumaczenie przysięgłe musi być opatrzone formułą poświadczającą oraz okrągłą pieczęcią. Formuła powinna być zamieszczona w odpowiedniej wersji językowej oraz dodatkowo formuła powinna zawierać informację, czy dokument jest poświadczony zgodnie z oryginałem, czy może z kopią. Niezbędne jest też umieszczenie numeru repertorium tłumacza przysięgłego, miejsca i daty wykonania tłumaczenia. Formułę umieszcza się bezpośrednio pod tekstem tłumaczenia oraz oddziela znakami typograficznymi. Wszystkie te elementy wreszcie podpisuje tłumacz przysięgły własnoręcznym podpisem, zgodnym ze wzorem podpisów złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości, lub też, od niedawna kwalifikowanym, podpisem elektronicznym.
Umieszczamy poniżej przykład takiej formuły:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z okazanym oryginałem/kopią dokumentu w języku np: angielskim , tłumacz przysięgły języka……., wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem……..

Nr Poz. w Rep………..                   Data……………….     Pieczęć imienna……………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tłumacz przysięgły, zanim będzie mógł  wykonywać tłumaczenia przysięgłe – musi spełnić szereg wymogów formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie, lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ukończyć studia wyższe,
 • biegle władać językiem polskim,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych i być osobą niekaraną,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu  na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • zamówić pieczęcie , aby móc podstemplowywać  tłumaczenia przysięgłe i kupić repertorium, w którym te tłumaczenia będzie odnotowywać.

Sprawdź ceny tłumaczeń

Jeśli potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego lub ustnego najlepiej wypełnić nasz prosty i intuicyjny formularz wyceny:

 

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Można też przyjść i odwiedzić nas na ul Wspólnej 41

   

   

  ceny tłumaczeń przysięgłych bilans +/-

  Podsumujmy +/-

  In +

  • podniesienie rangi tłumacza przysięgłego
  • docenienie bardzo ciężkiej pracy tłumacza
  • uznanie odpowiedzialności tłumacza
  • dostrzeżenie braku zmian wynagrodzeń dla tej grupy tłumaczy przez ostatnie 15 lat

  In-

  • wzrost ceny tłumaczeń dla konsumentów
  • bardziej ostrożne wydatkowanie środków na tłumaczenia
  • ograniczenie dostępu do tłumaczeń przysięgłych

  Autor: Zespół redakcyjny Lingua Nova sp z.o.o