Tłumaczenia dla logistyki, tłumaczenia dla transportu i dla branży TSL

13 stycznia 2020
tłumaczenia dla logistyki
5/5 - (59 votes)

Tłumaczenia dla logistyki olbrzymim wyzwaniem dla dzisiejszego tłumacza

Tłumaczenia dla logistyki, a także tłumaczenia dla transportu i generalnie tłumaczenia dla branży TSL (transportu samochodowego i logistyki) to dla tłumaczy olbrzymie wyzwanie. Branża logistyczna bowiem to bardzo zmieniający się i dynamiczny sektor.

Logistyka biznesowa (cywilna) zaczęła kształtować się na bazie logistyki wojskowej dopiero pod koniec lat 50 ubiegłego wieku. W miarę rozwoju tej dziedziny zaczęto rozwijać poszczególne sektory takie jak logistyka produkcji, logistyka transportu, a także gospodarka magazynowa. Wszystko to wraz z przyśpieszeniem procesów globalizacyjnych spowodowało, że dzisiejsza logistyka, jak również transport, potrzebują szybkich i profesjonalnych tłumaczeń.

Przypomnijmy sobie niektóre fachowe terminy w języku angielskim.

Terminy te weszły już na stałe nie tylko do kanonu dyskursu używanego w logistyce, ale używane są również na co dzień we wszystkich innych branżach:

A-E

Bunker Adjustment Factor ? dodatek paliwowy

Bill of Landing ? list przewozowy

CFR ( Cost and Freight) ? koszt i fracht

CFS (Container Freight Station) – punkt konsolidacyjny dla towarów drobnicowych

CIF (Cost Insurance Freight)- cena towaru łącznie z kosztami ubezpieczenia i transportu

CISF (China Import Service Fee)- dodatkowa opłata przy frachcie morskim z Chin

COO (Chief Operationg Officer)- dyrektor operacyjny

CPT (Carriage Paid To)- przewóz opłacony do

DDU (Deliver Duty Unpaid) – dostarczone, cło nieopłacone

DDP (Deliver Duty Paid) – dostarczone, cło opłacone

DGD (Dangerous Goods Declaration) – deklaracja przewozu towarów niebezpiecznych

D/N (Debit Note) – nota obciążeniowa

D/O (Delivery Order  Document) – dokument pozwalający na wydanie ładunku w porcie

E-P

EIS  ( Equipment Imbalance Surchage)- dopłata niwelująca straty armatora z tytułu niezbilansowania dostępności kontenerów

EPOS (Electronic Point Of Sale) – punkt sprzedaży elektronicznej

FEFO (First Expiry First Out) – pierwsze traci ważność ? pierwsze wychodzi

FIFO (First In First Out) – pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu

FTL (Full Truck Load)- transport całopojazdowy

FCL (Full Container Load)- transport całokontenerowy

FOB (Free On Board)- z dostawą na pokład

IMO (International Marine Organisation) – Międzynarodowa Organizacja Morza

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)- Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego

JIT (Just In Time)- dokładnie na czas

LIFO (Last In ? First Out) – ostatni na wejściu ? pierwszy na wyjściu

LCL (Less Than Container Load)- drobnicowe przewozy kontenerowe

MRN (Movement Reference Number) – numer ewidencyjny operacji przewozowej

MSDS (Material Safety Data Sheet) – karta charakterystyki produktu niebezpiecznego

OWS (Overweight Surcharge) – dopłata do kontenerów powyżej limitu

P-Z

PCC (Proof-Carrying Code) – dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Panamskim

POD (Point of Delivery)- punkt dostawy

POE (Point of Entry)- punkt wejścia

POS (Point of Sale)- punkt sprzedaży

PPT (Powered Pallet Truck) – wózek paletowy z własnym napędem

PRS (Piracy Risk Surchage) – dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo  np. statków

RSC (Rigid Stackable Containers) – sztywne pojemniki dające się piętrzyć

SAD (Single Administrative Document) – zgłoszenie towaru do odprawy celnej (jednolity dokument administracyjny)

SCM (Supply Chain Management) – zarządzanie łańcuchem dostaw

SKU (Stock Keeping Unit) – jednostka magazynowa

T1L/ T2L- wspólna procedura tranzytowa dotycząca ładunków przewożonych między krajami Unii Europejskiej a pozostałymi krajami

THC (Terminal Handling Charge) – opłaty za obsługę przesyłki w  porcie lub  na lotnisku

THD (Terminal Handling at Destination) – opłaty portowe w miejscu wyładunku

VMI (Vendor Management Inventory) – zapasy zarządzane przez sprzedawcę

WMS (Warehouse Management System) – magazynowy system informatyczny

WRS (War Risk Surcharge) – dodatek za ryzyko wojny

3PL /4PL(Third/Fourth Party Logistics)- firma logistyczna / operator logistyczny

 

Tłumaczenia dla logistyki to tłumaczenia przede wszystkim wykonywane w ciągłym pośpiechu i stresie

Tak jak pisaliśmy, branża logistyczna potrzebuje tłumaczeń w dość szybkich, ale również niestandardowych terminach. Zwroty typu ?100 stron na jutro”, a także „na wczoraj” i „jak najszybciej” to w tej branży codzienność i również konieczność.

Pomimo, iż wydawałoby się, że w tym sektorze, jak w żadnym innym, planowanie należy do najważniejszych czynności,  zdarzają się sytuacje, w których takie zlecenie pojawia się nagle i musi zostać zrealizowane jak najszybciej. Tłumaczenia tego typu to często zaangażowanie wszystkich rąk oraz umysłów do pracy, aby zdążyć na czas.

Gdy się branża logistyczna spieszy, to tłumacz się cieszy? Być może. Tłumaczenia dla logistyki potrafią być jednak wyzwaniem.

tłumaczenia dla logistyki

Szybkie  zlecenie „sto stron na wczoraj” oznacza przeorganizowanie pracy całego biura tłumaczeń. Tłumacze oraz obsługa odkładają wówczas wszystkie zaplanowane wcześniej działania, aby skoncentrować się na wykonaniu tłumaczenia dla logistyki bądź tłumaczenia dla transportu.

Wyścig z czasem to niekiedy zarwanie nocy, ale także praca w niedzielę i święta. Niekiedy, przy dużych dokumentach, jesteśmy zmuszeni rozłożyć pracę na wielu tłumaczy. Pośpiech i stres może mieć w tym wypadku istotny wpływ na jakość oddawanych tekstów.

Zdarza się, że zleceniodawca otrzymuje teksty w częściach i często nie wie, ile stron danego materiału chce zlecić. Wiąże się to z różnymi, często skomplikowanymi, procesami w branży TSL. Na pewno tłumacze, ale również i zleceniodawcy nie zawsze są szczęśliwi z tego powodu, ale cóż – jak mus to mus!

Jak zlecać tłumaczenia dla logistyki i tłumaczenia dla transportu?

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z dziedziny logistyki, transportu, spedycji lub branż pokrewnych, to zapraszamy do naszego biura tłumaczeń Lingua Nova sp. z o.o.  Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, działająca nieprzerwanie od 1991 roku. W naszej działalności dostarczamy naszym Klientom bardzo wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Zawsze dokonujemy bezpłatnej wyceny i doradzamy. Każde nasze tłumaczenie objęte jest dożywotnią gwarancją i na życzenie klienta archiwizowane. Wychodzące tłumaczenie zawsze podlega starannemu procesowi kontroli jakości, zgodnemu z najnowszymi wytycznymi norm serii PN-EN ISO 17100. Chętnie pokazujemy i dzielimy się naszymi referencjami. Serdecznie zapraszamy!