Telefon

22 584 10 35,  22 584 10 36,  22 584 10 22,  668 041 698

E-mail

tlumaczenia@linguanova.com.pl

Regulamin

Regulamin korzystania z systemu E-TRANSLATE

Poniższy regulamin dotyczy systemu o nazwie E-TRANSLATE, dostępnego pod adresem www.agencjatlumaczen.com.pl. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, cały serwis nazywany będzie Systemem.

Właściciel i podmiot zarządzający systemem nazywany jest Administratorem Systemu.

Osoba korzystająca z Systemu nazywana jest Użytkownikiem.

1. Każda osoba, korzystająca z Systemu, zobowiązana jest do przestrzegania poniższego regulaminu, a rejestrując się do Systemu oświadcza, że zapoznała się z poniższymi warunkami i je akceptuje.

2. System jest systemem zarządzanym i prowadzonym przez Lingua Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 41, p. II

3. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne, bezwzględnym wymogiem jest natomiast zarejestrowanie się każdej osoby chcącej korzystać z Systemu.

4. Konieczność rejestracji i logowania ma zapewnić unikalny dostęp tylko właściwemu Użytkownikowi do jego konta. Niedozwolone jest przekazywanie swojego loginu i hasła do Systemu osobom trzecim.

5. Użytkownik ma prawo do pełnego wykorzystywania zasobów Systemu (w ramach uzyskanego dostępu) w trybie on-line, zabronione jest jednak pobieranie materiałów (elementów grafiki systemu), chyba, że dany zasób jest wyraźnie oznaczony jako “do pobrania”.

6. Administrator Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z Systemu czy korzystania z zawartych w Systemie informacji. Ryzyko z tytułu korzystania z Systemu ponosi wyłącznie jej Użytkownik

7. Korzystanie z Systemu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa, w szczególności dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich oraz niedyskryminowania ze względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, poglądy polityczne i in.

8. Korzystając z Systemu, Użytkownik wyraża na zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie oraz na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Lingua Nova Sp. z o. o

9. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Systemie treści reklamowych dotyczących prowadzonych przez siebie i podmioty trzecie działań komercyjnych.

10. Administrator Systemu może wprowadzać zmiany do wyglądu i funkcjonalności Systemu w dowolnym momencie, dochowując jednak należytej staranności w poinformowaniu Użytkowników o ich istocie.

11. Administratorem danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o, która gwarantuje ich ochronę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

12. Właściciel Systemu deklaruje dołożenie wszelkich starań aby utrzymać pełną dostępność Systemu i jej zawartości, oraz aby zachować wszystkie zamieszczone na niej zawartości, jednak nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, które mogą wystąpić i za ich skutki wobec Systemu i jej Użytkowników.

13. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi Systemu przysługuje prawo do natychmiastowego zablokowania jego konta, podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia.

14. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, informując o tym Użytkowników.